Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Jugoslavija - totalitarna država?

U sredu, 15. maj 2013. sa početkom u 17 časova u prostorijama ŽuC-a održan je diskusioni kružok čiji je gost bio prof. dr Božidar Jakšić, nekadašnji član jugoslovenske filozofske grupe okupljene oko časopisa "Praxis" i član Upravnog odbora Korčulanske škole. Zbog jednog teksta objavljenog u časopisu "Praxis" bio je sudski gonjen 1972. godine i izbačen sa Sarajevskog univerziteta.

Ovo je bio prvi kružok u planiranom nizu razgovora na temu SFRJ i kontradikcija koje su obeležile njeno postojanje. Božidar Jakšić je je upravo insisitirao na tom uvažavanju složene stvarnosti SFRJ, naglašavajući da slučaj časopisa "Praxis" nije bio "samonikla oaza totalitarne države" već da je bio kontinuitet slobodnog mišljenja koji se oslanjao na tradiciju između dva svetska rata. Isto tako, Jakšić je podestio da je u SFRJ postojao prostor slobodnog mišljenja i stvaranja mimo same grupe "praksisovacaĆ, pre svega u književnom i umetničkom stvaralaštvu.

Ova tema je izazvala veliko interesovanje, i okupila je oko 40 osoba u prostorijama ŽuC-a. Zbog politiičkog pa i emotivnog značaja nasleđa SFRJ danas, razgovor sa Božidarom Jakđićem se nastaviti 26. juna u prostorijama ŽuC-a.


Štampa   El. pošta