Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Poštovanom gospodinu Ban Ki Munu – Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija:

21. januar 2013.

Duboko nas vredja činjenica da je predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gospodin Vuk Jeremić, zloupotrebio svoju poziciju dopustivši da „Marš na Drinu“ bude odsviran u zvaničnim prostorijama Ujedinjenih nacija, na zvaničnom prijemu koji je on organizovao 14. januara 2013. Takodje nas ljuti to što je gospodin Jeremić umesto izvinjenja ponudio opravdanja za izvodjenje ove uvredljive numere. Njegova dela, i propusti, odražavaju nespremnost njegove zemlje da preuzme odgovornost i izvini se za ratne zločine počinjene nad hiljadama preživelih i stradalih u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije.
Odsvirani takozvani „Marš mira“ je zapravo pesma „Marš na Drinu“. Ova numera je korišćena kao šovinistička inspiracija od strane srpske vojske tokom ratova u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, kada su pripadnici srpskih paravojnih snaga odvodili žene i devojke da bi ih sistematski silovali. „Marš na Drinu“ je korišćen kao vojni marš kada je srpska vojska činila užasne zločine nad nevinim civilima, poput genocida u Srebrenici 1995 godine, koja je tada bila „bezbedna zona“ pod protektoratom Ujedinjenih nacija. Kako stoji u sedmom izveštaju Stejt Depatmenta o ratnim zločinima na teritoriji bivše Jugoslavije, predatom Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, 1993:

Žene su znale da će biti silovane kada bi sa zvučnika iz glavne džamije čule „Marš na Drinu“ . Dok je išla numera, ženama je bilo naredjeno da se skinu, a vojnici bi ulazili u kuće i odvodili one koje su hteli. Odvodjene su žene starosti od 12 do 60 godina. Vojnici su često odvodili majke i ćerke zajedno. Mnoge žene su tokom silovanja pretučene na svirep način.

Moguće da je gospodin Jeremić bio uveren da svet neće prozreti njegovu jedva prikrivenu prezentaciju takvog agresivnog nacionalizma. Osnažen time što blede sećanja na zverstva koja su počinili srpski zvaničnici (od kojih većina nikada nije izvedena pred lice pravde) i nedovoljnom informisanošću medjunarodne zajednice o zločinima koje je Srbija počinila nad hiljadama nedužnih civila u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, on možda veruje da može da nastavi sa sprovodjenjem sprske nacionalističke agende tako što će je izvesti u salama Ujedinjenih nacija, kao predsednik Generalne skupštine.
Ne samo da nas vredja postupak gospodina Jeremića, već i zadaje težak moralni udarac reputaciji Ujedinjenih nacija koje otelovljuju težnje celokupnog ljudskog roda za slobodom, pravdom i slogom medju nacijama i religijama.
U ime svih žena i devojaka Kosova koje su silovane i ubijene od strane pripadnika srpske vojske, policije i paravojnih formacija tokom rata 1998 – 1999 i imajući na umu poptuni neuspeh političkog vrha Srbije da prizna i da se izvini za sve zločine počinjene nad nedužnim civilima na Kosovu, s poštovanjem tražimo od Vaše Ekselencije da zahteva od gospodina Jeremića da uputi zvanično izvinjenje i da odmah da ostavku na mesto predsednika Generalne skupštine.

Poštovanom Generalnom sekretaru UN,

Izuzetno cenimo vašu posvećenost miru, pomirenju i prosperitetu na Balkanu koja je i iskazana Vašom posetom regionu 2012 godine. Verujemo da će se Vaša Ekselencija, kao veoma uvažena svetska ličnost i Generalni Sekretar Ujedinjenih nacija, na pravi način odnositi prema našem moralnom bolu koji su izazvala dela jednog od najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija.

Ženska mreža Kosova je mreža koju čini 100 ženskih organizacija širom Kosova, u kojima su žene različitih etničkih pripadnosti, godina i sposobnosti. Naša misija se sastoji u pružanju podrške, zaštite i promovisanju prava i interesa svih žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihova politička i verska uverenja, godine, nivo obrazovanja, seksualnu orijentaciju i sposobnosti. Hvala na pažnji.

Iskreno,
Igballe Rogova
Izvršna direktorka
Ženska mreža Kosova


Štampa   El. pošta