Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa ročišta u postupku protiv okrivljenog Radomira Počuče za krivično delo ugrožavanj

Dana 19.05.2016. godine, nakon 2 godine i 2 meseca izbegavanja postupka od strane okrivljenog, održano je prvo ročište u postupku protiv Radomira Počuče za krivično delo ugrožavanja sigurnosti oštećenih, aktivistkinja i aktivista Žena u crnom. Na ovom ročištu iznesene su uvodne reči okrivljenog i njegovog advokata, kao i tužioca i punomoćnice oštećenih, te je saslušan okrivljeni. Okrivljeni se na početku izjasnio da razume za šta je optužen i da se izjašnjava da nije kriv. U svojoj odbrani izneo je brojne navode, koji nemaju veze sa predmetom krivičnog dela za koje mu se sudi, govoreći o radu nevladinih organizacija, ratu na Kosovu itd. Sutkinja Tatjana Sretenović je tokom čitavog ročišta imala nadmen i argontan odnos prema tužiocu i punomoćnici oštećenih. Sa druge strane nije reagovala na neprimerene gestikulacije i dobacivanja advokata okrivljenog. Nakon pitanja punomoćnice oštećenih okrivljenom da pojasni šta znači njegova izjava koja je i predmet ovog krivičnog postupka, „...dati po pički“, sutkinja je neprimereno reagovala, smejući se, u čemu joj se pridružio i advokat okrivljenog. Kroz smeh je diktirala navedeno pitanje u zapisnik. Uzevši u obzir da navedena izjava u smislu predmetnog krivičnog dela predstavlja pretnju da će se napasti na život ili telo oštećenih (čl 138. stav 1 KZ), navedeno ponašanje sutkinje predstavlja uvredu za oštećene, kao i elementarno nepoštovanje suda. U odgovoru na navedeno pitanje, okrivljeni je dao odgovor, da za njega taj izraz znači „podeliti par šamara“, što se može protumačiti i kao implicitno priznanje da je svojom izjavom pozivao na „napad na život ili telo oštećenih“ u smislu čl. 138. stav 1 KZ. Sutkinja je u više navrata izjavila da se „ne razume u tehnološke stvari“ i pozivala tužioca da on „pojasni stvari, jer je on iz odeljenja za visokotehnološki kriminal“. Ove njene izjave se mogu razumeti i kao deo njenog arogantnog stava prema tužiocu, ali ostaje zabrinutost da postupajuća sutkinja nema znanja iz oblasti koja je bitna za navedeni krivični postupak, posebno imajući u vidu da je jedan od „argumenata“ odbrane okrivljenog, da je njegova pretnja deo „privatne konverzacije“, a ne javna objava. Vrhunac arogancije koju je sutkinja pokazala u odnosu na tužioca je njeno agresivno insistiranje da on objasni, „zašto su kao oštećene navedene „samo“ 3 aktivistkinje Žena u crnom, a ne 33 ili koliko već ima aktivista ili aktivistkinja?“. Ova činjenica nema nikakvog procesnog, niti sadržinskog značaja za postupak, pa je nejasno zašto sutkinja insistira na tom pitanju. Okončanjem saslušanja okrivljenog, ročište je završeno. Sledeće ročište, na kome bi trebalo da svedoče oštećene Staša Zajović, Ljiljana Radovanović i Violeta Đikanović, zakazano je za 19.07.2016. godine.

Izveštaj napisao:
Mirko Medenica, 19.05.2016.


Štampa   El. pošta