Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Sudski proces protiv svedoka ratnih zločina Slobodana Stojanovića

Slobodan Stojanović je bivši pripadnik MUP Republike Srbije i svedok zločina počinjenih 1998. godine na Kosovu od strane pripadnika 37. odreda PJP MUP RS. Zbog svoje namere da sa trojicom kolega svedoči o dešavanjima na Kosovu, bio je objekat represije od strane lica koje je u svojim iskazima naveo kao izvršioce zločina. Umesto da ga zaštite, državni organi RS su preko TRZ i JZS dodatno otežali položaj svedoka Stojanovića, a epilog svega je da do danas nisu procesuirani zločini o kojim Slobodan Stojanović ima saznanja. Cilj TRZ i JZS je bio da se Stojanović spreči u davanju iskaza, da se njegov kredibilitet ospori i da odustane od namere da svedoči, a sve u cilju zaštite „viših državnih interesa“.


Štampa   El. pošta