Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Osnovni sud u Ivanjici - 26. decembar 2022.

Nastavak dokaznog postupka u predmetu Republika Srbija (Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, Odeljenje Tužilaštva u Ivanjici) protiv rukovodilaca Namenske „Milan Blagojević“ u Lučanima, Vladimira Lončarevića i Tome Stojića

Na zahtev odbrane oštećenih porodice Milivojević i Marka Mitrovića, a koju predstavljaju advokati Vladimir Todorić i Borivoje Borović, ovo sudsko ročište je odloženo a novo je zakazano za 06. februar 2023. godine;

Borović je Danasu, povodom ovog slučaja, rekao da on smatra da su sudski veštaci Julije Cinkler i Miloš Vukadinović, osobe koje rade u korist Namenske i njenog rukovodstva i da su tom interesu prilagodili svoje stručne nalaze.

U nastavku dokaznog postupka za ovaj sudski dan je bilo predviđeno da bude predstavljen zaključak zajedničke analize toka i uzroka tragičnog događaja u kojem su smrtno stradali Milomir Milivojević i Milojko Ignjatović, a koji su izradili sudski veštaci Julije Cinkler i Miloš Vukadinović.

Julije Cinkler je, u svom izlaganju pred Sudom u novembru, dominantno koristio reč „eksplozija“ za neposrednog izazivača nesreće, a povremeno se ispravljao tvrdnjom da nije bilo eksplozije-pa ni gasne, već da se radilo o požaru.

Kao „verovatni uzrok“ fatalnog incidenta označio je neadekvatnost kartonskih burića za transport baruta -što je dokazivao sadržajem nemačkih atesta. Naime, poroznost kartona, dopušta da nitroglicerin iz baruta počinje da kaplje što izaziva hemijsku reakciju. Uz to je opet ponovio da je nitroglicerin aktiviran udarom bureta o beton, a to je potkrepio izjavom da je „neko čuo“ taj udar.    

Drugi sudski veštak, Miloš Vukadinović je, iznoseći rezultat svog veštačenja u oktobru 2022. godine, rekao i to da kućište elektovozila gde se nalazi baterija nije bilo hermetički zatvoreno, te da je došlo do curenja sumporne kiseline na asfalt-egzotermne hemijske reakcije i karbonizacije i oslobađanja velike količine energije - to mesto je obeleženo belim tragom i smatra se mestom početka požara koji se onda preneo i proširio. Na pitanje okrivljenog Vladimira Lončarevića kako zna da je u barutu bilo rastvarača ako ih ima u vrlo malim količinama, veštak je odgovorio:“Zaključio sam po posledicama“.

U nastavku ispitivanja veštak Vukadinović je rekao da ne zna da li je egzotermna hemijska reakcija uzrok požara...

Razlog što su oštećeni i njihovi advokati tražili odlaganje ovog sudskog ročišta jeste taj što je veštačenje prozašlo iz suočavanja pomenuta dva veštaka, a koje je stranama u sporu poslato iz Suda 23. decembra, uručeno samo jednom od advokata-Vladimiru Todoriću, dok Borivoju Boroviću do dana nastavka suđenja, uopšte nije stiglo. Sem toga, Todorić je smatrao da nije poštovan rok koji se predviđa za analizu prispelog veštačenja, a u kojem bi on mogao ne samo da pročita sadržaj već i a se adekvatno pripremi za ispitivanje dvojice veštaka. Sada, na osnovu njihovog prethodnog „suočavanja“.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta