Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Hapšenje Ratka Mladića je moralna obaveza Srbije

Prošlo je 15 godina od genocida u Srebrenici a glavni vinovnik tog zločina Ratko Mladić je još na slobodi. To je moralna hipoteka Srbije sa kojom se ne može napred. Brojne generacije mladih koje dolaze taoci su te hipoteke i nespremnosti vlade da izvrši svoje obaveze prema Haškom tribunalu. Ali pre svega svoje moralne obaveze prema brojnim žrtvama i samoj sebi.
Srebrenica je isprovocirala ozbiljne moralne dileme u svetu. Evropski parlament je u medjuvremenu doneo Deklaraciju koja obavezuje sve zemlje Evope da 11. juli bude dan sećanja na zločin u Srebrenici.
Pre toga je Medjunarodni sud pravde doneo svoje mišljenje o tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid. Medjunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je takodje doneo nekoliko presuda koje potvrdjuju genocid u Srebrenici. U Haškom tribunalu je u toku nekoliko slučajeva kao što su Radovan Karadžić, Momčilo Perišić, Frenki Simatović, Jovica Stanišić kojima se takodje sudi za genocid u Srebrenici ali i drugim lokacijama širom Bosne.
Srbija je nedavno usvojila Deklaraciju kojom prihvata presudu Medjunarodnog suda bez da je eksplicitno pomenula samu reč genocid. Indirektno je to ipak prihvatila kao svoju odgovornost. To je važan korak u priznavanju tog zločina. ali on nema smisla bez hapšenja Ratka Mladića.
Hapšenje Ratka Mladića se odlaže i više nije jasno iz kojih razloga. Brojne su manipulacije u vezi sa tim. To ide dotle da njegova porodica traži njegovo proglašenje mrtvim, a ovih dana se naveliko piše i o njegovim dnevnicima.
Tražimo od Vlade Srbije da bez odlaganja uhapsi Ratka Mladića i preda ga Haškom tribunla. Svako odlaganje dodatno diskredituje vladu i smanjuje mogućnost Srbije da se pred svetom pokaže odgovornom za svoje postupke, sada i u prošlosti.
Hapšenje Ratka Mladića neće umanjiti zločin u Srebrenici ali će svakako pokazati da Srbija ima osetljivost i empatiju prema žrtvama koje očekuju zadovoljenje pravde. Za njih je još važnije da Srbija prizna i prihvati istinu o Srebrenici.


Štampa   El. pošta