Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Akcija "MIR JE KADA ŽIVIM DOSTOJANSTVENO OD SVOG RADA"

Dimitrovgrad, 24. maj 2011.

U skladu sa ženskom mirovnom politikom, Centar za kulturnu afirmaciju( Dimitrovgrad) uz podršku Mreže Žena u crnom Srbije iz Novog Sada, Zrenjanina, Novog Bečeja, Kruševca, Kragujevca, Pirota, Niša, Leskovca, Vlasotinaca i Beograda, obeležile su 24. maj, Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razouružanje, a istovremeno i 28. maj, Međunarodni dan za žensko zdravlje i reproduktivna prava žena. Ovi datumi nas podsećaju na važnost mira u ostvarenju dostojanstvenog života svih žena i muškaraca što podrazumeva, pre svega, ekonomsku , zdravstvenu , političku i svaku drugu bezbednost.

Zbog izuzetno teške situacije u Dimitrovgradu, čija je industrija, pre svega tekstilna, praktično uništena tokom ere Miloševića, a do danas nije obnovljenja, podsećamo javnost i nadležne institucije da se ekonomska bezbednost, kao pravo žena na rad, nužan uslov dostojanstvenog života građanki Dimitrovgrada, a time i uslov napretka celog grada.

Podsećamo još jednom da miran i dostojanstven život žena zavisi od naše ekonomske nezavisnosti. Ekonomska nezavisnost, siguran posao i dobri uslovi rada doprinose dobrom zdravlju. Smatramo da obrazovanje dodatno garantuje i ekonomsku i zdravstvenu bezbednost, stoga zahtevamo da obrazovanje bude svima dostupno. Znamo da jedino kao ravnopravne, dostojanstvene građanke, možemo doprineti razvoju naše zajednice.

Akciji u Dimitrovgradu, uz solidranu podršku aktivistkinja iz Srbije, prisustvovalo je blizu 30 osoba.

Mreža Žena u crnom Srbije

Dimitrovgrad 2011
Dimitrovgrad 2011


Štampa   El. pošta