Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

UVEK NEPOSLUŠNE – 20 GODINA Žena u crnom

9. oktobra navršava se dvadeset godina od kada smo prvi put izašle na ulicu.
I dalje smo na ulicama. I dalje se zalažemo za iste etičke principe i političke ideje, a najvažnije među njima su:

Ne u naše ime: javni i nenasilni otpor režimu koji je vršio agresije i vodio ratove u naše ime, a nakon ratova svima onima koji poriču, umanjuju, relativizuju ili glorifikuju zločine počinjene u naše ime. Nikad nećemo prestati da uznemiravamo vlast i javnost pitanjima o odgovornosti za zlodela iz prošlosti, kao i za zlodela koja čine danas. Nećemo pristati na ćutanje o tome u ime "projektnog partnerstva" sa državom ili u ime "integracionih procesa". Nećemo prestati da imamo kritički stav prema svakoj vlasti, prvo prema vlasti države u kojoj živimo, a potom i prema svakoj drugoj.

Ne dajmo se od svojih prevariti: feministička etika odgovornosti uvek nam nalaže da se prvo suprotstavimo nacionalistima, militaristima, svim patrijarhalcima u državi u kojoj živimo, a potom i svima ostalima. Naša feministička etika je preuzimanje odgovornosti i brige za određeno vreme, kontekst i prostor, ali i za ceo svet u kojem živimo.

Uvek neposlušne: ratu i svim drugim vidovima parijarhata. Neposlušne smo jer smo odgovorne građanke, autonomne žene, slobodnomisleća bića. Odbijamo poslušnost patrijarhalnoj moći jer je to nesloboda i ropstvo za žene, kao i neodgovornost prema zemlji i svetu u kojima živimo.

20 godina gradimo politiku mira, nenasilja, solidarnosti, feminizma, antimilitarizma, antifašizma, antihomofobije, alterglobalizma...

20 godina smo svedokinje politike zla, ali i akterke nenasilnog otpora, što je ostavilo duboke i neizbrisive tragove u svakoj od nas, u našoj aktivističkoj zajednici, ali i u društvu.

20 godina transformišemo naš bes i ozlojeđenost naspram svih nepravdi u činove aktivističke i građanske odgovornosti.

20 godina preskačemo zidove mržnje i zla, kršimo svesno, smišljeno i namerno sve vidove nametnutih politika i konzenzusa država-nacija, armija, crkava, partija…

20 godina obelodanjujemo veze između rata i siromaštva, između rata i svakodnevnog porasta nasilja u navodno mirnodopskom periodu, između rata i naglog bogaćenja pojedinih grupa na vlasti, između rata i uništavanja obrazovnog i zdravstvenog sistema, između rata i uništavanja solidarnosti među ljudima, između rata i gubitka nade u bolje sutra...

20 godina organizujemo nenasilne akcije protiv militarizma– regionalnog i globalnog – u našim akcijama i razmišljanjima uvek imamo na umu međuzavisnost i povezanost lokalne, regionalne i globalne patrijarhalne moći.

20 godina gradimo – postojano i strpljivo – politiku poverenja, uzajamne podrške i pravednog mira ‘odozdo’ – kroz direktni odnos, pre svega sa žrtvama zločina počinjenih u naše ime, kao i svim marginalizovanima, isključenima iz ekonomske, političke, društvene moći, kako u našem okruženju, tako i u celom svetu.

20 godina stvaramo alternativnu istoriju, proizvodimo znanje, povezujući teoriju i praksu, etiku i estetiku otpora na osnovu našeg aktivističkog iskustva - kroz zajedničku refleksiju i razmenu - u svom okruženju i u celom svetu...

20 godina aktivno gradimo mreže solidarnosti, izvan državnih, nacionalnih granica i podela, i spaja nas mnoštvo niti - osećanja, vrednosti, principa sa našim drugaricama i drugovima, kako na prostoru cele bivše Jugoslavije, tako i na svim kontinentima…

20 godina brinemo jedne o drugima, razvijamo feminističku etiku brige i feminističku odgovornost - zajedno gradimo pravedniji svet…PROGRAM

Petak, 7. oktobar - prepodne

Dolazak prijateljica i prijatelja

13:30 h – 15:00 h: Ručak u ŽuC

15:00 h – 17:30 h: Umesto očajanja - otporom ka alternativi
Zajedničko promišljanje o feminisitičko- pacifističkom aktivizmu na prostoru bivše Jugoslavije

Panel diskusija: Biba Momčinović (Hrvatska), Ljupka Kovačević (Crna Gora), Teuta Čučkova (Makedonija), Selma Halilović (BiH), Igo Rogova (Kosovo), Slavica Stojanović (Srbija)
Moderatorka: Staša Zajović

18:00h – 20:30 h Postoje li alternative? O Evropi i svetu danas

Okrugli sto: učesnice/i: Biljana Kašić ( Zagreb), Zoran Solomun (Berlin), Mireja Forel (Sevilja), Lili Traubman i Haja Šalom (Jerusalim), Gracijela Longoni (Milano), Rebeka Džonson (London), Atina Atanasiu (Atina) i Branimir Stojanović (Beograd).
Moderatorke: Marijana Stojičić i Marija Perković

21:00 – 22:30h: Večerau CZKD-u


Subota, 8. Oktobar

12h – 13h: "Uvek neposlušne – mi ostavaljamo trag... "
Stajanje na Trgu Republike u Beogradu, u crnom, boja koja obeležava naš rad. Zato vas molimo da i za ovu priliku budete obučene i obučeni u crno.

13:30h – 14:30h: Ručak u CZKD

16:00h – 17:30h: Videoaktivizam Žena u crnom
Iz obimnog materijala predstavljamo vam naš najuži izbor: Parole; Da ne zaboravimo zločin u Kozarcu-Omarskoj; Štrpci - pamtimo; Vukovar; Antifašizam je moj izbor; Solidarno za naša prava; Vraćamo vam tenk; Genocid u Srebrenici - 15 godina kasnije, Krov nad glavom je ljudsko pravo

17:30h – 19:00 h: Stvaramo alternativnu istoriju - promocija knjiga
(Promocija se održava u maloj sali "Učitelj-neznalica")

  • "Etika hrabrosti" Ksenije Atanasijević
Govore: Zagorka Golubović, Daša Duhaček, Lino Veljak i priređivačica Ljiljana Vuletić
Moderira: Adriana Zaharijević

  • „Krivo srastanje“ omaž antimilitarističkoj borbi Bojana Tončića
Govore: Vesna Rakić Vodinelić i Žarko Korać

  • "Uvek neposlušne - mi ostavljamo trag", 20 godina Žena u crnom - vodič kroz izložbu
Predstavljaju: Noemi Duhout i Snežana Tabački

19:00 h Otvaranje izložbe "Uvek neposlušne - mi ostavljamo trag"
(izložbu otvaraju Ana Vilenica i Silvija Dražić)

19:15 h Hor ŽuC peva "Ne u naše ime"
19:20 h Marija Vidić, performans Rekonstrukcija ženskosti
19:30 h Jovana Dimitrijević, performans Telo je moja domovina
19:45 h Libera Macoleni, projekcija i horsko čitanje "Zidovi uma - putovanje po svetu, pogledom žena"
20:00 h Pamtimo - In memoriam našim drugaricama i drugovima

20:15 - 21:00 h Zakuska uz mirovne himne i revolucionarne pesme

21.00 - 24.00 h Drugarsko veče "Mi smo aktivistkinje, pesnikinje, umetnice, igračice, pevačice, žonglerke, kuvarice... Revolucionarna snaga smeha, pesme, plesa..." (program vode Zoe Gudović i Jasmina Tešanović):

21:00 h Dah teatar deo predstave "Prelazeći liniju" i video dokument sa istoimene predstave održane u Zagrebu 2008. godine
21:10 h Ervina, Herceg Novi, Zelena, čitanje poezije
21:15h Drug Gile, radnik u kulturi iz Kragujevaca čita svoju antinacionalističku i anticrkvenu poeziju
21:20 h Ljubica "Moje odrastanje u ŽuC-u"
21:25 h Antifašistički punk-band Hoću-neću iz Kraljeva i Ankica, Zagreb– žonglerka-prenositeljka plamena slobodoumlja
21:55 h Hor Proba
22:05 h We are the witchies/ Mi smo veštice – Rebeka Džonson, ŽuC hor i sve i svi prisutni/e
22: 11 h Kolaž mirovnih pesama - Rebeka i Saša
22: 20 h Đuka, Zagreb "Dašak Zagorja - nacrt za muško-ženske odnose"
22: 25 h Štefica, Jedan tuš a nas 150! izvođenje poezije
22:30 h Ad hoc ŽuC gerila hor, "Mlada partizanka bila lezbejka"
22.32 h Borka, " Nevidljiva", čitaje poezije
22.35 h Nastup Igo, Priština, i Lepe
22.45 h Svenka, plesna tačka sa pevanjem
...nastavak žurke...


Nedelja, 9. oktobar

11:00h-18:00 h – Feministička dokolica
Zajednički obilazak grada i/ili šetnja gradom, plovidba rekom, i/ili prosto ka/h/fenisanje po želji

18:00 h: zajednički ručak/ili večera u ŽuC-u

A nakon toga za one koje ostaju odlazak u pozorište ili šetnju, ili druženje u ŽuC-u...

Beograd, 04.10. 2011.
Žene u crnom


Štampa   El. pošta