Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

11. jul - Dan sećanja na genocid u Srebrenici – Proglasite!

Saopštenje Žena u crnom

Od kada je, jula 1995, počinjen genocid u Srebrenici, Žene u crnom neprestano zahtevaju sve vidove odgovornosti, ali pre svega, pravdu za žrtve genocida.
Od februara 2009. do sada, Žene u crnom i druge NVO (Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava i Centar za unapređenje pravnih studija) organizovale su svakog 11. u mesecu proteste ispred Predsedništva Srbije sa zahtevom da se i u Srbiji, po ugledu na Rezoluciju Evropskog parlamenta, 11. jul proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Ovoj inicijativi pridružilo se više od 100 nevladinih organizacija iz cele Srbije.
Iako smo se obraćale sa ovim zahtevom i presedniku B. Tadiću, on se u potpunosti oglušio, pokazavši time visok stepen neodgovornosti i nepoštovanja prema civilnom društvu Srbije.

Pozdravljamo stav onih parlamentarnih stranaka koje se zalažu za donošenje Rezolucije o Srebrenici u kojoj će se zločin u Srebrenici definisati kao genocid, u skladu sa Rezolucijom Evropskog parlamenta, sa presudom Međunarodnim sudom pravde i kao i brojnim presudama Haškog tribunala.

- Znamo da donošenje Rezolucije nije prevashodno rezultat političke i moralne potrebe za suočavanjem sa prošlošću, uvažavanjem žrtava zločina počinjenih u naše ime, među kojima je genocid u Srebrenici najstravičniji.
- Takođe, znamo da je glavna motivacija većeg dela onih koji se zalažu za donošenja Rezolucije o Srebrenici posledica međunarodnog pritiska, da su sve kalkulacije među parlamentarnim strankama u funkciji održavanja na vlasti ili dolaska na vlast.

Smatramo da bi donošenje Rezolucije o genocidu predstavljalo:

- ispunjavanja moralne obaveze prema žrtvama genocida u Srebrenici;
- značajan iskorak u pravcu raskida sa zločinačkom prošlošću i režimom S. Miloševića;
- početak raskida sa ideologijom, moralnim i kulturnim obrascima koji su kreirali, opravdavali rat a sada negiraju ili relativizuju ratne zločine (u prvom redu, tzv. relevantne nacionalne institucije na čelu sa SANU-om);
- iskreno odricanje od ratnih ciljeva (Velike Srbije) i uspostavljanje dobrosusedskih odnosa kao pretpostavke za pravedan mir u regionu i uključivanje u evropske integracije;
- početak promene klime u zemlji – u obrazovnom sistemu, umetnosti, kulturi jer ukoliko se ostane samo na krivično–pravnom nivou i na iznuđenim političkim deklaracijama, neće biti promene poremećenog moralnog poretka i vrednosnog sistema.

I ovom prilikom zahtevamo izručenje Haškom tirbunalu R. Mladića i G. Hadžića. Nastavićemo sa našim zahtevima u vezi sa proglašavanjem 11. jula – Danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Pozivamo vas da nam se pridružite na protestu, u četvrtak, 11. februara 2010. godine od 12 do 13h, ispred Predsedništva Srbije.

Beograd, 11. februar 2010.


Štampa   El. pošta