Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Aktivnosti Žena u crnom 2020. godine - kvantitativni prikaz

U ovom periodu smanjen je obim aktivnosti zbog pandemije virusa kovid 19, pre svega tokom vanrednog stanja. Odmah nakon ukidanja vanrednog stanja (6. maj 2020.), nastavile smo sa aktivnostima ’uživo’ i donosimo vrlo sažet kvantitativan pregled, a ukoliko vas zanimaju opširnije informacije, možete ih naći na našem web-sajtu ili nam se obratite putem mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ulične akcije – 23

 • Komemoracije/obeležavanje važnih datuma zločina počinjenih u naše ime, kao i drugih zločina nad civilnim stanovništvom, tokom i nakon ratova – 9
 • Feminističke, antifašističke, antiratne, antirasističke, antimilitarističke – 14

U ovim akcijama učestvovalo je oko 450 osoba.

Suočavanje s prošlošću/tranziciona pravda – feministički pristup

Posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime, kao i drugih zločina protiv civilnog stanovništva počinjenih tokom i nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije: 12 poseta (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija) i to u sledećim mestima - hronološki prikaz: Vukovar, januar; Srebrenica/Potočari i Prijepolje - februar; Beograd – april; Foča, Đulići, Tuzla - jun; Srebrenica, jul; Lučani – jul i avgust; Sjeverin i Topčider/Beograd – oktobar.

Kažnjivost zločina – put do pravednog mira: Praćenje suđenja pred Specijalnim sudom za ratne zločine, Beograd

Pratile smo četiri (4) predmeta, ukupno dvadeset (20) ročišta za sledeće zločine počinjene na teritoriji BiH (Kravica/Srebrenica, Kalinovik i Brčko; Štrpci, Srbija. Zbog epidemiološke situacije ročišta su često otkazivana.

Umetnički angažman u suočavanju s prošlošću/tranzicionoj pravdi

U ovom periodu nastavljena je praksa zajedničkog rada i saradnje umetničkih kolektiva, profesionalnih pozorišta, umetnica/ka angažovanih na umetničkom oblikovanju otpora ratu, ratnim zločina, represiji, kršenju ljudskih prava. Tokom ovog perioda organizovani su sledeći događaji:

“Devedesete: rečnik migracija u Srbiji” – izložba u Muzeju Jugoslavije u Beogradu, organizovana u šest celina i u jednoj od njih ’Aktivističke umetničke inicijative’ prikazane su mreže solidarnosti i u okviru ovog ciklusa Žene u crnom i Škart su predstavili su umetničko-aktivistički rad ’Dostojanstvo-Solidarnost-Internacionalizam’ u izbegličkim kampovima (u Srbiji tokom 90-ih); u obilasku izložbe 6. februara, bilo je desetak aktivistkinja: iz Hrvatske, Španije i Srbije. Beograd, 8. mart „Mir sa ženskim licem“ – izložba u Galeriji Inicijative mladih za ljudska prava/YIHR u organizaciji fondacije ZDF (Beograd i Sarajevo), 'Lara' Bijeljina, 'Horizonti' Tuzla, ŽUC i YIHR Beograd). Osmišljavanje uličnih akcija - radni sastanci sa umetničkim kolektivima Škart, Dah teatar iz Beograda, Art klinika iz Novog Sada itd.

Video aktivizam: tranziciona pravda - feministički pristup

Grupa za video aktivizam ŽUC-a realizovala je u ovom periodu osam (8) dokumentarnih filmova:
Dokumentarni filmovi o uličnim akcijama (4): 8. mart ('Feminizam napred, patrijarhat nazad!'); 11. jul ('Nikada nećemo zaboraviti genociud u Srebrenici'); 9. novembar ('Stop fašizmu'); 6. decembar ('Stop ubijanju žena').

Ženski sud – feministički pristup pravdi - doku-film o Ženskom sudu/ŽS održanom u Sarajevu (7.-10. maja 2015.); u režiji Filipa Markovinovića, produkciji Žena u crnom (2016.); do sada je film preveden na 11 jezika a u ovom periodu preveden je i : slovenački (‘Žensko sodišće – feministični pristop pravičnosti’); i poljski (‘Sad Kobiecy – feministyczne podejscie do sprawiedliwosci’).

„Svenka“ – dokumentarni film o psiholingvistkinji, profesorki emerita Svenki Savić (45 minuta), scenario i režija Fahrudin Kladničanin, snimatelj Neđo Gavrić, montaža Marija Aranđelović. Film je takođe preveden i titlovan na engleskom.
(Video materijale mogu se naći na kanalu Žena u crnom, na youtube.com)

Ženski sud - feministički pristup pravdi

Prvi Ženski sud/ŽS na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije. ŽUC je koordinirao petogodišnji proces organizovanja, kao i nastavak procesa ŽS (mreža svedokinja ŽS, regionalni susreti, javne prezentacije ŽS; solidarne majke za mir, feministička etika brige itd. Tokom 2020. realizovane su sledeće aktivnosti:

Javne prezentacije ŽS: Ljubljana, 25. februar, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani (Fakultet za socialno delo Univerze v Ljubljani), u prisustvu 200 studenata/kinja.

Međunarodni nivoRim, 15. februar, Međunarodni susret: Istina žena – iskustva i prakse feminističkog pristupa pravdi; susretu je prisustvovale oko 70 žena: aktivisktinje Mreže Žena u crnom iz Italije, Španije, Srbije (Staša Zajović), kao i druge feminističke aktivistkinje, naučnice iz cele Italije.

Feministička etika brige i odgovornosti – četiri (4) solidarne posete svedokinjama na ŽS (25. i 26. januar i 10. jun Tuzla, BiH; Leskovac/Srbija, 21. oktobar; Pljevlja/Crna Gora, 23. oktobar; Zrenjanin/Srbija, 29.decembar.

Praćenje suđenja na Specijalnom suđenju za ratne zločine u Beogradu - zajedno sa srodnicama ubijenih suđenja, svedokinjama na ŽS pratile su aktivistkinje i aktivisti ŽUC-a do marta 2020. a nakon ovog datuma žene iz BiH i Hrvatske, zbog pandemije, više nisu dolazile da prate suđenja.

Mreže, koalicije - uzajamna podrška i solidarnost

Sastanci Mreže ŽUC-a: tri (3) na kojima je učestvovalo ukupno 120 aktivista/kinja:

7, 8. i 9. februar, u Vrnjačkoj Banji - 45 osoba (Srbija, Crne Gore, Bosne i Hercegovine), Hrvatske, Poljske, Španije).

12, 13. i 14. jun, Radmilovac kod Beograda - 32 aktivista/kinja iz desetak gradova Srbije; ’vanredni sastanak’ o pandemiji Kovid-19 („Bauk korone kruži svetom...“).

17, 18. i 19. septembar u Vrnjačkoj Banji - 43 aktivista/kinja iz 15 gradova (BiH, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, SAD); nastavak razgovora o raznim aspektima korone (socio-ekonomskom, političkom, militarističkom...).

Obrazovni i istraživački programi

Istraživanje o reproduktivnim i radnim pravima žena u Srbiji: o uticaju rastućih tendencija klerikalizacije na stavove žena o reproduktivnim pravima i o povezanosti radnog zakonodavstva (radnih prava) i reproduktivnih prava. Istraživanje i istoimena publikacija su predstavljene u sledećim mestima:

Vrnjačka Banja, 17. 9. (43 osobe na sastanku Mreže); Beograd, 29. 9. (6 osoba na konferenciji za štampu u prostorijama ŽUC-u); Kotor, Crna Gora, 25.10. (14 osoba) i Novi Sad, 19.11. (11 osoba). Navedenim prezentacijama prisustvovale su 74 osobe.

“Rastuća klerikalizacija u raznim kontekstima – demokratski i feministički odgovori” – dva radna sastanka koalicija za sekularizam Srbije i Hrvatske: Zagreb, 13. januar i Beograd, 27. januar). Naredni planirani sastanci su otkazani zbog pandemije.

Ženski mirovni aktivizam, Đulići, Bosna i Hercegovina – u okviru ovog obrazovnog programa (odvija se od početka 2016.) održana su tri (3) susreta: 12. mart, 25. jun i 10. decembar na kojima je učestvovalo 56 žena iz desetak mesta sa područja Zvornika, Istočna Bosna.

Feministički diskusioni kružoci – održana su četiri (4) FDK, učestvovalo 55 osoba

20. septembar 2020. – u organizaciji ŽUC-a i Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada, održan u prostorijama ŽUC-a, učestvovalo 13 osoba iz 9 gradova Srbije i jedna učesnica iz Crne Gore. Ovaj FDK bio je posvećen razvoju akademskog programa Ženskih studija i rodnih studija kao akademske discipline na Univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu.

Kotor, 25. oktobar – u organizaciji Anima, Kotor, Žena u crnom, Beograd i Akademske inicijative 10, Novi Pazar; na ovom FDK „Šta da se radi? Crna Gora na raskršču“ bilo je reči o aktuelnoj situaciji nakon izbora 30.8.2020; učestvovalo je 14 osoba (aktivisti/kinje civilnog društva, novinari, članovi akademske zajednice iz Crne Gore i Srbije.

Beograd, FDK 30. oktobra - o izazovima, problemima i dilemama savremene levice; FDK je održan u prostorijama ŽUC-a, učestvovalo je sedam (7) osoba (naučnici, aktivisti/kinje civilnog društva).

Novi Sad, 19. novembar - u organizaciji udruženja „Ženske studije i istraživanja“, IZ KRUGA Vojvodina, Novi Sad i Žene u crnom, Beograd održan je u prostorijama udruženja ...IZ KRUGA Vojvodina. Ovaj FDK bio je posvećen feminističkom radu – teorijskom i aktivističkom angažmanu profesorke emerita Svenke Savić, koja je juna 2020. godine navršila 80 godina; učestvovalo je 11 osoba.

Beograd/Radmilovac, 14. i 15. decembar „Borbena žalost – Političko disidentstvo i Žene u crnom“, grčke filozofkinje Atene Atanasiju (Agonistic Mourning – Political Dissidence and the Women in Black, Athena Athanasiou, Edinburgh University Press); prevod knjige su objavile Žene u crnom, septembar 2020. Tokom zajedničkog promišljanja o knjizi govorile su akterke i akteri ŽUC-a koji su inspirisali ovaj teorijski rad, aktivistkinje i aktivisti, kao i saradnice/i ŽUC-a. U okviru ovog dela FDK održano je 5 sesija. Takođe su održane sesije: O aktivnostima ŽUC-a u 2020. godini (Izveštaj i analiza); o planu aktivnosti za naredni period (izazovi, problemi) i evaluacija. U ovom susretu učestvovalo je 17 aktivista/kinja iz Beograda, Pančeva, Subotice, Zagreba/Hrvatska i Pljevalja/Crna Gora.

Uzajamna podrška – učestvovale smo u aktivnostima srodnih organizacija civilnog društva (predavanja, debate (uglavnom online), konferencije za štampu, promocije itd.

Diskusioni kružoci, predavanja, debate u prostorijama Žena u crnom - “Srede u ŽUC-u”

Praksa redovnih diskusionih kružoka, predavanja i zajedničke refleksije o važnim društvenim i političkim pitanjima u zemlji i svetu, promocije knjiga, projekcije filmova itd. Tokom 2020. održana su 30 događaja u kojima je učestvovalo 410 osoba. U okviru ove aktivnosti, u ovom periodu organizovale smo 3 tematska ciklusa razgovora: Feministički pristup zdravlju (5 sesija); Zajedničko promišljanje posledica koronavirusa (4 sesije) i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama (4 sesije).

Solidarnost je naša snaga - sa pripadnicama/ima ugroženih i obespravljenih manjinskih zajednica (socijalno-klasnih, etničko-rasnih, seksualnih), građanima/nkama čija su ljudska prava (radna, obrazovna, kulturna), ugrožena.

I Solidarnost sa ratnim izbeglicama sa Bliskog istoka - Žene u crnom su započele 2013. kada smo organizovale solidarne akcije protiv rasističkih napada koji su kulminirali krajem 2013. godine. Tokom 2020. organizovale smo:

Direktne akcije - solidarna pomoć na terenu ima više segmenata i obuhvata:

 • Posete mestima u Beogradu na kojima se nalaze izbeglice – solidarna pomoć u parkovima u Beogradu, kao i u samoorganizovanim kampovima izbeglica u Beogradu – do marta 2020. Sem toga, nastavljena je praksa solidarne pomoći u vidu posete ŽUC-u izbeglica smeštenih u kampu u Krnjači kod Beograda.
 • Pljevlja, Crna Gora (na granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine) – posete Otvorenom centru Bona Fide (Mreža ŽUC) koji organizuje pomoć i podršku izbeglicama od 2017. i do sada je više hiljada izbeglica i migranata sa Bliskog istoka prošlo kroz ovaj centar, u kojem mu pružaju humanitarnu pomoć i solidarnu podršku. Tokom 2020. aktivisti/kinje ŽUC su boravile u Pljevljima dva (2) puta (6.-9. januara i 22. i 23.oktobra), pružajući humanitarnu pomoć i solidarnu podrška Bona Fide u radu sa izbeglicama.
 • Tuzla, Bosna i Hercegovina - izbeglice sa Bliskog istoka, ali i iz severne Afrike, su počele juna 2018. da pristižu u ovaj grad iz pravca Srbije i Crne Gore, kao 'tranzitnom' mestu ka Hrvatskoj. Tokom 2020. godine, aktivista Mreže ŽUC-a iz Tuzle, u ime ŽUC-organizovao 10 akcija humanitarne pomoći i solidarnosti sa izbeglicama u Tuzli: 26. januara, zajedno sa aktivistkinjama ŽUC-a iz Beograda i ženama Srebrenice; 15, 26. i 29. februara; 20. i 24. juna, 7. i 13. jula i 23. oktobra i 12. novembra.

Pored navedenog, solidarnost sa ratnim izbeglicama Žena u crnom izražavaju i drugim aktivnostima: ulične akcije, saopštenja i izveštaji, internacionalistička solidarnost (kontakti i susreti sa regionalnim i međunarodnim organizacijama – razmena informacija, susreti, osmišljavanje zajedničkih akcija).

II Pravda za Mariju Lukić – praćenje suđenja za seksualno uznemiravanje u Brusu i Kruševcu: Marija Lukić je žrtva seksualnog uznemiravanja počinjenog od strane Milutina Jeličića Jutke, bivšeg predsednika opštine Brus; suđenje je počelo 27. maja 2019. a kasnije je premešteno u Kruševcu. ŽUC je pratio svih osam ročišta, s tim da je veliki broj ročišta bio odložen. Tokom 2020. prisustvovale smo na 6 ročišta (29.1; 21.2; 6.3; 10. i 19. jun i 10. jul kad je optuženom M.J.Jutki izrečena presuda- 3 meseca zatvora.

III Solidarnost sa porodicom Milivojević iz Lučana – praćenje suđenja u Ivanjici - krivični postupak protiv generalnog direktora i još dvojice rukovodilaca fabrike naoružanja “‘‘Milan Blagojević-Namenska’ iz Lučana. Oni su optuženi da su ‘izvršili teško krivično delo protiv opšte sigurnosti’ jer su 14. jula 2017. godine, nakon eksplozije baruta poginuli radnici Milomir Milojević i Milojko Ignjatović. Suđenje pratimo od početka (novembar 2019.) a tokom 2020. prisustvovale smo na 5 ročišta (7.2; 11.6; 1.9; 3.11. i 17.12.). Suđenja su praćena stalnim opstrukcijama; zbog pandemije su često odlagana.

IV Solidarnost sa novinarima – pratile smo dva suđenja na sudovima u Beogradu – ukupno 10 ročišta:

Suđenje za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića – novinaru (portal Žig info) je 12.12.2018. godine podmetnut požar u kojem mu je izgorela kuća. Bivši predsednik Opštine Grocka Dragoljub Simonović, optužen je da je podstrekavao na paljenje kuće novinara. Suđenje je počelo aprila 2019. a tokom 2020. održano je 6 ročišta. I ovo suđenje je praćeno stalnim opstrukcijama, a zbog pandemije stalno su odlagana.

Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije - Slavko Ćuruvija, vlasnik i glavni urednik dnevnika “Dnevni telegraf”, je ubijen 11. aprila 1999. godine. Suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika Resora državne bezbednosti je počelo ponovo, posle pet godina, 2020. godine. Do sada su održana 4 ročišta, a zbog pandemije stalno su odlagana.

V Solidarnost sa aktivistkinjama pandemije korona virusa

Od početka pandemije kovid-19 uspostavile smo razne vidove uzajamne podrške i solidarnosti u okviru Mreže ŽUC-a, od kojih navodimo sledeće:

Solidarne posete/susreti/razmena sa aktivistkinjama - zajedničko promišljanje o raznim aspektima pandemije: Srbija: tokom 2020. posetile smo 14 gradova; Istočna Bosna (Đulići) - 3 susreta.

Solidarna podrška aktivistkinjama Mreže ŽUC-a – podela humanitarne pomoći socijalno najugroženijim aktivistkinjama (skromnog obima, u skladu sa mogućnostima).

Izdavačka delatnost – tokom 2020. objavile smo pet (5) publikacija:

Istraživanje o reproduktivnim i radnim pravima žena u Srbiji - Autorke publikacije su profesorke sa odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ildiko Erdei i Lidija Radulović. Publikacija se sastoji od sledećih celina: Predgovor, Istraživanje o reproduktivnim i radnim pravima žena u Srbiji, Analiza empirijskog materijala i Tumačenje rezultata i kontekstualizacija. Publikacija ima 133 stranice, a štampana u 300 primeraka, dizajn je uradila grupa Škart, dok je prelom uradio Studio Čavka.

Atena Atanasiju, Borbena žalost: političko disidentstvo i Žene u crnom

Prevod knjige Athene Athanasiou (Agonistic Mourning – Political Dissidence and the Women in Black, Athena Athananasiou, Edinburgh University Press), A. Atanasiou je profesorke na Univerzitetu Panteion (Social Anthropology and Gender Theory at Panteion University of Social and Political Sciences) u Atini, Grčka. Knjiga ima 4 poglavlja, 320 stranica; prevela ju je Ana Imširović, a recenzije su uradile profesorke Džudit Batler/Judith Butler (Univerzitet Berkli/Berkeley, Kalifornija) i Daša Duhaček (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu). Dizajn za knjigu je uradila grupa Škart, a prelom Studio Čavka. Knjiga je objavljena u 500 primeraka.

Videoteka/Žucoteka: grupa za videoaktivizam Žena u crnom

Publikacija donosi popis filmova koje je uradila grupa za videoaktivizam Žena u crnom od novembra 2009. do septembra 2020. godine; video materijali (320) su razvrstani u 17 tematskih celina. Publikacija ima 44 stranice, uredila ju je Staša Zajović. Dizajn je uradio Đorđe Balmazović, a prelom Zinaida Marjanović.

Ženska mirovna agenda 2021. – agenda je posvećena 30 godina angažmana Žena u crnom, Beograd, donosi veoma sažet pregled aktivnosti; agenda ima 168 stranica, prelom i dizajn je uradio Studio Čavka.

Kalendar 2021. – fotografije sa uličnih akcija Žena u crnom tokom 2020. godine uradio Srđan Veljović, kalendar ima 26 stranica, prelom i dizajn je uradio Studio Čavka.

Izveštaji – duži:
 • Sastanci Mreže Žena u crnom (februar, jun i septembar) – 150 stranica
 • Generalni izveštaji o aktivnostima Žena u crnom: (3-77 stranica) i General reports on WIB activities (3-82 pages)
 • Diskusioni kružoci, debate “Srede u ŽUC-u” – 66 stranica
 • Solidarnost u doba korone - izveštaji sa terena o posledicama/raznim aspektima pandemije Kovid 19 (19 str.) i Solidarity in the times of Corona virus (16 pag.)
 • Feministički diskusioni kružoci – 45 stranica

Navedeni, kao i izveštaji manjeg obima, a nisu navedeni su urađeni na osnovu više stotina stranica transkripata.

 • Vanredno haotično stanje - Pandemija bolesti Kovid-19 i vanredno stanje u Srbiji (8 str.)
 • Militaritarizacija u doba korone – Srbija 2020 (9 str.) i Militarization in the times of Corona – Serbia 2020 (10 pag.)
 • Izveštaji sa suđenja: 24 stranice.
 • Dosijei ‘Represija nad braniteljkama/braniteljima ljudskih prava' (br.16 i br.17 -18 str.); i ‘Repression Against Human Rights Defenders’ (18 str.)
 • Saopštenja, apeli – 29 (suočavanje s prošlošću – odgovornost za ratne zločine, nasilju nad ženama, protiv rata, protiv represije nad političkim neistomišljenicima; nad izbeglicama itd.).

Žene u crnom su 2020. Dobile sledeće priznanje (jul): Povelja PRIJATELJ BOSNE za 2020. godinu. “U znak zahvalnosti za prijateljstvo i izuzetan doprinos očuvanju i afirmaciji multikulturalne, demokratske, suverene Bosne i Hercegovine” dodelilo je Povelju Ženama u crnom, Beograd”, navedeno je u obrazloženju udruženja ‘Bosfor’ iz Sarajeva.

Navedene aktivnosti smo realizovale uz finansijsku podršku:

Global Fund for Women – 25.000,00 $
Kvinna till Kvinna – 20.466,00 EUR
Rekonstrukcija Ženski Fond – 2.055,760rsd – 17.541,00 EUR
ISCOS EMILIA ROMAGNA ONLUS – 4.726,00 EUR
medica mondiale – 1.420,00 EUR

Ovom prilikom im zahvaljujemo, a pre svega aktivistima/kinjama, umetničkim kolektivima, naučnicama/ama koje su na volonterskoj osnovi doprinele radu Žena u crnom tokom 2020. godine, kao i od početka rada ŽUC-a. Takođe se zahvaljujemo na solidarnoj podršci aktivistkinja Međunarodne mreže Žena u crnom.

Beograd, januar 2021.

Izveštaj možete pročitati/ preuzeti u pdf formatu.


Štampa   El. pošta