Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje Milenku Živanoviću – 31. oktobar 2022.

Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg generala i komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) Milenka Živanovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Živanović se tereti da je naredio i učestvovao u prisilnom preseljavanju bošnjačkih civila iz Srebrenice i Žepe na istoku BiH.

"Glavnim snagama i sredstvima uz primjenu aktivnih dejstava nanosti neprijatelju što veće gubitke, iznuravati ga, razbiti ga ili prisiliti na predaju, a muslimansko stanovništvo prisiliti da napusti prostor Cerska, Žepa, Srebrenica i Goražde".

U martu 1995. godine izdao je zapovest da se "svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvore uslovi totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života meštana u Srebrenici i Žepi".

Dvanaestog jula 1995. naredio je da se obezbedi 50 autobusa za "evakuaciju civilnog stanovništva iz enklave Srebrenica".

Dan kasnije izdao je upozorenje u kojem je, pored konkretnih naređenja, naveo i da je Bošnjacima u Žepi postavljen ultimatum da će se, "ukoliko ne prihvate poziv na iseljenje, nastaviti sa izvođenjem".

U nastavku dokaznog postupka na današnjem glavnom pretresu, optuženi Milenko Živanović je nastavio i završio iznošenje svoje odbrane. Optuženi je, između ostalog, rekao sledeće:

„11. jula 1995. godine održan je sastanak u hotelu Fontana u Bratuncu. Sastanak je počeo u 22h i njemu su prisustvovali: Pandurević, Blagojević, Andrić, Terzić, Krstić, Mladić. Na tom sastanku se izdaju naređenja. Tu su dogovorena borbena dejstva ka Žepi koja izdaje general Krstić. Vinko Pandurević je bio protiv. Ja nemam nikakve veze sa Žepom. Na sastanku sa UNPROFOR-om i muslimanima ja nisam prisustvovao. Tu su muslimani rekli da će da idu sa tih prostora, jer su oni tu zagorčali život među srpskim selima. Ja sam onda otišao u Vlasenicu. Nisam spavao u komandi nego kod brata u izbeglištvu. Tu mi je jedan vojnik rekao da zove Karadžić i da hoće da mu se neko javi. Javio sam mu se i rekao da je Srebrenica oslobođena. Pitao je da li je bilo žrtava. Rekao sam da nije. Osetio sam da je bio zadovoljan. Ono što je napisao general Tolimir je poslužilo kao udarna pesnica tužilaštvu u Hagu da kažu da je Karadžić naredio napad na Srebrenicu.“

Nastavak dokaznog postupka je zakazan za 25. novembar u 14.30h.

Miloš za Žene u crnom


Štampa   El. pošta