Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Drugi opštinski sud u Beogradu: Ponovljeno suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin

6. septembar 2022. godine

U uvodnim izlaganjima zamenik tužioca Drugog opštinskog tužilaštva u Beogradu, Predrag Milovanović, ostao je pri navodima tužbe, a odbrana okrivljenih je tvrdila da nema dokaza za krivično delo koje je za njihove branjenike navedeno u tužbi, sem izjave koju je optuženi Vladimir Mihajlović dao tužiocu Milovanoviću. Odbrana je tražila da se ta izjava izdvoji iz spisa ovog predmeta;

Uz značajno interesovanje medija, na ovom sudskom ročištu su prisustvovala i tri narodna poslanika iz poslaničkog kluba Demokratske stranke. Od njih su advokati odbrane tražili da u svojim izjavama „poštuju Sud“, a od zamenika tužioca Milovanovića da više ne daje izjave za medije. Kako su neki od njih naveli, brine ih medijski senzacionalizam koji je, po njima, ovaj postupak do sada pratio;

Posle više odlaganja, počeo je ponovljeni postupak protiv četiri lica (Dragoljub Simonović, Vladimir Mihajlović,Igor Novaković i Aleksandar Marinković), za paljenje garaže i kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin, pred sudijom pojedincem-Lukom Pantelićem. Optužbu zastupa zamenik tužioca Drugog opštinskog tužilaštva u Beogradu, Predrag Milovanović.

U uvodnom izlaganju tužilac Milovanović je, između ostalog, tražio da Sud sasluša optužene i suoči ih kao i da se kao svedoci pojave i oštećeni Milan Jovanović i Jela Deljanin. Tužilac je predložio i da Sud pročita preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope o zaštiti novinara, kao i nekoliko izveštaja policijskih organa, kao i dopis Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu.

Advokati odbrane su, uglavnom, ostali kod svojih već datih uvodnih izlaganja u prvom prvostepenom postupku, kao i kod većine dokaznih predloga, naglašavajući da im raniji sudija nije dozvolio da ih izvedu , te da su imali prilike da ispitaju samo jednog svog svedoka. Ponovo su osporili tužbu, posebno insistirajući da nema dokaza za krivično delo za koje se njihovim branjenicima sudi, iz člana 278 ZKP-a.

Pravni zastupnik prvooptuženog Simonovića, Viktor Gostiljac, izjavio je da Simonović „nema veze sa krivičnim delom“ jer za njega nema dokaza, nema dokaza o umišljaju...Drugi zastupnik Dragoljuba Simonovića, advokat Ivica Vuković, požalio se novom sudiji da kod prethodnog sudije nisu bili ravnopravni sa drugom stranom, a svi branioci i braniteljke optuženih su insistirali na nezakonitom uzimanju iskaza od optuženih Mihajlovića i Novakovića od strane Tužilaštva. Oni su tražili da Sud ove izjave izdvoji iz sudskih spisa jer smatraju da su iskazi ove dvojice dati pod pritiskom i uz ponudu nagodbe Mihajloviću od strane zamenika tužioca Milovanovića. Naglasili su da je najproblematičnija izjava nekadašnjeg policajca Vladimira Mihajlovića te da je ona jedino što sve optužene tereti. Tražili su i mogućnost da pred sudom ispitaju kao svedokinju Bojanu Šijački protiv koje je vođena istraga, ali je ona sa Sudom zaključila sporazum kojim je priznala i osuđena za blaže krivično delo-„podstrekača“ a ne saizvršioca.

Odbrana oštećenih je insistirala na povlačenju iskaza veštaka i tražila „komisijsko veštačenje“, a advokatica Aleksandra Zlatić koja zamenjuje odsutnu Zoru Dobričanin-Nikodinović, insistirala je da Sud naloži oštećenima da dostave dokaze o iznosima i načinu trošenja novca koji su dobili od NVO i drugih donatora, rekavši da oštećeni Jovanović mora sudu priložiti dokaz „o svakom ekseru koji je kupio“ novcem iz donacije Fondacije Slavko Ćuruvija i drugih organizacija i pojedinaca. Drugi zastupnici su ovaj zahtev objasnili kao uvid u „tokove novca“ jer se prema tome, kako su rekli, može odrediti visina štete, a od koje zavisi, posredno, i težina krivičnog dela.

Korosteći pravo da reaguje na predloge odbrane, tužilac Milovanović je odbacio ovaj zahtev kao besmislen i nepotreban jer se, kako je naglasio, radi o dobročinstvu a smatra da ti podaci, zbog poskupljenja materijala potrebnog za saniranje štete, ne bi bili dobri ni za interese optuženih. Milovanović se protivio i novom veštačenju zbog „protoka vremena“ i nemogućnosti da se posle radova na popravci kuće oštećenih, utvrdi stvarna šteta koja je na njoj pričinjena. Naglasio je da je ovaj postupak specifičan po tome što se ne radi samo o materijalnim gubicima već i o „traumi oštećenih“.

Sudija je nastavak dokaznog postupka zakazao za 20. septembar u 10 sati, kada bi trebalo da okrivljeni iznesu svoju odbranu.

Nastasja Radović 

 

 


Štampa   El. pošta