Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Seminar „Ženski sud – feministički pristup pravdi“

24, 25, 26. jun 2011. godine
Hotel Stara, Pirot
U skladu sa feminističkim pristupom pravdi i kreiranjem novih modela pravde, Žene u crnom organizuju sledeći edukativni program:
Petak, 24. jun
15h – 15.30: Uvod i predstavljanje učesnica
Staša Zajović i Ljupka Kovačević
15.30h – 16.30h: Međunarodne institucije pravde iinstitucije pravde na nacionalnom nivou – Srbija,
Kratki dokumentarni film “Suđenja za ratne zločine preds Specijalnim sudom za rtane zločine”
Koordiniraju: Staša, Nena i Ivana
Pauza: 16.30 – 16.45
16.45 – 18.00 – Seksualni zločini nad ženama - Power point prezentacija: Marija Perković
18.00 – 18.15 – Pauza
18.15 – 19.30 - Ekonomski rat na telima žena
 • Pronađite ime za to” (21 minut), dokumentarni film o zločinu masovnog silovanja žena u Kongu;
 • razgovor nakon projekcija.
19.30 – 20.30 – Večera
21.00 – 22.30 – Munira (55 minuta)- projekcija dokumentranog filma o Muniri Subašić istrajnoj aktivistkinji i glasnogovornici srebreničkih žrtava. Ovaj film, nezavisne produkcije, režirao je slovenački reditelj Rudi Uran.
Subota, 25. jun
9.30 – 11.00 : Etika odgovornosti kod Hane Arent - Interaktivno predavanje
Predavanje drži: Marija, Ljupka i Staša
11:00 – 11.15- Pauza
11.15 – 12.30: O ženskim sudovima u svetu – ka novom konceptu pravde
Predavačice/Facilitatorke: Staša, Ljupka i Ivana Vitas
 • I deo: O alternativnim modelima pravde: (o Raselovom sudu, o Permanentom sudu naroda i o Komisijama za istinu i pomirenje) – Ivana Vitas
 • II deo: Ženski sudovi - Dokumentarni film o ženskim sudovima u svetu i diskusija
12.30– 15.00 - Ručak i pauza
15.00 – 18.30 - Ka Ženskom sudu u bivšoj Jugoslaviji – radionica i rad po grupama
I deo - 15.00 – 15.30
 • Istorijat inicijative za ženski sud u bivšoj Jugoslaviji – Staša i Ljupka (od 2000. do 2010.)
 • Dokumentarni film iz Sarajeva o Ženskim sudovima, oktobar 2010. (‘Pravda sa izlječenjem’ u organizaciji Žene ženama)
II deo: 15.30 – 17.30
 • Zajedno stvaramo Ženski sud - rad po grupama i izveštavanje- vežba
17.30 – 17.45 – pauza
III deo: 17.45 – 19.00
 • Ja svedočim – simulacija Ženskog suda
19.00 – 19.30 -
19.45 – 20.30: Večera i žurka
Nedelja: 26. jun
9.30 – 12.00: Ženski sud u bivšoj Jugoslaviji – nastavak razgovora i konkretni dogovori – Ivana, Ljupka, Nena, Staša
 • 9.30h – 10h: Ženski međunarodni tribunal u Tokiju– dokumentarni film (trajanje: 10 minuta) - Ivana
 • 10h.-10.30h: Nastavak razgovora o Ženskim sudovima (pitanja, dileme, iskustvo međunarodnih ženskih sudova: dometi, uspesi, ograničenja, dileme...)
 • 10.30 – 11h – Majka Mejra Dautović, o razlikama između Haškog tribunala i Ženskog suda dokumentarni film (trajanje:11 minuta)
 • 11.h- 12.h - Preuzimanje obaveza: Šta konkretno hoću da uradim na organizovanju Ženskog suda? Omestu održanja ženskog suda, o još mnogim drugim pitanjima u vezi sa ženskim sudom…
12.15 – 13.00: Evaluacija

Štampa   El. pošta