Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje za ratni zločin u Štrpcima – 12.12.2022.

„Optuženi Gojko Lukić, Ljubiša Vasiljević, Duško Vasiljević, Jovan Lipovac i Dragana Đekić se terete da su za vreme unutrašnjeg nemeđunarodnog oružanog sukoba koji se vodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, delujući kao pripadnici vojne formacije Osvetnici, koja je bila u faktičkom sastavu Višegradske brigade vojske Republike Srpske, dana 27. februara 1993. godine, iz voza broj 671 koji je saobraćao na pruzi Beograd – Bar, u mestu Štrpci izveli 20 lica (18 putnika bošnjačke nacionalnosti, jednog putnika hrvatske nacionalnosti građana Republike Jugoslavije i jedno nepoznato lice). Zarobljenike su odveli u osnovnu školu u selo Prelovo, gde su ih u fiskulturnoj Sali udarali rukama, nogama, kundacima pušaka, električnim kablovima više od sat vremena; potom im skinuli odeću ostavljajući ih samo u donjem vešu, vezali ruke žicom, odveli u dvorište spaljene kuće Rasima Šehića u selu Mušići, gde su ih lišili života pucajući im u potiljak iz vatrenog oružja. Osamnaestoro ljudi je tu ubijeno, dok su dvojica ubijena u pokušaju beksta; jednom od njih dvojice prerezan je vrat.“

Na današnjem glavnom pretresu u nastavku dokaznog postupka saslušana je sudska veštakinja Jasmina Barišić, psihološkinja, članica sudsko-psihijatrijskog odbora po potrebi. Ona je pre nego što je počela da daje svoje stručno mišljenje o procesnim sposobnostima svedoka Mitrašina Glišića, rekla da se „psiholog uvek pridružuje neurologu i psihijatru.“

Veštakinja je rekla da u svemu ostaje kod nalaza koji je dala, ali su je advokati odbrane ispitivali na razne okolnosti koje bi mogle da ukažu na verodostojnost svedoka Mitrašina Glišića, a da olakšaju položaj njihovih klijenata, a ovde optuženih.

U nastavku je ponovo, zbog izmene u sastavu sudskog veća, saslušan svedok Mitrašin Glišić. Njega je ispitivala predsednica sudskog veća, sutkinja Snežana Garotić Nikolić, tužilac Vasilije Seratlić, kao i branioci optuženih. Svedok je, između ostalog rekao: „Ja sam video civile u kamionu. Video sam ih napolju. Onda su ih uterali u fiskulturnu salu. Nisam ulazio unutra. Čuo sam kako su plakali i kukali. Ljudi su bili goli i bosi. Tukli su ih. To sam video kada sam čistio salu. Bilo je krvi. Posle sam video kako su izašli i ušli u kamion. Žao mi je što nisam sačuvao lične karte koje sam pokupio iz sale, nego sam ih po naređenju spalio zajedno sa svim ostalim stvarima. Na taj način bih mogao da dokažem da su ljudi bili tu.“

Nastavak dokaznog postupka zakazan je za 17. januar 2023. godine u 09.30h.

Miloš za Žene u crnom


Štampa   El. pošta