Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje za ratni zločin u Štrpcima – 18. april 2022.

"Optuženi Gojko Lukić, Ljubiša Vasiljević, Duško Vasiljević, Jovan Lipovac i Dragana Đekić se terete da su za vreme unutrašnjeg nemeđunarodnog oružanog sukoba koji se vodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, delujući kao pripadnici vojne formacije Osvetnici, koja je bila u faktičkom sastavu Višegradske brigade vojske Republike Srpske, dana 27. februara 1993. godine, iz voza broj 671 koji je saobraćao na pruzi Beograd – Bar, u mestu Štrpci izveli 20 lica (18 putnika bošnjačke nacionalnosti, jednog putnika hrvatske nacionalnosti građana Republike Jugoslavije i jedno nepoznato lice). Zarobljenike su odveli u osnovnu školu u selo Prelovo, gde su ih u fiskulturnoj Sali udarali rukama, nogama, kundacima pušaka, električnim kablovima više od sat vremena; potom im skinuli odeću ostavljajući ih samo u donjem vešu, vezali ruke žicom, odveli u dvorište spaljene kuće Rasima Šehića u selu Mušići, gde su ih lišili života pucajući im u potiljak iz vatrenog oružja. Osamnaestoro ljudi je tu ubijeno, dok su dvojica ubijena u pokušaju beksta; jednom od njih dvojice prerezan je vrat."

Usled promene u sastavu veća, a zbog bolesti sutkinje Zorane Trajković, glavni pretres je počeo ponovo, sa predsedavajućom sutkinjom Snežanom Garotić Nikolić.
Na današnjem glavnom pretresu konstantovano je sledeće: čitanje optužnice, izjašnjavanje optuženih o krivici, otvaranje dokaznog postupka, iznošenje odbrane optuženih, čitanje iskaza svedoka oštećenih, čitanje iskaza svedoka.

Glavni pretres je prekinut zbog toga što je jednom od optuženih Jovanu Lipovcu pozlilo, pa je isti zakazan za 11. maj u 10h, u sudnici broj 2.

Miloš za Žene u crnom


Štampa   El. pošta