Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje za ratni zločin u Štrpcima – 25.11.2022.

„Optuženi Gojko Lukić, Ljubiša Vasiljević, Duško Vasiljević, Jovan Lipovac i Dragana Đekić se terete da su za vreme unutrašnjeg nemeđunarodnog oružanog sukoba koji se vodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, delujući kao pripadnici vojne formacije Osvetnici, koja je bila u faktičkom sastavu Višegradske brigade vojske Republike Srpske, dana 27. februara 1993. godine, iz voza broj 671 koji je saobraćao na pruzi Beograd – Bar, u mestu Štrpci izveli 20 lica (18 putnika bošnjačke nacionalnosti, jednog putnika hrvatske nacionalnosti građana Republike Jugoslavije i jedno nepoznato lice). Zarobljenike su odveli u osnovnu školu u selo Prelovo, gde su ih u fiskulturnoj Sali udarali rukama, nogama, kundacima pušaka, električnim kablovima više od sat vremena; potom im skinuli odeću ostavljajući ih samo u donjem vešu, vezali ruke žicom, odveli u dvorište spaljene kuće Rasima Šehića u selu Mušići, gde su ih lišili života pucajući im u potiljak iz vatrenog oružja. Osamnaestoro ljudi je tu ubijeno, dok su dvojica ubijena u pokušaju beksta; jednom od njih dvojice prerezan je vrat.“

Na današnjem glavnom pretresu, a u nastavku dokaznog postupka ispitana su dvojica sudskih veštaka, doktori Nikola Vojvodić, neurolog i Srđan Milivojević, psihijatar.

Njih dvojica su veštačili svedoka Mitrašina Glišića, kako bi utvrdili njegove procesne sposobnosti.
U svom nalazu i mišljenju lekari su izneli sledeće zaključke:

„Kod svedoka je konstantovana Parkinsonova bolest (koja je doživotna i ima progresivni tok), ali ona ne utiče na njegove kognitivne sposobnosti, tako da je u tom smislu on kao svedok verodostojan. Kognitivne sposobnosti su u potpunosti očuvane, ograničenja se odnose na motorne funkcije. Semantičke sposobnosti su takođe očuvane što je važno za autentičnost njegovog iskaza. Njegove mentalne sposobnosti su u potpunosti očuvane.“

Advokati odbrane su u više navrata ometali davanje stručnog mišljenja veštaka, insistirajući na upotrebi ćiriličnog pisma. Njihove primedbe, predsednica sudskog veća, Snežana Garotić Nikolić je odbacila kao neosnovane.

Sledeći glavni pretres je zakazan za 12. i 13. decembar 2022. godine u 09.30h

Miloš za Žene u crnom


Štampa   El. pošta