Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje Radomiru Počuči – 20.04.2016.

Suđenje Radomiru Počuči za ugrožavanje bezbednosti aktivistkinja Žena u crnom održano je dana 20. aprila 2016. godine, u sudnici 11 u Višem sudu u Beogradu.

Glavni pretres je međutim odložen zbog nedolaska advokata optuženog Riste Lekića, koji je obavestio sud da u to vreme ima drugo suđenje.

Sutkinja je upoznala optuženog sa zakonskom mogućnošću da on može sam da se brani, odnosno da za ovo krivično delo sud ne smatra da je neophodno prisustvo branioca. Optuženi je međutim rekao da će on iskoristiti svoje zakonsko pravo da se brani u prisustvu branioca.

Sutkinja je upozorila optuženog da nema napuštanja mesta boravka, a pošto nema procesnih predloga za održavanje glavnog pretresa, zakonski je opravdano odlaganje, te je sledeći glavni pretres zakazala za 19. maj 2016. u 12.30h, u sudnici 11.

Ovo suđenje je bilo medijski jako dobro propraćeno.

Koordinatorka Žena u crnom Staša Zajović ocenila je da je odlaganje suđenja još jednom pokazalo nespremnost i neodgovornost države da se za više krivičnih dela vodi hitni postupak budući da su postojali svi zakonski uslovi za to.

"Ovo je jedan od načina na koji se ne samo podstiče i podržava nasilje koje se vrši nad braniocima ljudskih prava, nego pokazuje i neodgovornost države Srbije za buduća krivična dela koja se vrše nad onima koji se zalažu za mir, nenasilje, ljudska prava i demokratiju... U ovom slučaju to što je Počuča bio državni službenik ima posebnu odgovornost. On nije bio službenik bilo kog ministarstva, nego upravo onog koje je zaduženo za sprovođenje istraga i protiv nasilja i diskriminacije".


Štampa   El. pošta