Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

KRATAK OPIS AKCIJA za 9. novembar

11,45 Dolazak u ŽuC ili doći direktno na Terazije

12,10 Polazak iz ŽuC-a prema Terazijama

12,30 Aktivistkinje i aktivisti polažu cveće na spomenik obešenim antifašistima na Terazijama, kod Igumanove palate. Posle polaganja cveća odlazak u Srebreničku ulicu.

12,50 Dolazak u Srebreničku ulici, razmeštanje, postavljanje Praga,

13,00 Početak performansa:

Deo aktivistkinja i aktivista drži baner ŽuC-a „Odgovornost“. Ostali/e dele plakate kojima se objašnjava ideja umetničko-aktivističke inicijative. Svako/svaka prelazi preko praga. Prelazak svakoga/ke se fotografiše. Nekoliko aktivistkinja i aktivista potom daju svakome/oj koji/e su prešli/e prag sertifikat na koji će biti stavljeni pečati, Art klinike i Žena u crnom.

14,00 Povratak u prostorije ŽuC-a


Štampa   El. pošta