Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

„Danas sam 119. put u ovom sudu. Moja porodica i ja...“

Pred Osnovnim sudom u Ivanjici vodi se od oktobra 2019. godine krivični postupak protiv generalnog direktora i još dvojice rukovodilaca fabrike naoružanja “'Milan Blagojević-Namenska’ iz Lučana. Oni su optuženi da su ‘izvršili teško krivično delo protiv opšte sigurnosti’ jer su 14. jula 2017. godine, nakon eksplozije baruta poginuli radnici Milomir Milojević i Milojko Ignjatović.

U znak solidarnosti sa porodicom Milivojević iz Lučana i njihovom hrabrom i odlučnom borbom za pravdu, aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda su prisustvovale svim ročištima od novembra 2019, a bile smo u Ivanjici i 15. marta 2021.

Suđenje u Osnovnom sudu u Ivanjici je odloženo po četvrti put od novembra 2020. godine. Dva puta zbog bolesti prvooptuženog – direktora Radoša Milovanovića i po jednom zbog infekcije koronavirusom druge dvojice optuženik, Vladimira Lončarevića i Tome Stojića.

Suđenje 15. marta je odloženo jer je Radoš Milovanović, u petak 12. marta 2021. godine podneo podnesak za odlaganje glavnog pretresa zbog bolesti i o tome je sudu podneo lekarsko uverenje. Zamenik okružnog javnog tužioca nije se mogao izjasniti da li je medicinska dokumentacija verodostojna jer je prvooptuženi viđan u krugu preduzeća. ’Ako se ovo ubuduće ponovi, sud treba da izvrši medicinsko veštačenje i da se veštak izjasni da li je okrivljeni sposoban da prati glavni pretres’ rekao je tužilac. Branioci Radoša Milovanovića pokušali su da opovrgnu tezu da R. Milovanović opsruira postupak i protive se predlogu tužioca da se izvrši veštačenje.

Milovan Milivojević, otac nastradalog Milomira, izjavio je da je medicinska dokumentacija okrivljenog izdata u ambulanti fabrike i sumnja u verodostojnost te dokumentacije. Odlaganje suđenja je izazvalo opravdani gnev porodice Milovojević i advokata V. Todorića, koji smatraju da se sve vreme opstruiše proces. „Danas sam 119. put u ovom sudu. Moja porodica i ja. Suđenja se odlažu kako se ne bi saznala istina“, kazao je Milivojević.

Na današnjem suđenju trebalo je da svedoči Marko Mitrović, nekadašnji radnik u fabrici „M.Blagojević Namenska“ u Lučanima. On je bio prisutan u trenutku tragedije (14. jula 2017.), smatra se ključnim svedokom i sud nastoji da osujeti njegovo pojavljivanje na sudu.

Sledeće ročište pred Osnovnim sudom u Ivanjici zakazano je za 5. maj 2021.

Ivanjica, 15. mart (Staša Z. i Violeta Đ.)


Štampa   El. pošta