Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje Marija Lukić vs Milutin Jeličić Jutka - 11. mart 2020.

Suđenje bivšem predsedniku opštine Brus, Milutinu Jeličiću Jutki, za polno uznemiravanje, po tužbi oštećene Marije Lukić, počelo je početkom godine u sudu u Brusu. Suđenje je posle dva ročišta koja su bila iz različitih razloga odlagana, izmešteno u Kruševac, gde je prvo ročište još jednom bilo odloženo. Drugo ročište je održano 23. septembra, treće je održano 06. novembra 2019. dok je četvrto bilo održano 20. decembra 2020. godine. Peto glavno ročište je održano 29. januara 2020. godine.

Šesto i sedmo ročište je bilo odloženo, jedno zbog nedolaska optuženog, a drugo zbog zahteva advokata odbrane da se o čitavom postupku izjasni Vrhovni kasacioni sud. Na sedmom po redu glavnom pretresu saslušani su sudski veštaci Aleksandar Šantić i Andrej Miletić, koji su govorili o veštačenju mobilnih telefona, koje je izvršeno 27. decembra 2019. godine. Oni su izjavili da u svemu ostaju pri pisanim nalazima iz veštačenja. Odnosno, potvrdili su da je u periodu između juna 2015. i 20. decembra 2017. godine, sa veštačenih mobilnih telefona, odnosno sa brojeva telefona izvršena komunikacija.

Sudija je odbio predlog punomoćnika oštećene da se na licu mesta pročita broj sim kartice iz telefona koji trenutno koristi oštećena.

Potom je saslušan stručni savetnik optuženog, Saša Krstić koji je rekao da je veštačenje urađeno korektno, ali je imao niz primedbi. Niz primedbi je takođe imala i advokatica odbrane Zora Dobričanin Ikodinović, koja je na sve moguće načine pokušavala s jedne strane da zbuni sudskog veštaka, prvo jednog pa drugog, a onda i njihovim iscrpljivanjem dovede postupka do tačke apsurda.

Na glavnom pretresu je rečeno da je predmet veštačenja bilo 1.700 sms poruka, 1000 poruka je poslao optuženi, dok je oštećena poslala 700 poruka.

Pomenuta advokatica odbrane je rekla da ona smatra kako sudski veštaci nisu izvršili naredbu suda, jer nisu veštačili ono što je stajalo u naredbi.

Stručni savetnik je sažeo svoje mišljenje: „Nije utvrđeno da su u tom periodu korišćenje te kartice, nije utvrđeno da je ostvarena komunikacija između tih brojeva, nije utvrđeno ni da su korišćeni ti uređaji, nije utvrđeno ni da su korišćene te sim kartice, nije utvrđeno ni koji su brojevi telefon.“

Sudski veštak je zaključio: „Određena mms poruka je autentična, jer o njoj postoje meta podaci na samom uređaju. Nemoguće je to obrisati bez ozbiljnih invazivnih metoda, koje mogu da ugroze verodostojnost podataka, a to u konkretnom slučaju nije urađeno.“

Odbrana je zatražila da se iz spisa predmeta izdvoje nalazi sudskih veštaka.

Sledeći glavni pretres je zakazan za 24. mart 2020. godine u 11h.

Milo za Žene u crnom


Štampa   El. pošta