Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Osnovni sud u Ivanjici - 28. septembar 2022.

Nastavak dokaznog postupka u predmetu Republika Srbija (Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, Odeljenje Tužilaštva u Ivanjici) protiv rukovodilaca Namenske „Milan Blagojević“ u Lučanima, Vladimira Lončarevića i Tome Stojića

Zbog uvođenja u postupak stručnog savetnika od strane optuženog Lončarevića i odsustva advokata oštećenih kao i molbi i optuženih i oštećenih, a uz pristanak Zamenika tužioca, dokazni postupak je odložen za 18. oktobar kada bi trebalo da budu saslušana tri sudska veštaka i svedok Zoran Jarić; Ženama u crnom je dozvoljeno da prisustvuje samo jedna njihova predstavnica.

Na početku ovog nastavka dokaznog postupka ispitivanjem svedoka, sudija Ljubiša Tomićević je ustanovio da ovom sudskom ročištu ne prisustvuju advokati oštećenih-porodice Milivojević i Marka Mitrovića, Borivoje Borović i Vladimir Todorić.
Pravni zastupnik okrivljenog Lončarevića, izjavio je da je njegov klijent angažovao stručnog savetnika tehnološke struke koji bi trebalo da njemu i njegovim advokatima pomogne u ispitivanju tri sudska veštaka. Advokat Vladimira Lončarevića, Raško Radovanović, naveo je da traži odlaganje svedočenja i ispitivanja veštaka jer njegov branjenik nije bio u prilici da ranije angažuje stručnog savetnika, a ovaj nije imao dovoljno vremena da se upozna sa predmetom.

Na pitanje šta on misli o predlogu odbrane, zamenik tužioca Dobrivoje Milutinović je izjavio da iako su za današnji glavni pretres ispunjeni zakonski uslovi (jer nije obavezno da advokati oštećenih budu prisutni), da on iz razloga kolegijalnosti prema odsutnim advokatima Milivojevića i Mitrovića, Borivoju Boroviću i Vladimiru Todoriću, kao i zbog uvođenja u postupak stručnog savetnika, uzima u obzir predlog odbrane, ali i oštećenih kojima je, radi ispitivanja sudskih veštaka i stručnog saradnika, potrebna pomoć njihovih zastupnika. „Za angažovanje stručnog savetnika od strane odbrane saznao sam danas...Radi celishodnosti postupka i bitnih dokaza koje bi trebalo izvesti-naročito u vezi sa ispitivanjem veštaka, mogao bi se odložiti glavni pretres, u najkraćem roku. Mislim da to zastupaju i oštećeni.“

Milovan Milivojević je, u ime oštećenih, objasnio svoje razloge za molbu Sudu da odloži glavni pretres: „S obzirom da ovu borbu vodimo šest godina, nismo nijednom tražili odlaganje. Bilo bi korektno da se ovaj pretres odloži. Ovde su u pitanju veoma bitni svedoci. Ja imam pitanja za njih, ali ja nisam pravnik. Imam i primedbu da njihov stručni saradnik nije bio u zemlji u vreme nesreće.“

Advokat Tome Stojića, Miloljub Jovičić, pridružio se predlogu zastupnika Lončarevića, tražeći da se odloži i ispitivanje svedoka Zorana Jarića koje je već jednom odlagano jer je imao rezervisan odlazak na letovanje...

Sudija je prihavatio predloge i nastavak dokaznog postupka zakazao za 18. oktobar 2022. godine u 10.30 sati.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta