Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Suđenje Miroslav Mika Aleksić – 04. april 2022.

„Muške fantazije“ Miroslava Aleksića

Januara 2021. godine, nekoliko bivših polaznica škole glume „Stvar srca“ iznelo je optužbe za silovanje i seksualno zlostavljanje protiv svog bivšeg učitelja glume Miroslava Aleksića.aprila 2021. godine podignuta je optužnica protiv Miroslava Mike Aleksića. On je uhapšen i u pritvoru je proveo osam meseci, kada je pušten da se brani sa slobode.

Februara 2022. godine počeo je sudski postupak protiv Aleksića i to posle više odlaganja i završenih pripremnih ročišta.  

Na današnjem glavnom pretresu, u nastavku dokaznog postupka nastavljeno je iznošenje odbrane optuženog Miroslava Aleksića.

Optuženi se izjašnjavao po tačkama optužnice vezanim za oštećene Jefimiju Vujović, Mašu Đorđević i Ivanu Velinović, koje su sve u vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne.

Oštećenu Jefimiju Vujović je optuženi označio kao „okidač.“ Oštećena Milena Radulović je rekla da je zbog nje podnela krivičnu prijavu. „Nastupila je kao da je glumica od rođenja, otvorena za sve vrste uloga u čemu se pokazala. Bila je glupača. Nju je zanimalo samo jedno – da upiše glumu po svaku cenu. U suštini njene ličnosti je narcistički poremećaj ličnosti.“

Za oštećenu Mašu Đorđević optuženi je rekao „apartna, osoba sa strane, ali u osnovi ona je bila preterani narcis, tvrdoglava, nestrpljiva. Njena priča podseća na film Rajka Grlića „Štefica Cvek u raljama života“. Kada muškarac kaže ženi skidaj gaće, ona to mora da uradi.“

Optuženi Aleksić nije prestao sa kvalifikacijama ni treće oštećene Ivane Velinović, za koju je rekao: „Ona spada u nemisleće osobe, ona nema nikakav stav, nebitna. Njeni stavovi se menjaju. Za to je potrebno ne samo laž, nego i strast i mržnja.“  

U nastavku, optuženi je naveo par rečenica za koje je rekao da je oštećena navela, koje se nalaze u optužnici: „Gledaj me i govori mi ’jebi me!’ Ćero, mora da daš. Kad osetiš mene, treba da budeš srećna. Znaš da nećeš moći da izađeš odavde dok ne doživiš orgazam.“

Takođe, on je rekao da je Milena Radulović tvrdila: „Mika je bio u stanju da liže moju vaginu tri sata, sve dok ne doživim orgazam.“ Rekao je: „To ne samo da je nenormalno, nego je i nemoguće. Ja to nisam mogao iz zdravstvenih razloga. Imao sam infarkt i kancer prostate. Tada niste u stanju da radite te stvari. Jedva sam mogao da obavljam fiziološke potrebe.“

Odbrane ovog optuženog podseća na odbranu jednog drugog optuženog u jednom drugom procesu. Naime, Dragoljub Kunarac, jedan od optuženih iz Fočanske trojke je braneći se od optužbi trinaestogodišnje devojčice koja je preživela ratno silovanje, rekao da je „dan pre kritičnog događaja pao sa drveta, te da je bio erektivno nesposoban.“

Optuženi je par puta ukazivao na razlike u izjavama koje su dale oštećene. Sećanja žena koje su preživele seksualno nasilje nisu linearna, ona su disperzivna. Otuda razlike. Kada jedna žena iznese optužbe za seksualno nasilje protiv jednog muškarca, neko će reći da ona iskrivljuje stvarnost. Kada joj neki muškarci kažu da ne govori istinu, i kada joj to govore više puta, ona počinje da sumnja u sopstveno iskustvo i može da pomisli da je na neki način ono iskrivljeno. Ali kada grupa žena optuži istog muškarca za isto krivično delo silovanja, iskrivljavanje njihovih reči postaje nemoguće.

Glavni pretres je prekinut, a nastavak dokaznog postupka je zakazan za 28. april 2022. godine u 10h, u sudnici broj 26.

Miloš za Žene u crnom 


Štampa   El. pošta