Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Aktivnosti Žena u crnom 2021. godine - kvantitativni prikaz

Donosimo sažet kvantitativan pregled, a ukoliko vas zanimaju opširnije informacije, možete ih naći na našem web-sajtu ili nam se obratite putem mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Unapred se solidarno zahvaljujemo na razumevanju.

Ulične akcije – 30

 • Komemoracije/obeležavanje važnih datuma zločina počinjenih u naše ime, kao i drugih zločina nad civilnim stanovništvom, tokom i nakon ratova – 11
 • Feminističke, antifašističke, antiratne, antirasističke, antimilitarističke – 19

U ovim akcijama učestvovalo je oko 900 osoba.

Suočavanje s prošlošću/tranziciona pravda – feministički pristup

Posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime, kao i drugih zločina protiv civilnog stanovništva počinjenih tokom i nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije: 13 poseta (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija) i to u sledećim mestima, hronološki prikaz:

 • 27. februar, Prijepolje - 28 godišnjica zločina u Štrpcima;
 • 23. april, Batajnica kod Beograda- obilazak nekadašnje masovne grobnice kosovskih Albanaca, ubijenih tokom 1999.
 • 23. april, Beograd - komemoracija radnicima RTS-a ubijenih tokom Nato bombardovanja, 1999.;
 • 31. maja i 1. juna, opština Zvornik – komemoracije povodom 29. godišnjice zločina nad bošnjačkim civilima
 • 11. jun, Tuzla - Omaž žrtvama ’Tuzlanska kapija’ (25. maj 1995.) i mirovni protest sa ženama Srebrenice
 • 19. jun, Foča - 'Pamtimo žene silovane u ratu – Pamtimo žene Foče, povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja;
 • 11. jul – Srebrenica – 26. godišnjica genocida
 • 3. avgust, Lučani – četvrta godišnjica pogibije radnika Milomira Milivojevića u vojnog industriji; 5. oktobar - Topčider/Beograd - 17 godišnjica ubistva gardista/Beograd;
 • 15. oktobar – poseta Memorijalnom centru u Potočarima sa ženama Srebrenice;
 • 18. oktobar - Lovas/Hrvatska, 30 godina od ubistva hrvatskih civila;
 • 19. novembar – 30 godišnjica zločina u Vukovaru;
 • 20. decembar, Vranić kod Beograda - 78 godišnjica zločina fašističkih četničkih formacija u Drugom svetskom ratu.

Kažnjivost zločina – put do pravednog mira: Praćenje suđenja pred Specijalnim sudom za ratne zločine, Beograd

Pratile smo tri (3) predmeta, ukupno pet (5) ročišta za sledeće zločine počinjene na teritoriji BiH (Kravica/Srebrenica, Bratunac II i Štrpci, Srbija. I u ovom izveštajnom periodu suđenja su, zbog epidemiološke situacije, ili otkazivana ili bila zatvorena za javnost.

Umetnički angažman u suočavanju s prošlošću/tranzicionoj pravdi

U ovom periodu nastavljena je praksa zajedničkog rada i saradnje umetničkih kolektiva, profesionalnih pozorišta, umetnica/ka angažovanih na umetničkom oblikovanju otpora ratu, ratnim zločina, represiji, kršenju ljudskih prava. Radi zajedničkog osmišljavanje uličnih akcija održani su radni sastanci sa umetničkim kolektivima Škart, Dah teatar, Hleb teatar.

Video aktivizam: tranziciona pravda - feministički pristup

Grupa za video aktivizam ŽUC-a realizovala je u ovom periodu tri (3) dokumentarna filma:

 • Pamtimo žene silovane u ratu – Pamtimo žene Foče (4 min.) – dokumentarni film o istoimenoj uličnoj akciji u Beogradu, 17. jun.
 • Srebrenica – ime genocida (11 min.) – ulična akcija u Beogradu 10. jul povodom 26. godišnjice genocida
 • "Stop ubijanju žena!” (7 min.) – ulična akcija povodom 6. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv femicida
Ženski sud - feministički pristup pravdi

Prvi Ženski sud/ŽS na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije. ŽUC je koordinirao petogodišnji proces organizovanja, kao i nastavak procesa ŽS (mreža svedokinja ŽS, regionalni susreti, javne prezentacije ŽS; solidarne majke za mir, feministička etika brige itd. Tokom 2021. održana su dva regionalna susreta ŽS:

Tuzla (Bosna i Hercegovina) – 10. i 11. Jun - na trinaestom (13) Regionalnom susretu Ženskog suda učestvovalo je 14 žena - svedokinja na ŽS iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kao i organizatorki, terapeutkinja, saradnica ŽS.

Radmilovac/Beograd, 8, 9. i 10. oktobar - na četrnaestom (14) Regionalnom susretu učestvovalo je 35 žena - svedokinja na ŽS iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, kao i organizatorki, terapeutkinja, aktivistkinja.

Feministička etika brige i odgovornosti – akcije ženske solidarnosti – feminističke etike brige i odgovornosti, radi jačanja uzajamne podrške, poverenja, prijateljstva:

Posete svedokinjama na ŽS: pet (5) u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj.

Aktivni ženski odmor u ženskoj kući 'Seka' Brač/Hrvatska od 5. do 21. avgusta: jedanaest (11) žena - svedokinje, aktivistkinje ŽS iz BiH, Hrvatske i Srbije boravile su na Braču.

„Pamtimo antiratni otpor“ – obeležavanje 30 godišnjice antiratnog otpora u Srbiji (1991.-2021.) – organizovane su sledeće aktivnosti:

I Pamtimo antiratni otpor devedesetih - solidarne posete (4) aktivistima/kinjama u Potisju: Adi/Vojvodina u okviru priprema za izradu publikacije o antiratnom otporu u Adi i Potisju tokom 90-ih: 16. april, 7. i 17. maj i 17. jul.

II Pamtimo antiratni otpor - Vera Vebel Tatić i Centar za antiratnu akciju Ada – promocija istoimene publikacije o Veri Vebel Tatić (1943.-2020.), pokretačici Centra za antiratnu akciju/CAA u Adi, organizatorki velikog broja antiratnih protesta u Adi i generalno u Potisju i Vojvodini. Doprinos CAA i Vere Vebel Tatić je ogroman u pomoći pobunjenicima protiv rata (dezerterima, prigovaračima savesti, izbeglicama i svim drugim koji su odbijali učešće u ratu), žrtvama etničkog čišćenja ne samo u Vojvodini, već i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Vera je uspostavljala mostove mira i solidarnosti među građankama i građanima svih etničkih i državnih pripadnosti.

Održano je jedanaest (11) promocija na kojima su govorile/i aktivisti/kinje iz 90-ih; na ovim promocijama je učestvovalo oko 300 osoba iz svih zemalja bivše Jugoslavije, kao i iz Austrije, Holandije, Nemačke:

 • 13. septembar, Ada/Severna Bačka/Vojvodina
 • 18. septembar, sastanak Mreže Žena u crnom, Vrnjačka Banja
 • 27. septembar, Đulići, BiH
 • 5. oktobar, Beograd – u prostorijama Inicijative mladih za ljudska prava;
 • 10. oktobar, Beograd (Regionalni sastanak Ženskog suda)
 • 21. oktobar, Leskovac;
 • 23. oktobar, Kotor/Crna Gora;
 • 5. novembar, Senta;
 • 7. decembar, Novi Sad;
 • 13. decembar, Beograd – konferencija za štampu u prostorijama ŽUC-a;
 • 14. decembar, Pančevo.

III Mapa antiratnog otpora 1991/92 – promocija izdanja Žena u crnom - sećanje na brojne građanske antiratne akcije, na pobune rezervista, dezertera, njihovih roditelja, kao i ženske antiratne inicijative, umetničko-aktivističke događaje, antiratne koncerte, medije… Mapa je promovisana u okviru gore navedenih događaja, kao i na svim aktivnostima ŽUC-a.

Suočavanje s prošlošću: susreti, predavanja, zoom konferencije, konferencije za medije…) u organizaciji ŽUC-a i srodnih organizacija civilnog društva: dvanaest (12) online konferencija o tranzicionoj pravdi, ženskom mirovnom aktivizmu 90-ih, na bhs jezicima, engleskom, španskom jeziku.

Mreže, koalicije - uzajamna podrška i solidarnost

Sastanci Mreže ŽUC-a: dva (2) na kojima je učestvovalo 91 aktivista/kinja:

19, 20. i 21. marta 2021. u Radmilovcu kod Beograda – prisustvovala 41 osoba 18 gradova iz BiH, Crne Gore, Srbije a putem skajpa učestvovali aktivisti/kinje iz: Poljske, Nemačke, Meksika.

Sastanak Mreže Žena u crnom, 17, 18. i 19. septembar, Vrnjačka banja - učestvovalo je 50 aktivistkinja i aktivista iz bivše Jugoslavije: iz Bosne i Hercegovine; Crne Gore; Hrvatske; Kosova; Srbije, kao i četiri aktivistkinje iz Austrije, Nemačke i Holandije.

Obrazovni programi – pored već navedenih, organizovale smo:

Ženski mirovni aktivizam, Đulići, Bosna i Hercegovina – u okviru ovog obrazovnog programa (odvija se od početka 2016.) održana su četiri (4) susreta: 2. mart, 1. april, 25. jun, 27. i 28. septembar i 24. i 25. oktobar na kojima je učestvovalo 90 žena iz desetak mesta sa područja Zvornika, Istočna Bosna.

Beograd, 21.- 23. april – mirovni susret u organizaciji Žena u crnom, Beograd i omladinske grupa LIVRIT, Preševo radi jačanja interetničke i interkulturalne solidarnosti, negovanje kulture sećanja i aktivističko-umetničkog angažmana. U ovom susretu učestvovalo je šest aktivista/kinja albanske nacionalnosti iz Preševa i aktivisti/kinje ŽUC-a. Tokom susreta održano je više aktivističko-umetničkih događaja.

7. i 8. jun, Preševo „Kroz dijalog do pravednog mira i bezbednosti“ - na mirovnom susretu održanom u Preševu 7. i 8. juna 2021. u organizaciji omladinske grupe ’Livrit’, Preševo i Žena u crnom, Beograd učestvovalo je 22 aktivista/kinja iz Preševa, Beograda, Leskovca, Vlasotinca, Bujanovca, Subotice...Preševo je opština na jugu Srbije i preko 90% stanovnika su albanske nacionalnosti.

Ženski mirovni susret, Leskovac, 21. oktobar - organizovale su: NENA – grupa za mir i prava žena i Žene u crnom, Beograd, a povodom desete godišnjice od smrti Nevene Kostić – Nene (01.08.1968-21.10.2011.), osnivačice ’Žena za mir’, aktivistkinje Mreže ŽUC-a, pacifistkinje, feministkinje. Na ovom susretu učestvovalo je dvadesetak (20) osoba iz: Leskovca, Niša, Vlasotinca, Beograda.

Feministički diskusioni kružoci – održana je deset (10) FDK, učestvovalo 140 osoba

Novi Sad, 6. mart - Ženske studije kao akademski i aktivistički visokoškolski obrazovni program kod nas – u organizaciji Ženskih studija i istraživanja, Novi Sad i ŽUC, Beograd; učestvovalo je 13 osoba iz Beograda, Novog Sada i Subotice.

Novi Sad, 24. april – nastavak FDK o Ženskim studijama je održan u organizaciji: Ženske studije i istraživanja, Iz kruga…Vojvodina i ŽUC, Beograd; prisustvovalo je 13 žena iz Novog Sada, Beograda i Subotice.

22. maj, Kavač kod Kotora/Crna Gora – U ‘Kući slobodne misli’ održan je diskusioni kružok ‘Šta da se radi?’ u organizaciji Anima, Kotor, Žene u crnom, Beograd i Akademska inicijativa Forum 10 iz Novog Pazara. Na DK učestovalo je 19 osoba iz 10 gradova: Bar, Bijelo Polje, Budva, Herceg Novi, Kotor, Podgorica, Pljevlja i Ulcinj (Crna Gora) i Beograda i Novog Pazara.

„Kuda ide feminizam – ovde i sada?“ – feministički diskusioni kružoci u organizaciji Žena u crnom

Održana su četiri (4) feministička diskusiona kružoka/FDK tokom juna 2021. godine u Srbiji i Bosni i Hercegovini i to sledećim mestima: Tuzla (10. jun), Beograd (23. jun); Đulići (25. jun) i 26. jun u Novom Sadu. Na ovim FDK učestvovalo je šezdeset (60) osoba, najvećim delom žene i četiri muškaraca. Na ovim FDK su učestvovale: svedokinje i organizatorke Ženskog suda – feministički pristup pravdi; aktivistkinje feminističkih organizacija (Žene u crnom, Ženske studije iz Beograda i Novog Sada, Verujem, LGB-gej-lezbejske organizacije iz Beograda itd.

Beograd, 24. jun „Da li su levica i desnica zastareli pojmovi?“ – diskusioni kružok o ulozi savremene levice održan je u prostorijama ŽUC-a; učestvovalo je 14 osoba iz Beograda, Novog Sada, Niša, Novog Pazara i Zagreba.

Beograd, 7, 8. i 9. septembar „Evropski građani ujedinjeni u slobodi i ljudskim pravima“ (European citizens United in FREEdom and human rights/EUFREE) - Međunarodna konferencija u okviru projekta ‘Evropa juče’ (komparativna analiza školskih udžbenika – uz učešće naučnog tima istoričara/ki) i aktivista/kinja iz regije. Održane su i druge debate. Od 10.-13. septembra organizovano je ‘Međugeneracijsko putovanje kroz sećanje na mestima zločina u bivšoj Jugoslaviji tokom 90-ih (Vukovar) i u Drugom svetskom ratu) Jasenovac, Memorijal u Kamporu/Rab, Trst. U ovom program učestvovali su mladi iz Mreže ŽUC Srbije, kao i aktivisti/kinje BiH i Italije.

Beograd, 1. oktobar - kružok o ’Državotvornim mitovima kod Srba’ na kojem je učestvovalo 12 osoba iz Beograda, Niša i Novog Pazara.

Kotor/ Gora, 23. i 24. oktobar – Kuda ide Crna Gora? - diskusioni kružok aktivistkinja i aktivista iz Crne Gore i Srbije održan je u Kući slobodne misli, Kavač, kod Kotora, a u organizaciji ’Anima’ Kotor, Akademske inicijative Forum 10, Novi Pazar i ŽUC, Beograd. Ovo je treći po redu (od oktobra 20202.) susret organizacija civilnog društva, medija, političke scene, nezavisnih intelektualaca iz Crne Gore i Srbije (iz Kotora, Herceg Novog, Pljevalja, Podgorice, Budve, Bajine Bašte, Beograda, Novog Pazara).

Beograd, 4. decembar ’Srbija i ratni zločinci’ – debata u organizaciji Građanskog demokratskog foruma/GDF, Helsinški odbor za ljudska prava, Žena u crnom i Saveza antifašista Srbije u kojoj su učestvovali aktivisti/kinje navedenih organizacija: Zoran Vuletić, Sonja Biserko, Aleksandar Kraus i Staša Zajović. Na debati, održanoj u prostorijama GDF prisustvovalo je dvadesetak (20) osoba.

Feministički pristup problemu seksualnog nasilja u ratu u bivšoj Jugoslaviji: za kulturu sećanja i odgovornosti– tri (3) obrazovna seminara koji je ŽUC organizovao zajedno sa Autonomnim ženskim centrom i Inicijativom mladih za ljudska prava.

Prvi seminar je održan na Jastrepcu (Kruševac) od 26, 27. i 28. novembra, učestvovale su 23 žene iz sledećih gradova: Beograd, Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Trstenik, Ćićevac, Varvarin.

Drugi seminar je održan u Radmilovcu (Beograd) od 4, 5. i 6. decembra; 23 učesnice iz sledećih mesta: Beograd, Leskovac, Vlasotince, Kraljevo, Prijepolje, Pljevlja (Crna Gora), i desetak sela iz opštine Zvornik (BiH).

Treći seminar održan je u Novom Sadu, 11. decembar – jednodnevni seminar u ’skraćenom obimu’ održan je u saradnji sa Ženskim studijama i istraživanjem i Iz kruga Vojvodina. Susretu je prisustvovalo 15 osoba iz Novog Sada, Subotice i Beograda.

Diskusioni kružoci, predavanja, debate u prostorijama Žena u crnom - “Srede u ŽUC-u”

Praksa redovnih diskusionih kružoka, predavanja i zajedničke refleksije o važnim društvenim i političkim pitanjima u zemlji i svetu, promocije knjiga, projekcije filmova itd. Tokom 2021. organizovano je 40 događaja u kojima je učestvovalo 650 osoba. Takođe je ne samo nastavljena, već i proširena praksa tematskih ciklusa, od kojih navodimo: Feministički pristup zdravlju sa Feministički pristup zdravlju – sa fokusom na zajedničko promišljanje o posledicama pandemije; “One su se usudile: o znamenitim ženama” - razgovori, prezentacije, projekcije dokumentarnih i igranih filmova o znamenitim ženama tokom istorije koje su ostavile trag u umetnosti, književnosti, nauci; Čitalački kružoci – zajedničko iščitavanje i komentarisanje političkih eseja, literarnih dela - iz istorije feminističkog pokreta, feministički angažovana književnost, umetnost i filozofije itd; Antimilitarizam – nenasilje – antifašizam - građanska neposlušnost itd.- radionice i predavanja; Međunarodna politika – izazovi, dileme, kontroverze...- o aktuelnim krizama u regiji i šire, uključivanjem aktivistkinja iz Međunarodne mreže ŽUC-a (putem zoom), kao i eksperata/kinja o određenim pitanjima itd.

Uzajamna podrška – učestvovale smo u aktivnostima srodnih organizacija civilnog društva (predavanja, debate, konferencije za štampu, promocije knjiga u Beogradu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Kruševcu itd.

Solidarnost je naša snaga - sa pripadnicama/ima ugroženih i obespravljenih manjinskih zajednica (socijalno-klasnih, etničko-rasnih, seksualnih), građanima/nkama čija su ljudska prava (radna, obrazovna, kulturna), ugrožena.

I Solidarnost sa ratnim izbeglicama sa Bliskog istoka - Žene u crnom su započele 2013. kada smo organizovale solidarne akcije protiv rasističkih napada koji su kulminirali krajem 2013. godine. Tokom 2021. organizovale smo:

Direktne akcije - solidarna pomoć na terenu ima više segmenata i obuhvata:

 • Pljevlja, Crna Gora (na granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine) – posete Otvorenom centru Bona Fide (Mreža ŽUC) koji organizuje pomoć i podršku izbeglicama od 2017. i do sada je više hiljada izbeglica i migranata sa Bliskog istoka prošlo kroz ovaj centar, u kojem mu pružaju humanitarnu pomoć i solidarnu podršku. Tokom 2020. aktivisti/kinje ŽUC su boravile u Pljevljima dva (2) puta (16.- 19. mart i 25. oktobar, pružajući humanitarnu pomoć i solidarnu podrška Bona Fide u radu sa izbeglicama.
 • Tuzla, Bosna i Hercegovina - izbeglice sa Bliskog istoka, ali i iz severne Afrike, su počele juna 2018. da pristižu u ovaj grad iz pravca Srbije i Crne Gore, kao 'tranzitnom' mestu ka Hrvatskoj. Tokom 2020. godine Ramiz Berbić, aktivista Mreže ŽUC-a iz Tuzle, u ime ŽUC-organizovao je humanitarne pomoći i solidarnosti sa izbeglicama u Tuzli: 1, 10. i 20. aprila.

II Solidarnost sa porodicom Milivojević iz Lučana - praćenje suđenja u Ivanjici: odlasci u Ivanjicu, i praćenje suđenja u postupcima koje vodi porodica Milivojević (zbog pogibije njihovog sina u fabrici oružja u Lučanima, 14.07.2017.). ŽUC je kontinuirano prati suđenje (od novembra 2019. godine, a tokom 2021. godine održano je šest ročišta (6): 15. mart, 5. maj, 1. jul, 2. septembar, 18. oktobra i 1. decembar. Suđenja su praćena stalnim opstrukcijama; zbog pandemije su često i odlagana.

III Solidarnost sa novinarima – pratile smo dva suđenja na sudovima u Beogradu – ukupno 6 ročišta:

Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije - Slavko Ćuruvija, vlasnik i glavni urednik dnevnika “Dnevni telegraf”, je ubijen 11. aprila 1999. godine. U okviru suđenja četvorici nekadašnjih pripadnika Resora državne bezbednosti tokom 2021. održana su dva ročišta: 25. oktobra i 2. decembra Viši sud u Beogradu izrekao je presudu četvorici okrivljenih – osuđeni su na 100 godina zatvora zbog učešća u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije – kazne su identične kao u prvostepenom postupku.

Suđenje za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića – novinaru (portal Žig info) je 12.12.2018. godine podmetnut požar u kojem mu je izgorela kuća. Bivši predsednik Opštine Grocka Dragoljub Simonović, optužen je da je podstrekavao na paljenje kuće novinara. Suđenje je počelo aprila 2019. godine. Tokom 2021. održana su četiri (4) ročišta: 1, 11. i 23. februara, a 24. decembra 2021. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je osuđujuću presudu za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, vrativši predmet Drugom osnovnom sudu u Beogradu na ponovno suđenje.
Navedena suđenja su praćeno stalnim opstrukcijama, a zbog pandemije stalno se odlažu.

IV Solidarnost sa aktivistkinjama pandemije korona virusa

Od početka pandemije kovid-19 uspostavile smo razne vidove uzajamne podrške i solidarnosti u okviru Mreže ŽUC-a, od kojih navodimo sledeće:

Solidarna podrška aktivistkinjama Mreže ŽUC-a – nastavljena je praksa podele humanitarne pomoći socijalno najugroženijim aktivistkinjama (skromnog obima, u skladu sa mogućnostima).

V Solidarna pomoć vijetnamskim radnicima u Zrenjaninu/Vojvodina - zaposlenim na izgradnji kineske fabrike guma Linglong u Zrenjaninu, izloženim brutalnoj eksploataciji. ŽUC se pridružio akcijama solidarne pomoći vijatnamskim radnicima u organizaciji Društvenog centra Oktobar iz Beogarada (humanitarna pomoć u odeći i hrani), a 10. decembra, nekoliko NVO kolektiva, uz učešće aktiviste ŽUC-a, posetilo je radnike u Zrenjaninu, organizovalo skup podrške podrške pobunjenim radnicima.

Izdavačka delatnost – tokom 2020. objavile smo sedam (9) publikacija:

Kontinuitet borbe za mir i ženska prava – Neda Božinović (1917.-2001.) – publikacija (192 str.) sadrži sedam tekstova N. Božinović (jedna od osnivačica ŽUC-a) o studentkinjama Beogradskog univerziteta u revolucionarnom pokretu, o reproduktivnim pravima, antimilitarizmu.

„Pamtimo antiratni otpor - Vera Vebel i Centar za antiratnu akciju Ada“ - publikacija je omaž Veri Vebel Tatić (1943.-2020.) osnivačici i liderki Centra za antiratnu akciju Ada i drugim antiratnim aktivistkinjama i aktivistima u Adi i Potisju/Vojvodina; publikacija ima 50 stranica.

Mapa antiratnog otpora 1991/92 - podsećanje na brojne građanske antiratne akcije, na pobune rezervista, dezertera, njihovih roditelja, kao i ženske antiratne inicijative, umetničko-aktivističke događaje, antiratne koncerte, medije…

Uvek neposlušne, i dalje na ulicama…Žene u crnom - 30 godina otpora – publikacija koja donosi sažet prikaz aktivnosti ŽUC-a: izdanje na srpskom (50 str.) i na engleskom (52 str.).

Uvek neposlušne – I dalje smo na ulicama - Na istom zadatku...30 godina ŽUC-a (19 str.) - tekst scenske akcije 'Političko/lično/internacionalističko' u izvođenju aktivistkinja i aktivista ŽUC-a, uz podršku umetničko-aktivističkog kolektiva Škart i Hleb teatra – na sastanku Mreže ŽUC-a, septembar 2021.

„Borbena žalost – Političko disidentstvo i Žene u crnom“ Pojmovnik/Vodič (33 str.) kroz knjigu grčke filozofkinje Atene Atanasiju (Agonistic Mourning – Political Dissidence and the Women in Black, Athena Athanasiou, Edinburgh University Press); prevod objavljen septembar 2020.

Ženska mirovna agenda 2022. – bavi se ratnim zločinom silovanja; ima 168 str.

Žene, mir, bezbednost – feminističko – antimilitaristički pristup – publikacija posvećena aktivnostima ŽUC-a na polju bezbednosti, od 2005. do 2021. Publikacija je objavljena na srpskom i engleskom jeziku i ima 183 stranice.

Kalendar 2022. – fotografije sa uličnih akcija Žena u crnom tokom 2021; kalendar ima 26 stranica.

Izveštaji – duži:

 • Sastanci Mreže Žena u crnom (mart i septembar) – 81 stranica na bhs jezicima i 22 na engleskom.
 • Generalni izveštaji o aktivnostima Žena u crnom: tri izveštaja na srpskom (103 str.) i tri na engleskom ‘General reports on WIB activities’ (110 str.).
 • Diskusioni kružoci, debate “Srede u ŽUC-u” – 98 stranica.
 • Izveštaji sa suđenja: 48 stranice.
 • Dosije ‘Represija nad braniteljkama/braniteljima ljudskih prava - na srpskom (8 str.) i na engleskom jeziku (9 atr.)
 • Ženski sud – feministički pristup pravdi – 26 stranica (regionalni susreti); godišnji izveštaj na bhs jezicima (18 str.) i na engleskom (13 str.).

Navedeni, kao i izveštaji manjeg obima, a nisu navedeni, urađeni su na osnovu više stotina stranica transkripata. Naravno, nisu navedeni ni ‘obavezni’ projektni izveštaji!

 • Saopštenja, apeli – 37 (suočavanje s prošlošću – odgovornost za ratne zločine, nasilju nad ženama, protiv rata, protiv represije nad političkim neistomišljenicima; nad izbeglicama itd.).

Priznanje Ženama u crnom od strane Festivala javne istorije za odgovoran odnos prema prošlosti i doprinos kulturi mira Centra za primenjenu istoriju). U obrazloženju pri dodeli priznanja 12. juna 2021. godine između ostalog se navodi: „9. oktobra 1991. godine prvi put izašle na ulice Beograda protestujući protiv rata, nacionalizma i nasilja koje se širio jugoslovenskim prostorom. (...) Njihovo delovanje, hrabrost i istrajnost ih čine nezaobilaznim delom istorije - one svetlije strane istorije u tamnom periodu poslednjih 30 godina. Zato danas na simboličan način ovim skromnim priznanjem želimo da odamo počast ovim hrabrim ženama“.

Navedene aktivnosti smo realizovale uz finansijsku podršku:

Global Fund for Women – 25.000,00 $
Kvinna till Kvinna – 25.100,00 EUR
Rekonstrukcija Ženski Fond – 17.000,00 EUR
Iscos Emilia Romagna – 4.726,00 EUR
Medica Mondiale – 25.000,00 EUR
Mediterranean Fund – 3.660,00 EUR
Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama - 8.000,00 EUR
"European citizens United in FREEdom and human rights" - "EUFREE"– 2.000 eura

Ovom prilikom im zahvaljujemo, a pre svega aktivistima/kinjama, umetničkim kolektivima, naučnicama/ama koje su na volonterskoj osnovi doprinele radu Žena u crnom tokom 2020. godine, kao i od početka rada ŽUC-a. Takođe se zahvaljujemo na solidarnoj podršci aktivistkinja Međunarodne mreže Žena u crnom.

Beograd, mart 2022.

Izveštaj možete pročitati/ preuzeti u pdf formatu.


Štampa   El. pošta