Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje u Opštinskom sudu u Ivanjici, nastavak dokaznog postupka

1. jul. 2021. godine

Žene u crnom ponovo nisu bile u prilici da prisustvuju sudskom ročištu jer je sudija Lj. Tomićević odlučio da suđenju, zbog nastavka delovanja propisanih epidemioloških mera, mogu od javnosti prisustvovati samo akreditovani predstavnici medija. Ali, dopisnik TV N1, Nenad Božović, nije u tome uspeo. Obrazloženje je bilo da njegova akreditacija, poslata imejlom, nije stigla u Sud. Božović je, inače, prisustvovao svim ranijim ročištima i izveštavao sa njih.

Optuženi: Radoš Milovanović, Vladimir Lončarević i Tomo Stojić (rukovodioci MB Namenska-Lučani), optužni predlog na osnovu KZ, član 288, stav 4, u vezi sa članom 280 stav 3, u vezi sa stavom 2

OJT u Čačku, odeljenje u Ivanjici: zamenik tužioca, Stevan Milićević

Oštećeni: Marko Mitrović kao svedok i nepodreno oštećeni, Milovan, Nela i Mirjana Milivojević (iz preminulog Milomira Milivojevića)

Sudija pojedinac: Ljubiša Tomićević

U nastavku dokaznog postupka, produženo je ispitivanje svedoka i oštećenog, Marka Mitrovića. Pored trojice okrivljenih ispitivali su ga i advokati odbrane, kao i advokati oštećenih.

Na ovom ročištu dogodila se promena: Vladimir Todorić će biti samo advokat Marka Mitrovića ali ne i ostalih oštećenih koje će ubuduće zastupati advokat Borivoje Borović i njegova advokatska kancelarija. Na ovom ročištu u tom svojstvu se pojavio avokat Ognjen Radić.

Svedok Marko Mitrović je pri ovom ispitivanju, ponovio većinu navoda sa prethodnog sudskog ročišta, insistirajući da je čuo kada su Milojko Ignjatović i Milomir Milivojević spustili bure sa barutom, ali da nije čuo nikakakav tup udarac, i da nije čuo ni udar ili ekslpoziju. „Ja zaključujem da bure nije ispalo jer bih čuo da nešto udari jako“. Ponovio je da je video plamen i odmah napustio prostoriju priručnog magacina, a da se u blizini mesta događaja zadržao 20-tak minuta, pre nego što je otišao u ambulantu jer mu je plamen oprljio ruku. Prema njegovom sećanju, dok je bežao od plamena nije video da oko njega lete delovi sa mesta eksplozije, ali je ponovio i naglasio da hidrant koji se nalazio ispred priručnog magacina nije bio ispravan. Njega je jedan od radnika pokušao da aktivira ali nije uspeo. Mitrović je, kao potvrdu toga, rekao i to je da je iz magacina istrčao suvog odela.

U odgovoru na neka od pitanja, rekao da je on uvek nosio zaštitnu opremu ali da ne zna od kakvih je materijala ona napravljena, kao i da je posle nesreće, a nakon oko mesec dana boravka na bolovanju, dobio, kao i drugi radnici, novu zaštitnu opremu-za koju se pričalo da je napravljena tako da izdrži prvi nalet požara, dakle da je poboljšanog kvaliteta u odnosu na raniju. I burići za prevoz baruta su bili zamenjeni, rekao je Mitrović, novim-aluminijumskim sa ručkama. Dok su prethodni bili kartonski i bez ručki.

Naglasio je da je tokom vremena koje je proveo radeći u Namenskoj, na svom radnom mestu na kojem je obrađivao barut na grubom valjku, doživeo tri požara. „Čulo bi se pucketanje baruta i radnici su bežali iz prostorije, pre nego što izbije plamen koji je dosezao do plafona“. Rekao je i to da, prilikom kritičnog događaja, nije čuo karakteristično pucketanje baruta koje bi, prema njegovom ranijem iskustvu, prethodilo požaru...

Iako je generalni direktor i prvooptuženi, Radoš Milovanović, tvrdio da je doneo posebnu uredbu o prevozu buradi sa barutom, u kojoj se kaže da se ona prevoze samo na priručnom a ne i na elektrovozilu, Mitrović je rekao da nije nikada video da se burići prevoze na priručnom vozilu, a da radnike niko nije obučio kako da buriće spuštaju sa vozila ili prikolice na podlogu. „Ja nikada nisam video da je za elektro vozilo bila prikačena prikolica na kojoj bi se prevozio barutni ostatak. Svaki dan sam viđao da se na ovakav način prevoze burići, nisam čuo da se neko žalio zbog ovakvog prevoženja burića. Ne znam da li su nadležni znali da se na ovakav način prevoze burad. Dnevno se sigurno jednom, a neki put i dva puta, burad prevoze na ovaj način“, objasnio je Mitrović.

Rekao je i da je njegov poslovođa, Božo Milošević, kako je kasnije čuo, od obrazovanja imao samo osnovnu školu.

Prema proceni Mitrovića, u priručnom magacinu je bilo oko dve tone baruta dok je na vratima pisalo da je dozvoljena količina od 440 kilograma. Naveo je i da su se neki radnici žalili zbog ove disproporcije i preopterećenosti priručnog magacina, kao i da nije znao ništa o tome da li je objekat za skladištenje legalan ili nije. „Ja sam nakon ovoga čuo da objekat nije legalan, i razmišljajući o tome moje je zaključak da barut nije mogao da se skladišti u takvom objektu“, dodao je...
Trojica optuženih u celosti ili u najvećem delu nisu prihvatila svedočenje Marka Mitrovića.
Nakon što je uptan zašto je kontaktirao OJT u Čačku, pa pošto je advokat Ognjen Radić zaključio da koncentracija pada i da je Mitrović već tri sata ispitivam, uz pristanak svih strana u postupku i advokata, sudija Ljubiša Tomićević je odlučio da se ispitivanje svedoka prekida i nastavlja 2. septembra 2021. godine.

Mislim da treba navesti izjavu Milovana... to imamo na viberu!
+ advokata Todorića – u prilog opstukciji postupka!

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta