Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

KOSOVO: pregled aktivnosti Žena u crnom od 1991. do danas


1991.

1. - 3. maja 1991 - Mirovni karavan na Kosovu
Karavan su činile/i pacifistkinje/i iz nekoliko italijanskih gradova, kao i iz Beograda (neke od osnivačica Žena u crnom) i Pančeva. Tokom tri dana organizovani su brojni susreti i razgovori sa predstavnicama/ima albanske zajednice na Kosovu, rudarima iz Trepče, prosvetnim radnicama/cima, intelektualnom elitom i zabeležena su svedočenja o sistematskoj represiji koju je sprovodio srbijanski režim. U karavanu je učestvovao i Aleksander Langer, predstavnik „Zelenih“ u Evropskom parlamentu. Karavan predstavlja početak saradnje između civilnog društva albanske zajednice sa Kosova i Žena u crnom.
Jun – Zajednički odlazak feminističkih aktivistkinja iz Beograda i Prištine na Čevrti jugoslovenski feministički skup u Ljubljanu.
Novembar – Zajednička aktivistička turneja aktivistkinja Žena u crnom i aktivistkinja za ljudska prava albanske zajednice sa Kosovu u više gradova u severnoj Italiji.


1992.

21. - 23. februar - Žene u crnom iz Beograda su organizovale odlazak aktivistkinja autonomnih ženskih grupa, mirovnih grupa i grupa za ljudska prava sa prostora bivše Jugoslavije, uključujući Kosovo, na skup Ženske solidarnosti u Veneciji u organizaciji Žena u crnom iz Venecije.


1995.

Mart - Po prvi put, aktivistinje ženskih autonomnih grupa sa Kosova došle su u posetu Ženama u crnom, Beograd, što predstavlja nastavak uzajamne podrške; dogovoreni su i konkretni oblici saradnje.

8. mart - Fizički napad na Žene u crnom tokom protestnog stajanja u Beogradu. Tada je po prvi put istaknut transparent „Albanke su naše sestre“; ovaj transparent ističemo na našim mirovnim akcijama stalno i skoro uvek su predmet fizičkih napada, zbog čega smo ga nebrojeno puta ponovo ispisivale , dodajući i verziju na albanskom.

3. - 7. avgust - Po prvi put albanske aktivistinje sa Kosova prisustvovale su skupu Mreža ženske solidarnosti protiv rata/ mreža Žena u crnom u Trešnjevcu, Vojvodina.

Decembar - Javni razgovor u Beogradu u organizaciji Žena u crnom o represiji srpskog režima nad albanskim stanovništvom i o njegovom nenasilnom otporu na Kosovu.
Nastavljeni su kontakti u vidu uspostavljanja novih i jačanja već uspostavljenih kontakata između Žena u crnom i organizacija civilnog društva sa Kosova.


1996.

Mart - Zajedničko aktivističko putovanje članica Žena u crnom i aktivistkinja za ljudska prava sa Kosova u Španiju.

Jul - Poseta aktivistkinja Žena u crnom autonomnim ženskim grupama u Prištini.

1. - 4. avgusta – Na Petom međunarodnom skupu Žena u crnom u organizaciji Žena u crnom iz Beograda, održanom u Novom Sadu, grupa od desetak albanskih aktivistkinja sa Kosova svedočila je na panel diskusiji „Psihološki rat na Kosovu“ o represiji srpskog režima na.

Septembar - Poseta aktivistkinja Žena u crnom Prištini, nakon ove i sličnih aktivističkih poseta Kosovu, pisani su izveštaji međunarodnim mrežama o kršenju ljudskih prava albanskog stanovništva na Kosovu.

Novembar - Serija protesta u Beogradu u organizaciji Žena u crnom protiv kršenja ljudskih prava albanskog stanovništva na Kosovu.

Decembar - Tokom građanskih protesta zbog izborne krađe, aktivistkinje Žena u crnom nosile transparente o represiji nad albanskim stanovništvom na Kosovu, pozivajući na solidarnost sa nenasilnim narodnim otporom na Kosovu, delile letke o stanju na Kosovu. Slične akcije su organizovane tokom tromesečnih građanskih protesta u Beogradu.


1997

Tokom cele godine nastavljena je i produbljena saradnja sa organizacijama civilnog društva sa Kosova (albanske pripadnosti) što se ogledalo u posetama, porukama, izveštajima o kršenju ljudskih prava, i o ratu niskog intenziteta protiv albanskog stanovništva na Kosovu.

April, maj, jun, jul - Nastavak serije protesta u Beogradu u organizaciji Žena u crnom, protiv rata niskog intenziteta na Kosovu – brojna javna saopštenja.

Maj - Javni razgovor o stanju na Kosovu, posebno o nenasilnom otporu, saopštenja, apeli.

Avgust - Na Šestom skupu međunarodne mreže Žena u crnom održanom u Novom Sadu u organizaciji Žena u crnom iz Beograda, brojno prisustvo aktivistkinja sa Kosova, više panel diskusija o stanju na Kosovu.

Oktobar, novembar, decembar - Protesti u Beogradu paralelno sa protestima Nezavisne unije albanskih studetentkinja/ata u Prištini; u istom periodu organizovano je više odlazaka u Prištinu u znak solidarnosti sa nenasilnim pokretom; pokretano je više akcija solidarnosti, kako u domaćoj tako i međunarodnoj javnosti; intenzivirana saradnja; organizovane zajedničke posete Kosovu aktivistkinja Žena u crnom Beograd i aktivistkinja Međunarodne mreže Žena u crnom, pre svega iz Italije i Španije.


1998.

Tokom cele godine – Protesti Žena u crnom u Beogradu pod geslom „Za mir na Kosovu“ protiv represije nad albanskim stanovništvom na Kosovu, uz istovremenu solidarnosti sa nenasilnim pokretom; sve ove akcije praćene su stalnim saopštenjima, apelima.

Mart - Javne tribine u Beogradu protiv ratnih dejstava i sve brutalnije represije na Kosovu

April - Pokretanje javne kampanje u Srbiji protiv rata na Kosovu; priključivanje kampanji "Neću rat" (protiv rata na Kosovu).

Maj - Žene u crnom organizovale su javni razgovor o ratu na Kosovu, ženske autonomne grupe usvojile apel protiv rata na Kosovu, apel je poslat celokupnoj međunarodnoj zajednici.

Avgust - Na Sedmom skupu međunarodne mreže Žena u crnom, održanom u Subotici, došao „rekordan“ broj aktivistkinja sa Kosova (28) i albanski je bio jedan od jezika sporazumevanja, uz lokalne jezike, italijanski, engleski, španski.
Nastavak kontrainformativne aktivnosti, tj. obaveštavanje međunarodnih mreža, pre svega feminističko– aktivističkih mreža u celom svetu o ratu niskog intenziteta na Kosovu.

Septembar - Režim zabranio međunarodni antiratni protest Beogradu u organizaciji Žena u crnom i Amnesty International; istog dana (19. septembra) održani antiratni skupovi u celom svetu.
Nastavljeni odlasci u Prištinu, posete grupama, dolasci albanskih aktivistkinja/a u Beograd, period veoma intenzivne saradnje.


1999.

Januar, februar, mart (do početka NATO bombadovanja) - Protesti pod geslom „Za mir na Kosovu“ i „Bolje pakt nego rat“.

Mart, april, maj - Stalni telefonski kontakti sa aktivistkinjama/ima na Kosovu, kao i sa svim prijateljicama/ma (pre proterivanja ili sa malobrojnima koji su ostali na Kosovu tokom celog perioda etničkog čišćenja i bombarovanja).

Septembar - Protest u Beogradu protiv etničkog čišćenja nealbanskog stanovništva na Kosovu. „Stop osvetama na Balkanu“.
Praćenje montiranih procesa Albankama/ncima u Srbiji – akcije solidarnosti, kampanje.
Akcija solidarnosti sa uhapšenom pesnikinjom, lekarkom i aktivistkinjom za ljudska prava Florom Brovinom; pokrenute akcije međunarodne solidarnosti Žena u crnom u celom svetu sa Florom Brovinom; pokrenute akcije solidarnosti u domaćoj javnosti, kako sa F. Brovinom, tako i sa drugim optuženima, odlazak u zatvor u posetu; prisustvo politički montiranim suđenjima u Nišu i Beogradu protiv Albanki i Albanaca tokom cele jeseni 1999, pisanje izveštaja međunarodnoj javnosti, organizovanje protesta u Beogradu protiv pomenutih suđenja.


2000.

Nastavak prakse praćenja suđenja Albankama i Albancima koje/i su se nalazile/i u zatvorima širom Srbije; obaveštavanje međunarodne javnosti, pokretanje međunarodnih kampanja za oslobađanje političkih zatvorenica/ka albanske nacionalnosti.


Od 2001– 2004

Prisustvo brojnim međunarodnim konferencijama o Kosovu, bilo na Kosovu u Srbiji u Crnoj Gori.
Nekoliko protesta protiv svih vrsta nasilja na Kosovu.


2005 – 2006.

Učešće aktiviskinja sa Kosova (Orahovac) u edukativnim aktivnostima Žena u crnom u raznim delovima Srbije.

Mart 2006 Mreža Žena u crnom Srbije i Ženska mreža Kosova dogovorile su se da zajedno organizuju timove za monitoring pregovora o statusu Kosova, i održavaće konsultacije i sastanke u skladu sa predloženom Ženskom mirovnom platformom o pregovorima.

Maj 2006 – Pokrenuta Ženska mirovna koalicija koju čine Ženska mreža Kosova i mreža Žena u crnom Srbije.

1,2,3 septembar 2006 "Žene, mir, bezbednost" konferencija Ženske mirovne koalicije, Struga, Makedonija.

Priredila: Staša Zajović


Obimna dokumentacija o aktivnostima Žena u crnom vezanim za Kosovo može se naći u izdanjima Žena u crnom (edicija Žene za mir: 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002)


Štampa   El. pošta