Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Prilog istoriji obeležavanja Međunarodnog dana žena

„Svaka ženska tradicija u patrijarhatu je raskomadana“, napisala je Meri Dejli u svojoj knjizi Pre Boga oca, 1973. godine. To znači da se žene suočavaju sa fenomenom brisanja, kako njihove sopstvene istorije, tako i njihovog postojanja kao biološkog pola. To znači da feministkinje moraju da rade na otkrivanju žena iz prošlosti, tragajući za tragovima koje su te žene za sobom ostavile. Na taj način se ne interveniše samo u glavni tok, nego se preuzima odgovornost za „propuštenu istoriju“ kako bi se gradilo sećanje za budućnost, tako da sledeća generacija feministkinja neće samoj sebi izgledati poput „izrasline na zidu svog vremena“ , zbog toga što se svaka naredna generacija žena suočava sa „fenomenom prekida“ koji naseljava kako živote tako i rad žena. Žene koje ubuduće budu donele političku odluku da organizuju obeležavanje 8. marta imaju na koga da se naslone, ne moraju sve da počinju od početka. Da bi znale kuda idu, moraju da znaju gde su bile.

I hleb i ruže!

  • 8. marta 1857. - ulicama Njujorka marširaju tekstilne radnice, na taj način protestujući protiv neljudskih uslova rada i preniskih primanja.
  • 27. avgusta 1910. - na Drugoj socijalističkoj internacionali u Kopenhagenu Klara Cetkin predlaže da se u sećanje na ove proteste 8. mart proglasi Danom žena.
  • 8. marta 1914. - žene u Srbiji prvi put obeležavaju Međunarodni dan žena. Sekretarijat žena socijaldemokrata organizuje proslavu u Socijalističkom narodnom domu, gde radnica Draga Stefanović drži predavanje „O značaju međunarodnog dana žena.“
  • 8. marta 1975. - Ujedinjene nacije počinju da obeležavaju 8. mart kao Međunarodni dan žena.
  • 8. marta 1988. - u Zagrebu žene osnivaju SOS telefon za žene i decu žrtve muškog nasilja.
  • 8. marta 1989. - u Ljubljani osnovan SOS telefon.
  • 8. marta 1990. - u Beogradu osnovan SOS telefon.
  • 8. marta 1991. - u Beogradu u SKC održana osnivačka skupština Ženskog parlamenta u organizaciji feminističke grupe Žene i društvo, Ženske stranke i Ženskog lobija.
  • 8. marta 1992. - u Beogradu osnovan Centar za ženske studije.

Tokom ratova – aktivnosti Žena u crnom, 8. mart

Mi smo zemaljske žene – nebeski narod prepustimo muškarcima, militaristima!
Niko nas nije pitao! Žene protiv rata i nasilja nad ženama!

Pročitajte ceo tekst


Štampa   El. pošta