Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Javna sednica Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu

Predmet: Ubistvo novinara, urednika i vlasnika medija, Slavka Ćuruvije, 11. aprila 1999. godine

5. decembar 2022. godine


Prvom danu javne sednice, zbog oporavka od hirurške intervencije nije prisustvovao prvostepeno osuđeni Radomir Marković, bivši načelnik RDB-a i Miroslav Kurak, takođe osuđen prvostepenom presudom po drugi put-koji je u bekstvu;

Zamenik tužioca, Milenko Mandić, zatražio je od Veća Apelacionog suda da otvori glavni pretres, istraži brojne dokaze koje je Prvostepeni sud odbacio i preinači njegovu presudu, tako što će sve okrivljene proglasiti krivim kao učesnike organizovane kriminalne grupe i osuditi ih na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora; 


Sudsko veće Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu u sastavu: Nada Hadži Perić-predsednica Veća, Vesna Petrović-sutkinja izvestiteljka i članovi Veća-Dragan Ćesarević, Marko Jocić i Dušanka Đorđević, predstavlja treći sastav Veća Apelacionog suda koji postupa u vezi sa žalbama na presudu Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, u slučaju ubistva novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina, Slavka Ćuruvije.

Od podnošenja žalbi Tužilaštva i Odbrane na odluku prvostepenog suda u ponovljenom postupku, čekalo se oko pet meseci da bi Veće Apelacionog suda održalo ovu javnu sednicu kojoj su prisustvovali predstavnici medija, medijskih udruženja, Fondacije Slavko Ćuruvija, međunarodnih organizacija i organizacija za ljudska prava, Komisije za istraživanje ubistava novinara.

Prvog dana ove javne sednice, Sudu su pristupili Zamenik tužioca Milenko Mandić, prvostepeno osuđeni Milan Radonjić (na 30 godina) i Ratko Romić (na 20 godina zatvorske kazne), a odsutni su bili osuđeni Radomir Marković (osuđen kao glavni organizator i podstekač ubistva na 30 godina) i Miroslav Kurak (osuđen, kao i Romić, kao pomagač NN izvršiocu ubistva, na 20 godina-u odsustvu). Prisutni su bili i pravni zastupnici prvostepeno osuđenih. Suđenju je prisustvovala i supruga Radomira Markovića, Ivančica Marković, koja je podnela i svoju ličnu žalbu Apelacionom sudu.

Radomir Marković, kako je rekao njegov pravni zastupnik Vladimir Marinkov, kao rekonvalescent posle operacije, nije u mogućnosti da bude u Sudu, iako bi to želeo. Za Miroslava Kuraka je poznato da je u bekstvu i da je postupak protiv njega vođen u njegovom odsustvu, a Sud mu je poziv na ovu javnu raspravu poslao preko svoje oglasne table i sajta.

Deo prvog dana javnog zasedanja ovog sudskog veća Apelacionog suda, prošao je-do pauze, u čitanju delova odbrane osuđenih i  obrazloženja presude  prvostepenog veća Višeg suda kojem je predsedavala sudija Snežana Jovanović i presude tog Veća, a posle pauze Apelacionom veću se obratio Zamenik tužioca Višeg tužilaštva u Beogradu, Milenko Mandić. On je ukazao na niz nelogičnosti u zaključivanju o krivici iznetom u prvostepenoj presudi, insistirajući na velikoj selektivnosti Suda koji je na glavnom pretresu izveo samo deo dokaza iz svedočenja ključnih svedoka koji su bili dati u njihovim ranijim iskazima tokom istražnog postupka, 2007-e i 2014-e. Posebno je to izraženo, po njemu, u odnosu na iskaze i svedočenja Milorada Ulemeka Legije, Miloša Simovića, Dejana Milenkovića Bagzija i jedine svedokinje samog čina ubistva Slavka Ćuruvije, njegove supruge Branke Prpe.

Tužilac Mandić je ukazao i na, po njegovom mišljenju, izbegavanje prvostepenog Suda da jasnije ukaže na nalogodavce ovog zločina gde se Sud zadržao samo na konstataciji da je naredba za ubistvo došla od „vrha vlasti“ a radi njenog održanja, čime je i nalogodavac postao NN lice. On smatra da ubistvo Ćuruvije nije ubistvo iz niskih pobuda već da se radi o delovanju organizovane kriminalne grupe koja je zloupotrebila logistiku RDB-a da bi i fizički uklonila čoveka koji je, prema izjavama brojnih svedoka tokom prvostepenog postupka, u vreme njegovog progona bio najuticajnija osoba u medijskom i političkom životu te, shodno tome, i najveća pretnja za opstanak na vlasti Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Da je tako, tvrdi ZT Mandić, pokazuje sve ono što je prehodilo samom ubistvu, niz elemenata nezakonitog progona i medijske najave ubistva.

Milenko Mandić je objasnio da je pored utvrđenog činjeničnog stanja koje nije po ZKP-u (u šta spada i odbacivanje iskaza važnih svedoka koji su, u međuvremenu, preminuli), Sud ponovo prekoračuje optužnicu jer opet uvodi NN lice kao ubicu kojem su Kurak i Romić bili samo pomagači. On smatra da je prvostepeni Sud neopravdano poklonio poverenje svedočenju Branke Prpe jer smatra da Prpa nije bila u stanju da u momentu napada na Ćuruviju i nju ima tačnu percepciju napadača. Sem toga, naglasio je Mandić, ona u svim svojih iskazima u istrazi govori o dva napadača od kojeg onog koji je nju udario drškom pištolja, nije videla čime i njen iskaz, u tom delu, potvrđuje optužnicu.

Zamenik tužioca je od Veća tražio da otvori glavni pretres na kojem će biti moguće izvesti sve važne a odbačene dokaze u prvostepenom postupku. Nakon toga, rekao je Mandić, Apelacioni sud bi trebalo da preinači prvostepenu presudu i svim okrivljenima izrekne maksimalne kazne od po 40 godina zatvora.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta