Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Drugi opštinski sud u Beogradu: Ponovljeno suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig-info Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin

14. decembar 2022. godine

Sudija Luka Pantelić je prekinuo i odložio glavni pretres zbog toga što je zastupnica drugooptuženog, Vladimira Mihajlovića, Aleksandra Zlatić, tražila izuzeće postupajućeg Zamenika tužioca, Predraga Milovanovića, jer je, kako je rekla, u ovom postupku on predložen i za svedoka-čime se „krši zakonitost postupka“;

Advokati Goran Pejić i Ivica Vuković su tražila od Suda da se pre odluke o eventualnom izuzeću Zamenika tužioca, izjasni o tome da li će ili neće prihvatiti predlog da Milovanović bude svedok;

Pored novinara i predstavnika/ca medija i NVO, ovom sudskom pretresu su prisustvovali i narodni poslanici Dragana Rakić i Srđan Milivojević iz Demokratske stranke.

I posle ovog sudskog ročišta kao i nakon prethodnog-16. novembra 2022. godine, u javnosti se pojavio niz spekulacija i sumnji da delovi pravosuđa, uz podršku centara moći, pokušavaju da iz ovog sudskog postupka - koji je pod velikom pažnjom dela medija i novinarske javnosti, iskuljuči Zamenika tužioca Predraga Milovanovića. Smatra se da je kampanja protiv Milovanovića javno počela kada mu je prošle godine, nakon njegovog izbora za člana Državnog veća tužilaca, Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, zatražila da napusti slučaj paljenja kuće Milana Jovanovića i Jele Deljanin, iako na to nije bio obavezan.

Oštećeni Jovanović i Deljanin su više puta ponovili da su zadovoljni kako Predrag Milovanović vodi Tužbu, a Milan Jovanović je nedavno, pored izraženih sumnji da se, na razne načine-pa i izazivanjem incidenata unutar Drugog opštinskog tužilaštva, pokušava iz njihovog slučaja isključiti Zamenik tužioca Milovanović. Jovanović je izjavio i to da budućnost ovog procesa, po njegovom mišljenju u velikoj meri, zavisi od Milovanovića kao zastupnika Tužbe.

Ovo sudsko ročište odnosno nastavak dokaznog postupka prekinuto je, ubrzo posle iznetog stava sudije Luke Pantelića o prihvatanju predloga Zamenika tužioca, Predraga Milovanovića, o uvidu u spise iz prvog prvostepenog postupka pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u slučaju paljenja garaže i kuće novinara portala Žig-info, Milana Jovanovića i njegove supruge Jele Deljanin.

Naime, advokatica Aleksandra Zlatić koja zamenjuje braniteljku optuženog Vladimira Mihajlovića, Zoru Dobričanin-Nikodinović, zatražila je izuzeće Zamenika tužioca u ovom postupku. Naime, kako je rekla zastupnica Zlatić, njen osnov za zahtev za izuzeće Zamenika tužioca Milovanovića jeste što je, po njoj, Zamenik tužioca „nametnut“ odnosno, kako je naglasila „nije prirodni Zamenik“ jer je on istovremeno i član Državnog veća tužilaca. Ona smatra da nema nijednog razloga sem pristrasnosti da Milovanović postupa istovremeno i kao Zamenik tužioca, a jasnu zakonsku prepreku, tvrdi Zlatić, predstavlja to što je on u ovom predmetu predložen i za svedoka što je, kako je istakla, protivno Zakonu o krivičnom postupku. „Nemam drugi izbor“, zaključila je ona.

Posle ovog zahteva, sudija Pantelić je odredio petominutnu pauzu, posle koje je dao reč i advokatu odbrane trećeoptuženog Igora Novakovića- Goranu Pejiću, koji je bio mišljenja da bi Sud pre odluke o izuzeću Zamenika tužioca, trebalo da odluči da li prihvata ili ne da Zamenik Milovanović svedoči. Advokat prvooptuženog Dragoljuba Simonovića, Ivica Vuković, je podržao ovaj predlog, rekavši da se „radi o zakonitosti procesne radnje“ i da bi odobrenje da Milovanović bude svedok predstavljalo „obmanu volje“ optuženog Mihajlovića jer je Zamenik tužioca prema optuženom nastupao samo kao predstavnik Tužilaštva u momentu kada je sa Mihajlovićem pregovarao o priznanju krivičnog dela.

Sudija Pantelić je prekinuo ovaj pretres i sledeći zakazao za 16. januar 2022. godine, u devet sati, kada se očekuje i njegova odluka na zahteve advokata odbrane.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta