Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Osnovni sud u Ivanjici - 08. novembar 2022.

Nastavak dokaznog postupka u predmetu Republika Srbija (Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, Odeljenje Tužilaštva u Ivanjici) protiv rukovodilaca Namenske „Milan Blagojević“ u Lučanima, Vladimira Lončarevića i Tome Stojića

Ispitivanje veštaka Julija Cinklera, pokazalo je da je veštačenje povereno nekome ko se nikada nije bavio barutom i eksplozivima i ko je morao da zbog toga istražuje literaturu o ovoj temi i zaključuje „na osnovu logike“.
Cinkler je, u svom izlaganju, dominantno koristio reč „eksplozija“ za neposrednog izazivača nesreće, a povremeno se ispravljao tvrdnjom da nije bilo eksplozije-pa ni gasne, već da se radilo o požaru.
Kao „verovatni uzrok“ fatalnog incidenta označio je neadekvatnost kartonskih burića za transport baruta, što je dokazivao sadržajem nemačkih atesta. Naime, poroznost kartona, dopušta da nitroglicerin iz baruta počinje da kaplje što izaziva hemijsku reakciju. Prema nemačkim atestima, kartonski burići su samo za jednokratnu upotrebu.

I ovog puta, u salu za suđenje mogla je da uđe samo jedna predstavnica Žena u crnom.

U nastavku dokaznog postupka, svedočio je i unakrsno je bio ispitivan veštak Julije Cinkler, sa Instituta za preventivu i zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj, iz Novog Sada. Ovog veštaka je predložila odbrana okrivljenih, a njegovo pojavljivanje pred Sudom je rezultat sudske odluke da on bude dopunski ispitan.

Cinkler, koji je angažovan od strane Instituta gde je radio kao stručni savetnik, više puta je ponovio da nije stručnjak za tehnologiju izrade baruta, pa je svoj nalaz i mišljenje dao i na osnovu stručne literature koju je o tome pronašao-a informisao se i korišćenjem interneta.

Upoznao se, kako je dalje rekao, sa dokumentacijom koja mu je predočena o nesreći iz jula 2017. godine, ali ne i sa zaključcima Komisije Nadzornog odbora MB Namenska, sa nalazom MUP-a i izveštajem Inspekcije rada Ministarstva odbrane (koja, za sada, formalno nije javni dokument). On nije odlazio na lice mesta-jer je u vreme kad je dobio zadatak da veštači - godinu dana posle nesreće, to mesto bilo već renovirano...

Pri ispitivanju jednog od stručnih savetnika odbrane, veštak je ponovio da on nije stručnjak za eksplozive: „Ja se ne bavim eksplozivom. Ja sam pregledao literaturu i otkrio da dvokomponentni baruti mogu da se znoje. Ovo je, u stvari, izdvajanje kapljica nitroglicerina“. Na pitanje stručnog savetnika Vladimira Kapora, na osnovu kojih dokumenata je došao do nalaza da je u barutu bilo nitroglicerina, Cinkler je odgovorio: „ Na osnovu literature, stručnosti i zaključivanjem“. Ponovio je da se sa barutom prvi put sreće u ovom slučaju, a da je na osnovu literature zaključio da je „uzrok eksplozije“ izdvajanje kapljica nitroglicerina iz baruta. Dodao je da nije pribavio mišljenje stručnjaka za raketna goriva jer ih nema u Institutu, ali da jeste konsultovao tehnologe.
Sudija ga je upozorio da sve vreme koristi reč „eksplozija“.

U nastavku pretresa, veštak Julije Cinkler je odgovarao na pitanja advokata odbrane i samih optuženih, Zamenika tužioca, zastupnika oštećenog Marka Mitrovića i oštećenih-članova porodice Milivojević. Iz tog ispitivanja javnost je saznala da je MB Namenska, prema atestima u koje je Cinkler imao uvid, koristila kartonske buriće nemačkog i domaćeg proizvođača za prenos barutnog ostatka. Prema atestu nemačkog proizvođača- kartonski burići se mogu koristiti samo za jednokratnu upotrebu jer su porozni, a karton služi samo kao mehanička zaštita, pa se zato barut mora stavljati u antistatik vreće. Cinkler je rekao da su i kartonski burići domaćeg proizvođača „ispitivani samo na fizičku snagu“ i da bi se videlo „kako se ponaša kada se udari“.

U nastavku se „ispravio“ i rekao da stradanje radnika nije izazvala eksplozija već požar i da je udar o tvrdu podlogu aktivirao čestice nitroglicerina. Na pitanje kako je došao do toga da su radnici ispustili bure, Cinkler je odgovorio: „ Neko je čuo da je bio udarac. Pa sam onda zaključio da je došlo do aktiviranja...“ Svoj zaključak je potkrepio, kako je rekao, i eksperimentima Ministarstva odbrane SAD-koji su „jedno vreme bili tajna“, a kojima je reagovanje baruta na udar isptivano „bacanjem tegova na barut“.

U odgovorima na sledeća pitanja, veštak Cinkler je bio precizniji: „Ambalaža za međufazni transport se pokazala kao neadekvatna i verovatno je zbog nje došlo do nesreće.“

Iako je veštak u početku tvrdio da je prema Standardu Ministarstva odbrane upotreba kartonskih burića jednokratna, optuženi Tomo Stojić ga je pitao gde to piše, a veštak Cinkler je odgovorio: „Ne piše, ali sam ja negde našao. Našao sam i da posude za međufazni transport moraju biti glatke sa unutrašnje strane“. Optuženi Vladimir Lončarević je izjavio da veštak nije pročitao ono što tvrdi da jeste i uputio ga na, kako je istakao, relevantnog autora. Cinkler je, sa svoje strane, „ispravio“ Lončarevića odgovorom da sam barut kao smesa nitroglicerina i nitroceluloze ne bi reagovao na udar već da je reakciju izazvalo curenje nitroglicerina kao posledica neadekvatnosti ambalaže-kartonskih burića.

Uzeo je kao činjenicu da je radio PP sistem jer je vatra na mestu nesreće ugašena. A na pitanje Zamenika tužioca u vezi sa gasnim eksplozijama, istakao je da on „radi sa gasnim eksplozijama“, ali da se kod ove nesreće nije radilo o gasnoj eksploziji.

Veštak nije bio upoznat ni sa propisima za međufazni transport, rekavši da o tome prvi put čuje. Nije „obratio pažnju“ tokom svog istraživanja ni na to da su atesti za elektrovozilo i elektrokolica već bili istekli u vreme nesreće. On je, međutim, potvrdio da upravo njegov Institut izdaje ove ateste MB Namenskoj.

Cinkler nije želeo da odgovara na direktna pitanja nekih od ispitivača-zbog komentara koje su izneli o njegovim starosnim kapacitetima za ovo veštačenje i invektivama u vezi sa tim, tako da je sudija bio posrednik.

Pretres je odložen i novi zakazan za 24. novembar u 10.30 sati kada bi odsutni drugi stručni savetnik odbrane trebalo da ispita Julija Cinklera, a da veštaci Vukadinović i Cinkler usklade svoje nalaze i mišljenja koja su se, prema rečima sudije Ljubiše Tomićevića, pokazala „dijametralno suprotnim“.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta