Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Osnovni sud u Ivanjici - 18. oktobar 2021.

Osnovno javno tužilaštvo Čačak-odeljenje u Ivanjici protiv Radoša Milovanovića, Vladimira Lončarevića i Tome Stojića, nastavak pretresa, dokazni postupak

Svedočenje Milovana Milivojevića

18. oktobar 2021. godine

U SUDNICU I DALJE MOGU SAMO STRANKE U POSTUPKU I AKREDITOVANI NOVINARI

Iako se autorka ovog teksta uverila - prilikom prisustvovanja ranijim sudskim ročištima koja su takođe održavana uz poštovanje epidemioloških mera, da mesta za javnost u sudnici ima i pored onih već popunjenih, sudija Ljubiša Tomićević uporno ne dopušta prisustvo drugih predstavnika/ica javnosti

Obe strane u postupku i oštećeni kao svedoci, zajedno sa svojim advokatima (sem Borivoja Borovića), pojavili su se u sudnici, sudije Ljubiše Tomićevića. Sudija je odmah naglasio, da zbog epidemioloških mera, pored strana u postupku, suđenju mogu da prisustvuju još samo akreditovani novinari.
Zastupnik prvookrivljenog direktora Namenske Radoša Mladenovića, Dragan Palibrk, tražio je od Suda da se ubuduće ne ponavlja situacija u kojoj sudija Tomićević dopušta Milivojeviću da, kako je rekao, govori o stvarima za koje nije ni veštak, nije inspekcijski organ niti je očevidac događaja. Dodao je da je Milivojeviću dopušteno da „ponižava renomiranu fabriku“. Sudija se, u odgovoru, pozvao na član 92 ZKP-a, kojim se svedoku dopušta da o događaju iznese ne samo neposredna, već i posredna saznanja.
Nastavljeno je svedočenje oštećenog Milovana Milivojevića, oca nastradalog Milomira Milivojevića. On je donekle ponovio delove svog prethodnog izlaganja, o tome šta je zatekao kad je došao na mesto gde je njegov sin nastradao, kao i kratki i poslednji razgovor sa sinom. Opisujući mesto događaja, Milivojević je naglasio da je lišće na drveću udaljenom oko 20-tak metara od već pominjanog magacina E03, bilo potpuno spaljeno i da je na mestu zatekao preminulog Miloja Ignjatovića, opisujući prizor ovim rečima: "Tu sam video pokojnog Ignjatovića kako u mestu stoji samo u cipelama, bio je ugljenisan.“

Milivojević je opisao svoj poslednji susret sa sinom nekoliko sati pre nego što je Milomir nastradao, opisujući i odeću u kojoj ga je video, a istu takvu, obukao je da bi je pokazao kao svoj dokaz. Milivojević je bio u radničkom odelu, majici i pantalonama sa tregerima, za koje je rekao da je, iste takve, nosio i njegov sin na dan tragedije. Nazvao je tu odeću "običnim radnim odelom", a ne zaštitnom odećom, naglašavajući da nije od pamuka, da u njoj ima delova od plastike i lastiša koji se, kod visoke temperature, „useca u telo“. Advokat Palibrk je ovo izlaganje oštećenog prekinuo primedbom da to nije dokaz da je Milomir takvo odelo nosio u danu kada je stradao, a Milivojević je nastavio opisom svog doživljaja: "U radionici se čuo huk i videla vatra do neba".
Naglasio je i da je na prilazu magacinu E03 stajala rampa tako da mu se nije moglo neposredno prići. Palibrk mu je pokazao dva dokumenta sa potpisima njegovog sina. Za jedan od njih Milivojević je rekao da to nije Milomirov potpis.
Posebno se insistiralo na statusu magacina baruta i barutnog ostatka E03, pa je Milivojević na pitanje Palibrka odgovorio da je za upotrebu tog objekta najodgovornija inspekcija Ministarstva odbrane i da je on ilegalno pušten u rad "zbog interesa, ogromnog profita i gubitka radnih mesta".

Drugi advokat direktora Milovanovića, Miloljub Jovičić, insistirao je na tome da je Milomir na dan stradanja imao zavrnute nogavice na pantalonama i ponovo pominjao Naredbu direktora iz 2015. godine, ali je svedok rekao da njegov sin nije imao zavrnute nogavice, a ni da se ta naredba nikako ne može odnositi na Milomira koji nije bio ni vozač ni njegov pomoćnik, već valjač.
Svedočio je i o kartonskim buradima za koje je rekao da je predviđeno da se ona koriste jednokratno, a ne „dok se ne raspadnu“ i za koje su atesti, vremenom, postali nevažeći.
Advokat Jovičić je insistirao da je do požara došlo naglim ispuštanjem bureta, što je Milivojević odbacio, iako to stoji u optužnom predlogu. On je ispričao o okolnostima pod kojima je u Namenskoj demonstrirano prepakivanje buradi posle nesreće, da bi se radnicima pokazalo da tu nema opasnosti ako se „pravilno rukuje“. Rekao je da je čuo od onih koji su u tome učestvovali da je barut za tu priliku navlažen, tako da sigurno ne može planuti, ma kako da se sa njim rukuje. Naglasio je da neće reći imena radnika od kojih je to čuo jer bi, sigurno, bili kažnjeni od fabričke uprave.
Advokati odbrane Mladenovića insistirali su i na pomoći koju je porodica Milivojević dobila od fabrike, a svedok je rekao da jesu dobili pomoć u vidu nadstrešnice nad grobnim mestom njihovog sina koju je Namenska, u iznosu od 980.000 dinara, direktno platila izvođaču radova. Sada, rekao je, vode parnični postupak za naknadu štete, a advokat Vladimir Todorić je precizirao da se taj postupak vodi protiv Namenske MB, a ne protiv fizičkih lica.

Ova izlaganja je prekinuo advokat Palibrk, tražeći da se svedočenje prekine jer je njegov branjenik, kako je rekao, veoma lošeg zdravstvenog stanja, da je danima bio na infuziji...
Sudija je to prihvatio i nastavak ispitivanja svedoka i oštećenog Milovana Milivojevića zakazao za 1. decembar 2021. godine u 11 sati.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta