Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Drugi opštinski sud u Beogradu: Ponovljeno suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin

16. januar 2023. godine

Odbijen je zahtev Odbrane za izuzećem Zamenika tužioca Predraga Milovanovića;
Sudija Luka Pantelić je odbio sve predloge novih dokaza i novih svedoka i svedokinja koje je Odbrana predložila Sudu;
Sudija Pantelić veoma pažljivo - na početku svakog suđenja, prati ko su prisutni predstavnici medija, NVO i narodni poslanici, kao i drugi prisutni u ime javnosti;

Sudija Luka Pantelić je na ovom sudskom ročištu objavio svoje odluke u vezi sa prelozima Tužilaštva i Odbrane, iznetim na prethodnom. Sudija je odlučio da prihvati predloge Zamenika tužioca Predraga Milovanovića, a odbaci brojne predloge advokata Odbrane, među kojima je bio i taj da se Milovanović sasluša kao svedok. Odbrana je, takođe, podnela zahtev Drugom opštinskom tužilaštvu za razrešenje ZT Predraga Milovanovića, ali je iz Tužilaštva stigao odgovor da se njihov zahtev odbija.

Brojni advokati odbrane koji sve vreme zastupaju četvoricu okrivljenih, predložili su na ranijem ročištu više novih svedoka i dokaza i zahteveli da se odbace sva već urađena veštačenja tokom prvog prvostepenog postupka koja su prihvaćena od Suda i u ponovljenom postupku. Tražili su da se ti veštaci ponovo saslušaju, kao i vatrogasci koji su u noći požara 12. decembra 2018. godine, gasili zapaljene garažu i kuću Milana Jovanovića i Jele Deljanin.

Optuženima i odbrani je bilo posebno važno da se ponište postojeća veštačenja jer je šteta koja je njima utvrđena veća od četiri miliona dinara, što prema KZ direktno utiče na visinu kazne za okrivljene.

U napadu na rezultate veštačenja četiri profesionalna veštaka koje su ispitivali stručni savetnici Odbrane tokom prethodnog postupka, posebno se, na ovom ročištu, istakao prvooptuženi Dragoljub Simonović. On ih je nazvao „listom želja uparenom sa spiskom nerealnih cena“, a insistirao je na tome da ima svedoke koji bi potvrdili da su oštećeni Deljanin i Jovanović - deo nameštaja koji je ušao u procenu štete, prodali. „Šteta iz predmeta je apstraktna - veštački nameštena u cilju samog dela.“ Sudija je na to reagovao da je veštačenje obavljeno u skladu sa Zakonom.

Advokati Odbrane su insistirali da su veštačenja urađena mimo zakonskih odredbi jer oni nisu bili pozvani da im prisustvuju. Oni smatraju da je za to odgovorno Tužilaštvo koje je „sakrilo“ kada se to događalo. Goran Pejić, advokat trećeoptuženog Igora Novakovića, ovako se, tim povodom obratio Sudu: „Novaković je bio izopšten iz svih veštačenja. Tužilac je namignuo da odbrana bude izuzeta. Mi smo sklonjeni zbog namere Tužilaštva da se odbrana ne obavesti o veštačenju“.

Odbrana je žustro reagovala zbog odbijanja sudije da im dozvoli predstavljanje novih dokaza i ispitivanje novih svedoka – među njima i bivše državne sekretarke u MUP-u Dijane Hrkalović, a ponovo insistirala na nezakonitom načinu na koji je Tužilaštvo uzelo izjave u istražnom postupku od Vladimira Mihailovića i Igora Novakovića jer je prvi takvu izjavu navodno dao samo zbog ponuđene mu nagodbe i pritisaka na njegovu porodicu, a drugi jer je, kako tvrdi njegov advokat, uz kršenje propisa izveden iz pritvora i odveden u zgradu SBPOK u Makišu-gde je saslušan.

Primedbe je imao i advokat po službenoj dužnosti Aleksandra Marinkovića (koji je još uvek u bekstvu) Nikola Mihailović, jer je kako je naglasio, izjava njegovog klijenta uzeta u stanici policije u Grockoj. On je nezakonitim nazvao i dokaz-zapisnik sa saslušanja Bojane Šijački jer je dat u cilju nagodbe sa Tužilaštvom gde je ova pevačica iz Grocke koja je dovezla Marinkovića do Jovanovićeve garaže, opterećena manjim krivičnim delom.

Iako su okrivljeni i njihova odbrana tražili detaljno obrazloženje od sudije Luke Pantelića u vezi sa odbijanjem njihovih predloga za izvođenje novih dokaza i saslušanje novih svedoka, Sudija je odgovorio da to nije njegova obaveza u ovoj fazi procesa i da će to biti objašnjeno u samoj presudi.
Nastavak dokaznog postupka je zakazan za 30. januar 2023. godine kada će sudija, kako je rekao, dati više prostora Odbrani da se izjasni o dokazima koje je Sud prihvatio.

Drugi opštinski sud u Beogradu: Ponovljeno suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin

30. januar 2023. godine

Optuženi i odbrana optužili Tužilaštvo i Sud za nezakonitu selektivnost dokaza, a Dragoljub Simonović rekao sudiji Luki Panteliću da se boji da „kopa dublje“ gde bi, kako je rekao, „otkrio imena mnogih interesantnih ljudi“;

Sudija je kao „suvišan“ odbacio predlog ZT Predraga Milovanovića da se Sud pozove na preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope kojom se podjednako vrednuje potreba zaštite novinara i drugih građana i građanki koji su u situaciji da izveštavaju o nekom događaju;

Na ovom sudskom ročištu, sudija Luka Pantelić, dao je Odbrani i njihovim branjenicima vreme da se osvrnu i reaguju na dokaze i svedoke i svedokinje koji su uvršteni u dokazni postupak. Oni su, međutim, u značajnoj meri optuživali i Sud i Tužilaštvo za nepridržavanje zakonskih procedura i slova KZ. Krunski dokazi- a to su priznanja o izvršenom krivičnom delu Vladimira Mihailovića i Igora Novakovića-data tokom istražnog postupka a na Sudu poreknuta, glavna su okosnica kritike Odbrane i na račun Suda i na račun Tužilaštva. I ovoga puta, kao i više puta ranije, advokati optuženih su ponovili da su te izjave uzete pod obmanom, prinudom i ucenom, te da su stoga potpuno neprihvatljive kao dokazi.

Oni su se, međutim, obrušili i na Sud i na Tužilaštvo (već su tražili izuzeće ZT Predraga Milovanovića koje je Drugo opštinsko tužilaštvo odbilo), rečima da je „Sud sebe poništio i stavio se u funkciju Tužilaštva“ i da je Tužilac izveo ovo suđenje „iz civilizacijskih okvira“ i „vratio ga dva veka unazad“.

Advokat Dragoljuba Simonovića, Ivica Vuković, rekao je da je Sud prekršio Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava jer je favorizovao dokaze Tužilaštva koji, prema Vukoviću, nemaju veze sa krivičnim delom.

„Ne mogu da dokučim kriterijume kojima ste se rukovodili. Možda ću zvučati populistički, ali možda ovde prisustvujemo čaršijskom postupku, u kojem se Sud rukovodi zahtevima čaršije?“, rekao je Vuković.

Aleksandra Zlatić - koja zamenjuje Zoru Dobričanin Nikodinović u odbrani drugooptuženog Vladimira Mihailovića, ponovila je da je veštačenje bilo mimo zakona –„formalno neispravno“ jer ga je, kako je rekla, bilo nemoguće zakonito obaviti bez prisustva zastupnika Odbrane.

Odbrana se žalila i na to što su među prihvaćenim dokazima korišćeni i izveštaji MUP-a o mobilnoj komunikaciji okrivljenih - što je označeno kao kršenje Ustavom garantovanog prava na privatnost.

Advokat Igora Novakovića, Goran Pejić, je rekao kako se Odbrana već godinama bori sa „neviđenim pritiskom medija, sudstva i javnosti“: „Odbija se sve što predložimo. Ostaje samo da čekamo da Apelacioni usvoji naše predloge i utvrdi istinu. Nama su se stvari događale iza leđa.“

Prvooptuženi, bivši predsednik opštine Grocka iz SNS, Dragoljub Simonović, ponovio je već više puta izrečeni stav da je postupak protiv njega „politički“ i da ga nije moguće osuditi zato što ga „neko mrzi“.

„Mene niko ne može da pokori, pa ni politička elita. Sve je ovo propaganda, a vi treba da se bavite činjenicama“.

Trećeoptuženi Igor Novaković, tražio je da mu Sud dozvoli da više ne mora da dolazi na ročišta, pa ni na sledeća gde će se iznositi završne reči i presuda. Ponovio je da smatra da su nad njim pravosudne institucije učinile „nedelo“.

Sudija je iznošenje završnih reči zakazao za 20. februar 2023. godine.

Drugi opštinski sud u Beogradu: Ponovljeno suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin

20. februar 2023. godine

Završne reči obeležilo je insistiranje advokata odbrane optuženih na satanizaciji njihovih branjenika u javnosti, posebno preko medija i pojedinih novinara, i dirigovanju postupkom iz pravca vrha izvršne vlasti;

Desio se i incident na izlasku iz Suda, kada je Željka Matorčevića, glavnog urednika portala Žig-info, verbalnim pretnjama napao jedan od pristalica Dragoljuba Simonovića;
Matorčević je već bio žrtva napada 2018. godine, kada su mu nanete teške telesne povrede. To se dogodilo mesec dana pre bacanja Molotovljevog koktela na garažu Milana Jovanovića i Jele Deljanin. Ovaj slučaj još uvek nema epilog.

Iako su u većini ostali kod završnih reči iznetih u prvom prvostepenom postupku, Zamenik tužioca, oštećeni i njihova advokatica, kao i okrivljeni i njihovi advokati-a naročito ovi poslednji, imali su i šta da dodaju...

Zamenik tužioca, Predrag Milovanović, je svojoj ranije iznetoj završnoj reči dodao opažanje o načinu na koji je sudija Luka Pantelić koji je došao posle sudije Žugića koji je otišao u penziju, vodio postupak. „Sudija Luka Pantelić je uveo drugačiji pristup i dinamiku i u potpunosti otklonio procesne nedostatke“, smatra ZT.

Milovanović je rekao i to da je optužba izdržala „test odbrane“, a o novim svedočenjima drugooptuženog i trećeoptuženog, bivšeg policajca Vladimira Mihailovića i Igora Novakovića, rekao je da su iako se iz njih nije saznalo ništa novo, pokazali visoki nivo međusobne usklađenosti. Posebno kada se radi o onome što se stavlja na teret prvooptuženom, Dragoljubu Simonoviću. Milovanović, naime, smatra da su njihovi iskazi išli u korist Simonovića, a na teret četvrtom optuženom u ovom postupku, Aleksandru Marinkoviću, kome se sudi u odsustvu... Zamenik tužioca je ostao i pri svom ranijem predlogu kazni, pozivajući se na član 288 KZ. Za Dragoljuba Simonovića je tražio osam godina zatvora, za Mihailovića i Novakovića pet, a za Marinkovića šest godina.

Milovanović je na kraju dodao da iako je od događaja prošlo četiri godine, ne može da zaboravi slike vatrene stihije, a upitao se i šta je to neposrednog izvršioca, Aleksandra Marinkovića, navelo na tako okrutan potez i kako će to što je uradio „objasniti potomcima“...

Jela Deljanin nije htela da se obraća u završnoj reči, a Milan Jovanović je rekao: „ Hvala vam što ste mi dozvolili da se obratim. U gromoglasnoj tišini“.

Ana Matić, advokatica oštećenih, pored iznetog u prethodnoj završnoj reči, dodala je da ističe lanac podstrekivanja u izvršenju krivičnog dela, a primetila je kao važno i to da je bivši policajac Mihailović „ na sebe uzeo većinu krivičnog dela“. Ona je predložila da Sud okrivljenima odredi maksimalne kazne kao i zabranu prilaženja...

Odbrana optuženih i optuženi uneli su drugačije tonove u svoje završne reči. Igor Gostiljac, jedan od dvojice advokata Dragoljuba Simonovića, pohvalio je svoje kolege i sebe, rekavši da su oni delovali u okviru zakona iako je, sa druge strane, „bilo nečasnih postupaka“. Za način na koji je sudija Pantelić vodio ovaj postupak rekao je da je bio „smiren“, ali da je to i jedini kvalitet, kao i da u javnosti nije bila poštovana pretpostavka nevinosti „što šira javnost ne razume“. Kako, po njemu, ovde krivica nije dokazana, Gostiljac je izneo pet elementa na koje oslanja ovo svoje tvrđenje. Najvažniji među njima su „nezakonit način uzimanja iskaza od V. Mihailovića“ i nametanje umišljaja u slučaju njegovog branjenika, Simonovića. U vezi sa ovim drugim, Gostiljac je istakao da se tu radilo o paljenju auta a ne garaže. On je odbacio i optužbu za podsrekivanje jer se „ne može dokazati“.

Zatim je govorio o pritiscima na Simonovića od strane dela javnosti, a posebno medija koji su, kako je rekao, „stvorili lažnu sliku“ o njemu. On smatra da je u javnosti stvorena slika o tome da je ovaj postupak „svojevrstan test za državu“. I da su zato „od prvog dana podeljene karte...“ On je, u potvrdu ovog svog stava, rekao da je Veran Matić posle pada prve prvostepene presude, a posle susreta sa predsednicom vlade Anom Brnabić, izjavio da je Aleksandar Vučić „dao obećanje i obećao saradnju“. Napomenuo je da su hapšenje Simonovića podržali OEBS i EU, pa je čitav postupak nazvao „političkim procesom“.

Slično je govorio i drugi Simonovićev advokat, Ivan Vuković, koji je izjavio u svojoj završnoj reči, da „ima utisak“ kako je postupak protiv Simonovića vođen „za potrebe izvršne vlasti“. „Tužilaštvo je htelo da impresionira laičku javnost“, smatra Vuković. Pridružio se u oštroj kritici medijskog izveštavanja: „Mediji su se ponašali kao da ih istina ne interesuje“. Vuković je zaključio da je „advokatura jedina svetla tačka u pravosudnom sistemu Srbije“.

Advokatica Aleksandra Zlatić koja je u ovom postupku često zamenjivala koleginicu, Zoru Dobričanin Nikodinović, naglasila je svoje razumevanje razlike između zakona (kojeg se, kako je rekla Odbrana pridržavala) i pravde i pravičnosti „koji se traže na ulici...“

Izricanje presude je zakazano za 20. mart 2023. godine.

Drugi opštinski sud u Beogradu: Ponovljeno suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin

20. mart 2023. godine

Sudija Luka Pantelić dosudio je ukupno 17 godina zatvorske kazne za paljenje garaže i kuće Milana Jovanovića i Jele Deljanin - više od presude u prvom prvostepenom postupku;

Milan Jovanović je, u reagovanju na presudu, izjavio da je presuda opomena kriminalcima koji ulaze u politiku i da otvara vrata slobodnijem obavljanju novinarske profesije.

U Drugom opštinskom sudu u Beogradu, sudija Luka Pantelić, presudio je povezanoj grupi koja je izazvala opštu opasnost (prema KZ), organizujući paljenje garaže novinara portala Žig info, Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin, 17 godina ukupne zatvorske kazne. U poređenju sa prvom prvostepenom presudom, ova je strožija: Dragoljub Simonović, bivši predsednik opštine Grocka a ranije i direktor Železnica Srbije, osuđen je na pet godina zatvorske kazne, Vladimir Mihailović-bivši policajac na četiri, Igor Novaković na tri i po, a Aleksandar Marinković koji je bio neposredni izvršilac paljevine a suđeno mu je u odsustvu, na četiri i po.

Ovim je završeno ponovljeno prvostepeno suđenje, pošto je u decembru 2021. godine Apelacioni sud odlučio da se postupak ponovi jer je Sud pronašao procesne nedostatke i nesaglasnost javno izrečene presude i obrazloženja i njihovog pisanog otpravka.

Zamenik tužioca Drugog opštinskog tužilaštva, Predrag Milovanović je, u jednoj od izjava posle suđenja, rekao da je „lično zadovoljan, a profesionalno nezadovoljan“ presudom, da će se žaliti i ponovo tražiti maksimalne kazne za počinioce, ali da je najvažnije da se presuda održi na Apelacionom sudu. Očekuje se da će se Odbrana optuženih takođe žaliti. Prvostepeno osuđeni i njihova odbrana bili su vidno nezadovoljni ovim presudama, a Dragoljub Simonović je vređao novinara Žig info, Zorana Lalića.

Iako je Odbrana od samog početka ovog postupka, insistirala na tome da Milan Jovanović (koji je nekada bio policajac) nije novinar, sudija Pantelić je u obrazloženju presude naglasio upravo ovaj momenat kao glavni motiv Dragoljuba Simonovića da pokuša da zaustavi tekstove u kojima je istraživački deo radio Jovanović. Tekstovi o korupciji u opštini Grocka objavljivani na portalu Žig info su, prema sudiji Panteliću, glavni motiv za krivično delo, a kao otežavajuća okolnost Simonoviću je uzeto i to što je koristio svoj položaj i uticaj da bi podstrekivao druge da naškode Milanu Jovanoviću. Sudija je naveo i da Simonović tokom dva prvostepena procesa, nije pokazao empatiju prema oštećenima, Milanu Jovanoviću i Jeli Deljanin.

U obrazložonju presude opisan je i lanac zavere da se paljenjem garaže i automobila Milanu Jovanoviću pošalje jasna poruka da prestane sa istraživanjem korupcije u Grockoj. Navedeno je da je-sada bivši policajac Vladimir Mihailović, uz mito od 1500 evra i perspektivu da se njegovoj supruzi da bolje radno mesto u opštini Grocka, pristao da angažuje druge osobe da bi se realizovao cilj Simonovića. Igor Novaković je bio sledći u lancu 9kojem je Mihailović obećao deo novca), a koji je kao krajnjeg izvršioca angažovao Aleksandra Marinkovića koji mu je dugovao novac.

Milan Jovanović je pozdravio donošenje presude: „Danas je prvi dan proleća. Dan koji nagoveštava da će doći lepi dani za slobodu i mir. Očekujem da presuda bude opomena za kriminalce koji su ušli u svet politike. Da će novinari moći slobodno da rade svoj posao. Želim vam da se borite za slobodu medija.“

Presudu su pozdravili Medjunarodni pres institut, Komitet za zaštitu novinara iz Njujorka, Reporteri bez granica i druge domaće i medjunarodne medijske i organizacije za zaštitu ljudskih prava.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta