Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Drugi opštinski sud u Beogradu: Ponovljeno suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin

28. oktobar 2022. godine

Odbrana okrivljenih je ispitujući svedoke, nastojala da dokaže nezakonito ponašanje Tužilaštva u postupku sklapanja sporazuma o priznavanju krivice sa drugooptuženim bivšim policajcem Vladimirom Mihailovićem, te da je ovaj priznao krivično delo zbog pritisaka i ucena pretpostavljenih u policiji, što su oni kvalifikovali kao „obmanu“;
Takođe je insistirala na i na nezakonitosti procedure izvođenja iz Okružnog zatvora, trećeoptuženog Igora Novakovića, kako bi bio ispitan u Tužilaštvu;

Na ovom sudskom ročištu svedočila su tri svedoka: Zvonko Grulović, Miloš Mitrović i Jelena Mihailović.

Zvonko Grulović, upravnik Okružnog zatvora u Beogradu koji je to bio i u vreme kada je, kako tvrdi odbrana, iz OZ izveden optuženi Igor Novaković da bi bio ispitivan od strane Tužilaštva, bez odovarajuće procedure. Advokati odbrane su detaljno ispitivali svedoka na niz okolnosti i dokumenata koje su pribavili, a po kojima je, kako su rekli, jasno da je Novaković određenog datuma izveden iz Okružnog zatvora, na nezakonit način. Advokat Novakovića, Goran Pejić, pokazao je s tim u vezi kopije knjige evidencije izlazaka zatvorenika koje su mu dostavljene iz Zatvora, a po kojima je, suprotno ranijem svedočenju Grulovića, Novaković izvođen. Pejić je tražio od Suda da dozvoli ispitivanje „nezavisnih svedoka“.

I advokatu odbrane, Viktoru Gostiljcu, Grulović je potvrdio da, koliko on zna, Novaković određenog datuma nije izvođen da bi ga saslušao zamenik tužioca, Predrag Milovanović, ali je nakon što mu je pokazana kopija knjige evidencije koju je pribavila odbrana, izjavio da je „sada promenio mišljenje“...On je ispitivan na niz okolnosti u vezi sa knjigama evidencije iz OZ, procedurama koje se odnose na zatvorenike, a čak i o tome ko je, kada, od koje firme i za koliko novca montirao i servisirao sistem kamera u OZ. Tako smo saznali da je novac dala EU, ali da je, u međuvremenu, sistem izaubovan pa se sada snimci kamerama mogu sačuvati kraće od mesec dana. „Verujem da se ovde radi o zaveri, jasno je ćutanje državnih organa“, rekao je na kraju ispitivanja ovog svedoka advokat Goran Pejić.

Svedok Miloš Mitrović, advokat po službenoh dužnosti, bio je zastupnik optuženog policajca Vladimira Mihailovića, u vreme njegovog zadržavanja u PU Grada Beograda i kasnije, u pritvoru.

Mitrovića je Mihailović oslobodio čuvanja profesionalne tajne, pa je ovaj svedočio o okolnostima u kojima je sreo Mihailovića kao njegov zastupnik po službenoj dužnosti, a kome je već bila predočena ponuda za nagodbu o priznanju krivice od strane Tužilaštva koje je predstavljao zamenik Tužioca, Predrag Milovanović. Svedok je rekao da kada se sreo sa optuženim nije znao detalje njegovog krivičnog dela koje je ovaj bio spreman da prizna, već je čekao formalizaciju sporazuma. Rekao je i to da nije znao da je ponuda njegovom branjeniku data u policiji a ne u Tužilaštvu, kako je uobičajeno. Mitrović smatra da je Mihailović znao šta mu se stavlja na teret i da je ponuda za sporazum, kako je kasnije saznao, došla od strane Mihailoviću pretpostavljenih starešina u policiji. Verovao je, rekao je, da će se formalna procedura brzo završiti, ali mu je ZT Milovanović rekao da se sačeka još nekoliko dana, koje bi njegov branjenik proveo u pritvoru. Pritvor je potrajao više od mesec dana, a do formalizovanja nagodbe prema kojoj bi optuženi policajac Mihailović zbog priznanja krivičnog dela dobio šest meseci kućnog pritvora i povratak na policijski posao nakon toga, nije došlo.

Svedok je tvrdio da je više puta odlazio u Tužilaštvo i insistirao da se dogovoreno ispuni, ali da se sve otezalo, da bi se-iz njemu nepoznatih razloga, odustalo od nagodbe. On smatra, iako mu ZT Milovanović nije za to dao nikakvo objašnjenje, da se radilo o „pritisku medija“...

Iz kasnijeg unakrsnog ispitivanja ovog svedoka saznali smo da u ZKP-u ne postoji jasna odredba u vezi sa procedurom postizanja sporazuma o priznavanju krivičnog dela, kao i da tu nagodbu mora da prihvati sudija za prethodni postupak, kako je rekao ZT Predrag Milovanović, komentarišući da u „izjavi ovog svedoka postoje određene nedorečenosti“.

Za odbranu je posebno bilo važno da svedoka ispita u vezi sa drugom izjavom koju je optuženi Vladimir Mihailović dao u Tužilaštvu. I ta je izjava bila u skadu sa očekivanjem usmeno mu ponuđenog sporazuma o priznanju, rekao je svedok. Odbrana je ove izjave kojima optuženi priznaje krivično delo okvalifikovala kao uzete „pod obmanom“ jer je optuženi u to vreme očekivao finalizovanje sporazuma sa Tužilaštvom. „ Obmanut je od strane Tužilaštva. Ono je moralo da ima mandat da dogovor dovede do kraja“, zaključio je svedok, advokat Mitrović.

Treća je ispitana kao svedokinja, Jelena Mihailović, supruga optuženog Vladimira Mihailovića. Ona se prisetila okolnosti pod kojima je saznala da joj je suprug u pritvoru, a onda i za koje je krivično delo optužen. Izjavila je da je dva puta privođena od strane policije, da su joj policajci pretili-da će je uhapsiti, uzeti joj decu. „U policiji sam videla i da me slikaju. Policija u civilu...Starija policajka mi je rekla da mi je muž uhapšen i da idem kući“. Kasnije tog dana joj se javio advokat Miloš Mitrović i potvrdio joj je hapšenje supruga, a po njegovom savetu odbila je poligrafsko ispitivanje prilikom drugog privođenja (jer je uzimala lekove za smirenje). Kada se čula sa suprugom on joj je rekao da je ucenjen njom i decom da prizna krivično delo...

Odgovarajući na pitanja, ona je detaljno objašnjavala svoje probleme sa pretpostavljenom osobom na svom radnom mestu u Opštini Grocka, svoje prijateljstvo i kumstvo sa kćerkom prvooptuženog Dragoljuba Simonovića, rekavši da je njega slabo poznavala. Ove okolnosti su smatrane zančajnim u dokaznom postupku jer su se prva dvojica optuženih, Simonović i Mihailović, u svojim izjavama i odbranama, referirali na navodni slučaj mobinga prema Jeleni Mihailović i njenu profesionalnu degradaciju, kao motive za njihove sastanke i razgovore u jednoj kafani u Grockoj. A Mihailović je rekao i to da je nesnošljiva situacija koju je njegova žena imala na poslu, bila razlog što je on zaključio da bi Simonoviću trebalo „nešto da ponudi“ kao njegovu ličnu uslugu, ne bi li mu ovaj pomogao da ženu premesti na drugo radno mesto.

Svedokinja je na jedno od pitanja odgovorila i da sada ima bolju poziciju na u Opštini Grocka, ali da je na bolje radno mesto premeštena u vreme kada Simonović više nije bio predsednik Opštine.

Sudija je nastavak glavnog pretresa odredio za 16. novembar u devet sati.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta