Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje Milenko Živanović – 30. maj 2022.

Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg generala i komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) Milenka Živanovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Živanović se tereti da je naredio i učestvovao u prisilnom preseljavanju bošnjačkih civila iz Srebrenice i Žepe na istoku BiH.

"Glavnim snagama i sredstvima uz primjenu aktivnih dejstava nanosti neprijatelju što veće gubitke, iznuravati ga, razbiti ga ili prisiliti na predaju, a muslimansko stanovništvo prisiliti da napusti prostor Cerska, Žepa, Srebrenica i Goražde".

U martu 1995. godine izdao je zapovest da se "svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvore uslovi totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života meštana u Srebrenici i Žepi".

Dvanaestog jula 1995. naredio je da se obezbedi 50 autobusa za "evakuaciju civilnog stanovništva iz enklave Srebrenica".

Dan kasnije izdao je upozorenje u kojem je, pored konkretnih naređenja, naveo i da je Bošnjacima u Žepi postavljen ultimatum da će se, "ukoliko ne prihvate poziv na iseljenje, nastaviti sa izvođenjem".

Glavni pretres je počeo 30. maja, ali je odložen dok Tužilašvo BiH ne dostavi svoje spise, budući da je protiv optuženog optužnica podignuta i u BiH.

Sledeće ročište je zakazano za 12. septembar u 14.30h.

Miloš za Žene u crnom


Štampa   El. pošta