Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Seminar „Ženski sud – feministički pristup pravdi“

27.-29. 2011. godine,
Kotor, Crna Gora


Krajem 2010. godine članice Inicijativnog odbora u sastavu: Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora (Crna Gora), Centar za ženske studije i Centar za žene žrtve rata, iz Zagreba (Hrvatska), Ženska mreža Kosova, Ženske studije i Žene u crnom iz Beograda, pokrenule su zajedničku inicijativu za organizovanje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije. Žene u crnom su nositeljke programskih aktivnosti na organizovanju Ženskog suda, dogovaraju i koordinišu sve aktivnosti sa organizacijama koje čine Inicijativni odbor.
U skladu sa feminističkim pristupom pravdi i kreiranjem novih modela pravde, Žene u crnom organizuju sledeći edukativni program:

27. maj

15h – 15.30: Uvod i predstavljanje učesnica
Staša Zajović i Ljupka Kovačević

15.30h – 16.15h: Međunarodne institucije pravde
Koordiniraju: Nataša Lambić i Staša

Pauza: 16.15 – 16.30

16.30 – 17.15Institucije pravde na nacionalnom nivou – Srbija i Hrvatska
Kratki dokumentarni film
Koordiniraju: Nataša i Staša

17.15 – 18.00 – Seksualni zločini nad ženama - Power point prezentacija: Marija Perković

18.00 – 18.15 – Pauza

18.15 – 19.30 - Ekonomski rat na telima žena
● “Pronađite ime za to” (21 minut), dokumentarni film o zločinu masovnog silovanja žena u Kongu;
Nikad više” (21 minut) o Komisiji za istinu i pomirenje u Maroku;
● razgovor nakon projekcija.

19.30 – 20.30 – Večera

21.00 – 22.30 – Lov na pravdu (90 minuta)- projekcija igranog filma o Luiz Arbur, tužiteljki Haškog tribunala i razgovor nakon filma


28. maj

9.30 – 11.00 : Etika odgovornosti kod Hane Arent - Interaktivno predavanje
Predavanje drži: Daša Duhaček, moderira Marija Perković

11:00 – 11.15- Pauza

11.15 – 12.30: O ženskim sudovima u svetu – ka novom konceptu pravde
Predavačice/Facilitatorke: Nataša, Staša, Ljupka i Ivana Vitas

I deo: O alternativnim modelima pravde: (o Raselovom sudu, o Permanentom sudu naroda i o Komisijama za istinu i pomirenje) – Ivana Vitas
II deo: Ženski sudovi - Dokumentarni film o ženskim sudovima u svetu i diskusija – Nataša Lambić

12.30– 15.00 - Ručak i pauza

15.00 – 18.30 - Ka Ženskom sudu u bivšoj Jugoslaviji – radionica i rad po grupama

I deo - 15.00 – 15.30

Istorijat inicijative za ženski sud u bivšoj Jugoslaviji – Staša i Ljupka (od 2000. do 2010.)
Dokumentarni film iz Sarajeva o Ženskim sudovima, oktobar 2010. (‘Pravda sa izlječenjem’ u organizaciji Žene ženama)

II deo: 15.30 – 17.30

Zajedno stvaramo Ženski sud - rad po grupama i izveštavanje- vežba

17.30 – 17.45 – pauza

III deo: 17.45 – 19.00

Ja svedočim – simulacija Ženskog suda

IV deo: 19.00 – 19.45 - Zločin nad ženama u ratu i miru i ženski otpor

Dokumentarni filmovi: (“Zločin silovanja” – Mauritanija, o nasilju nad ženama u ime običajnog prava i tradicije “Femicid” o ubijanju žena u Huarezu – Meksiko)

19.45 – 20.30: Večera i žurka


29. maj

9.30 – 12.00: Ženski sud u bivšoj Jugoslaviji – nastavak razgovora i konkretni dogovori – Ivana, Ljupka, Nena, Staša

9.30h – 10h: Prezentacija rada Ženskih grupa u svetu – organzatorki Ženskih sudova – Ivana

10h.-10.30h: Nastavak razgovora o Ženskim sudovima (pitanja, dileme, iskustvo međunarodnih ženskih sudova: dometi, uspesi, ograničenja, dileme...)

10.30 – 12.00 - Preuzimanje obaveza: Šta konkretno hoću da uradim na organizovanju Ženskog suda? Omestu održanja ženskog suda, o još mnogim drugim pitanjima u vezi sa ženskim sudom…

12.15 – 13.00: Evaluacija

Beograd,
25. maj 2011.


Štampa   El. pošta