Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Nastavak glavnog pretresa u slučaju postupka Okružnog javnog tužilaštva u Čačku protiv rukovodilaca Namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima (Radoša Milovanovića, Vladimira Lončarevića i Tome Stojića) za nesreću koja se dogodila 14. juna 2017. godine, od čijih posledica su preminuli Milojko Ignjatović i Milomir Milivojević, a povređen Marko Mitrović

1. septembar 2020. godine

Iako su predstavnice Žena u crnom (Violeta Đikanović i Nastasja Radović) stigle na vreme da bi pratile ovo sudsko ročište, nije im to dopušteno jer, kako im je rečeno na samom ulazu u Osnovni sud u Ivanjici, to jutro su „nastupile nove epidemiološke mere, zbog početka školske godine“. Ovaj izveštaj je zato urađen na osnovu sudskog zapisnika koji smo kasnije pribavile i izjava jednog dela učesnika u postupku.


POKUŠAJI ODUGOVLAČENJA POSTUPKA ILI GUBLJENJE INTERESOVANJA ADVOKATA ZA ODBRANU OPTUŽENIH?

Na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Ivanjici dočekala nas je grupa policajaca i radnik suda koji nam nisu dozvolili ulazak u zgradu, čak ni u hodnik suda. Objašnjenje koje smo dobile bilo je da je upravo tog jutra „stigla naredba-„od gore““ i sudski činovnik je prstom pokazao na prvi sprat suda, da niko sem strana u sporu i njihovih pravnih zastupnika ovog puta ne može prisustvovati nastavku glavnog pretresa...

Prema sudskom zapisniku, u nastavku dokaznog postupka u kojem je završeno saslušanje trećeoptuženog Tome Stojića i počelo saslušanje oštećenih, prethodio je zahtev punomoćnika dvojice optuženih da se ovo ročište odloži, kao i da se sledeće ne održi 5. oktobra, kao što je već bilo zakazano. Naime, advokat drugooptuženog Vladimira Lončarevića, Nenad Roganović, poslao je opravdanje za svoje odsustvo sa ovog pretresa, navodeći da je u postoperativnom stanju nakon saobraćajne nesreće, a drugi advokat Lončarevića Raško Radovanović, predao je sudiji Ljubiši Tomićeviću, lekarski izveštaj u kojem je nalaz da je Radovanović „dugogodišnji dijabetičar“. Ovoj „pobuni“ advokata odbrane pridružio se i advokat prvooptuženog direktora Namenske, Radoša Milovanovića, Dragan Palibrk, i sa svoje strane tražio da se sudska ročišta zakazuju sa većim vremenskim razmakom jer ne može tako često da dolazi u Ivanjicu: „ Ne radi se o hitnom postupku, nije u pitanju pritvorski predmet...“ Sudija je odbacio predlog da se ovaj pretres odloži jer drugooptuženi ima jednog prisutnog advokata, ali je naredno ročište pomerio za 3. novembar 2020. godine.

Pre nego što je nastavljeno saslušavanje Tome Stojića, sudija je informisao prisutne da je od sindikalne organizacije Namenske, Sud primio dopis u kojem sindikalci traže da se ubuduće zaštite optuženi od oštećenih Milivojevića koji ih, navodno, bezbednosno ugrožavaju...


Prebacivanje odgovornosti

Stojića je prvo ispitivao advokat drugoptuženog Lončarevića, R. Radovanović, i to u vezi sa obavezama referenata nad kojima je ovaj bio nadležan. Stojić je odgovorio da su se njihove obaveze odnosile na kontrolu primena mera zaštite na radu i uputstva za manipulaciju opasnim materijalima i njihovim prevozom, utovarom i istovarom ali ne i na kontrolu ispravnosti prevoznog sredstva i ambalaže. Dodao je da se to preciznije odnosi na kontrolu „poštovanja propisa vezanih za odvijanje tehnološkog procesa, mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i zaštite od požara, kao i za odvijanje transporta“. „Obaveza sektora čiji sam ja bio rukovodilac nije bila da kontroliše ispravnost burića u kojima se vrši transport tehnološkog barutnog ostatka, već je to bila obaveza-prvo, neposrednih izvršilaca-radnika, a nakon toga predradnika, poslovođa i ostalih“. Njegova služba se nije bavila, rekao je dalje, ni nabavkom burića već samo uništavanjem onih koji su bili neispravni. Nije mu poznato, takođe, da je transport vršen na nepravilan način. Na novo pitanje Radovanovića, Stojić je rekao da drugooptuženi Lončarević nije bio u obavezi da izradi uputstva u pogledu vrste ambalaže koja se koristi za transport...

U tok ovog ispitivanja umešala se advokatica Danica Milošević, očigledno nezadovoljna načinom na koji su branirelji prve dvojice optuženih ispitivali njenog branjenika:“ Iznenađena sam postavljenim pitanjima prethodnih branilaca“.
Na njena pitanja, Tomo Stojić je odgovorio da je u vreme nesreće izvršni direktor bio Predrag Ilić, diplomirani tehnolog, koji je kontrolisao tehnološki deo proizvodnje: „Najveći deo obaveza i odgovornosti za sistem funkcionisanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu bio je vezan za ovo radno mesto“, rekao je Stojić i dodao da je drugooptuženi Lončarević bio vodeći inženjer na tom delu pogona za proizvodnju i razvoj.
Stojićeva advokatica je rekla da će Sudu dostaviti opis posla izvršnog direktora...
Pre nego što je Predsednik sudskog veća, sudija Tomićević, prešao na saslušavanje oštećenih u svojstvu svedoka, advokat direktora Radoša Milovanovića, Miloljub Jovičić, insistirao je na svom mišljenju da se ovde radi o političkom procesu protiv njegovog branjenika. U prilog tome, naveo je reči Milovana Milivojevića, oca nastradalog Milomira, da je Tužilaštvo pokrenulo postupak protiv njegovog klijenta tek kada je Milivojević otišao kod Aleksandra Vučića. Kao drugi dokaz u prilog stavu o političkom suđenju direktoru Milovanoviću, Jovičić je naveo da u opisu poslova generalnog direktora nema nijedne obaveze ni radnje koje mu se stavljaju na teret u optužnom predlogu...
Na kraju ispitivanja, Stojića je advokat oštećenih, Vladimir Todorić, pitao „da li je šef smene u obavezi da bude stalno prisutan u opasnom objektu kao što je pogon za izradu raketnih goriva“? Trećeoptuženi nije dao odgovor sem tvrdnje da ne može da odgovori na to pitanje – jer to nije bilo u delokrugu njegovog rada.


Ignjatovići zadovoljni načinom na koji im Namenska pomaže, ne žele da podrže optužni predlog

Sud je odlučio da se ročište nastavi ispitivanjem oštećenih: Marije Ignjatović, Marka Mitrovića, Milovana Milivojevića, Nele Milivojević, Mirjane Milivojević i Leposave Ignjatović.
Marija Ignjatović, kćerka preminulog Milojka Ignjatovića, izjavila je da u svemu ostaje pri svojoj izjavi datoj javnom tužiocu. Ona je rekla da se ne pridružuje krivičnom gonjenju trojice optuženih i da ne ističe imovinsko-pravni zahtev. Isto je izjavila i supruga nastradalog, Leposava Ignjatović, s tim što je ona tražila da joj se refundiraju putni troškovi dolaska na sudska ročišta. Na pitanje zamenika tužioca, ona je rekla da je Namenska njenoj porodici pomogla u vezi sa troškovima sahrane i „svim podušjima“, kao i da im sada pomaže oko brige za njenog bolesnog sina.
Sudija je naložio da se pročita izjava javnom tužiocu koju je dao, zbog bolesti odsutni Aleksandar Ignjatović.
Prisutne strane u postupku su se složile da se ne ide dalje sa izvođenjem dokaza zbog loših uslova rada: vrućine u sudnici i dvosatnog neprekidnog nošenja maski. Zamenik tužioca je dodao (što je uneto u sudski zapisnik): „ Treba shvatiti za ozbilno da je jedan od branilaca bolestan, a i meni je sinovac pre četrdeset dana preminuo od korone“.


Poreklo i ispravnost lekarske potvrde advokata Radovanovića

Uvidom u sudske spise, oštećena Mirjana Milivojević, saznala je da je advokatu drugooptuženog Lončarevića, Rašku Radovanoviću, lekarsku potvrdu o bolesti izdala lekarka Doma zdravlja u Lučanima, Zorica Kovačević. S obzirom da Radovanović ne živi u Lučanima, pa ne može tamo ni imati svog „izabranog“ lekara, ostalo je nejasno po kom osnovu je potrvrdu o tome da je Radovanović „dugogodišnji dijabetičar“, potpisala lekarka lučanskog Doma zdravlja. Potvrda je, inače izdata dan pre ovog sudskog ročišta.


„Marketing“ preko „đilasovaca“

Nekoliko dana pre ovog sudskog ročišta, u tabloidu Informer, pojavio se intervju sa direktorom Namenske MB i prvooptuženim, Radošem Milovanovićem, po naslovom „Đilasovci bi da me osude na silu“, u kojem su se pojavile izjave i lidera sindikata Namenske i radnice u proizvodnji. U tekstu su podvučeni direktorovi uspesi i njegova nezamenljivost, kao i neizbežnost da se u takvoj vrsti proizvodnje, povremeno gube ljudski životi. Direktor je elaborirao šta je sve on učinio za porodicu Milivojević, zaključujući da su Milivojevići „zavedeni“ od ljudi kojima je cilj da upropaste namensku industriju, fabriku i život ljudi u Lučanima: „ Njihov cilj jeste da unište, da ubiju ne mene nego fabriku, a ako u tome uspeju uništiće i ubiće cele Lučane i celu namensku“, citirao je Informer direktora Milovanovića.

Priredila: Nastasja Radović


Štampa   El. pošta