Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Javna prezentacija Inicijative za odlazak na Marš mira

Pozivamo vas na

Javnu prezentaciju Inicijative za odlazak na Marš mira
(20. 5. 2011.g, Novi Sad, Art Klinika, u 18 h )

Učestvuju aktivistkinje/sti Žena u crnom: Staša Zajović, Nataša Lambić, Melanija Lojpur, Goran Lazin, Vladimir Jevtić i Emilija Drobnjak - učesnica prošlogodišnjeg Marša mira.

U okviru priprema za Marš mira koji se održava od 2004. godine u znak sećanja na Bošnjake nad kojima je vojska i policija Republike Srpske, potpomognuta snagama iz Srbije izvršila genocid 11. jula 1995. godine.

Žene u crnom u nastojanju da se na prostoru bivše Jugoslavije postigne pravedan mir i pravda za žrtve, u skladu sa feminsitičkom etikom odgovornosti i brige, i konceptu solidarnosti sa zajednicom žrtava, učestvuju u ovom Maršu mira. Isto tako, u sklopu svojih obimnih aktivnosti u vezi sa tranzicionom pravdom, učestvuju i u pripremnim aktivnostima za Marš mira, kako bi među građanima i građankama Srbije podstakle empatiju prema žrtvama, i istakle važnost njihovog učešća u Maršu, kao važnom delu politike sećanja.

Javna prezentacija Inicijative za odlazak na Marš mira u Art Klinici:

 • 18:00 – 18:10 č Predstavljanje učesnika/učesnica
 • 18:10 – 18:25 č Upoznavanje sa osnovnim pojmovima tranzicione pravde,
  (pojam i cilj tranzicione pravde; institucionalni i civilni mehanizmi, feminisitčki pojam tranzicione pravde). Predstavlja Nataša Lambić.
 • 18:25 – 18:30 č Upoznavanje sa radom Grupe za videoaktivizam kao sastavnom aktivnošću u programu Suočavanje s prošlošću/tranziciona pravda – feministički pristup. Predstavlja Goran.

 • • 18:30 - 18 – 45 č 1. Film: “Da ne zaboravimo genocid u Srebrenici”
  Trajanje : 14:19 minuta
  Produkcija : Žene u crnom
  U toku maja, juna i jula, izdvajan je video i audio materijal koji je korišćen u pomenutom filmu, a konačna verzija je urađena oko 20 jula 2010. Film sadrži ulične akcije ŽuC-a u vezi sa Srebrenicom, sekvence sa akcija Udruženja Žena Srebrenice iz Tuzle, izjave aktivistkinja, itd. Film je postavljen je na sajt ŽuC-a.

 • 18:45- 19:00 č Aktivistki-kinje govore o svojim iskustvima sa prošlogodišnjeg Marša mira (Staša, Nataša, Goran, Ema, Vlada)

 • 19:00 – 19:15 č 2. Dokumentarni film Genocid u Srebrenici - 15 godina kasnije
  Trajanje: 14,24 minuta
  Produkcija: Žene u crnom, 2011.
  Sinopsis: Film je priča umetničko-aktivističkoj akciji ’Par cipela – jedan život’ u Beogradu, povodom obeležavanja petnaest godina od genocida u Srebrenici. U ovom dokumentarnom filmu prikazano je takođe učešće aktivistkinja i aktivista Žena u crrom na maršu mira ’Trasom smrti do slobode’, jula 2011.

 • 19:15 – 19:30 č ... Diskusija nakon projekcija (da li je za učesnike, učesnice važno negovanje sećanja i aktivno učešće na Maršu, i čemu to doprinosi?)


Štampa   El. pošta