Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje Milenko Živanović – 12. septembar 2022.

 

Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg generala i komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) Milenka Živanovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Živanović se tereti da je naredio i učestvovao u prisilnom preseljavanju bošnjačkih civila iz Srebrenice i Žepe na istoku BiH.

"Glavnim snagama i sredstvima uz primjenu aktivnih dejstava nanosti neprijatelju što veće gubitke, iznuravati ga, razbiti ga ili prisiliti na predaju, a muslimansko stanovništvo prisiliti da napusti prostor Cerska, Žepa, Srebrenica i Goražde".

U martu 1995. godine izdao je zapovest da se "svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvore uslovi totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života meštana u Srebrenici i Žepi".

Dvanaestog jula 1995. naredio je da se obezbedi 50 autobusa za "evakuaciju civilnog stanovništva iz enklave Srebrenica".

Dan kasnije izdao je upozorenje u kojem je, pored konkretnih naređenja, naveo i da je Bošnjacima u Žepi postavljen ultimatum da će se, "ukoliko ne prihvate poziv na iseljenje, nastaviti sa izvođenjem".

Pre početka današnjeg glavnog pretresa, advokatica optuženog, Dušanka Jovanović Šunjara je zatražila da tokom čitavog trajanja sudskog postupka javnost sa istog bude isključena zbog, kako je navela „nacionalne bezbednosti Republike Srbije“, budući da dokumenti koji se budu prezentovali tokom trajanja glavnog pretresa i dalje nose oznaku „strogo poverljivo.“ Tužilac se usprotivio ovom predlogu, a sudsko veće je ovaj predlog odbacilo kao neosnovan.

Tužilac je pročitao optužnicu, a onda se okrivljeni izjasnio: „Razumeo sam optužnicu, ne prihvatam je. Nisam počinio nikakva krivična dela koja mi se ovom optužnicom stavljaju na teret.“

U nastavku dokaznog postupka, optuženi je izneo svoju odbranu:

„Ja sam general u penziji, ratni vojni invalid. Sve ono što sam radio bilo je da izvršavam naređenja načelnika generalštaba JNA. Mene je rat 17. avgusta 1990. godine zatekao u Benkovcu. Tamo sam vanredno unapređen u čin pukovnika. Mene je savezni sekretar za narodnu odbranu poslao u Sarajevo. Tamo sam dobio u zadatak da sačuvam Drinske mostove kao i hidroelektrane u Višegradu, Bajinoj bašti i Zvorniku. Dana 01. novembra 1992. godine postao sam komandant Drinskog korpusa čija je zona odgovornosti obuhvatala sledeće opštine: Zvornik, Šehovići, Bratunac, Milići, Vlasenica, Han Pijesak, Rudo, Čajniče, Rogatica, Višegrad, Foča, Skelani. U selu Pilica, između Bijeljine i Janje je bila komanda. Mi smo imali problem sa ljudstvom. Ja sam samo postupao u skladu sa direktivom koju je izdao general Živković.“

Sledeći glavni pretres je zakazan za 31. oktobar 2022. godine u 09.30h 

Miloš za Žene u crnom


Štampa   El. pošta