Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima avgust - decembar 2006.



Kao i do sada, donosimo kratak izveštaj o najvažnijim aktivnostima u navedenom periodu.
Ukoliko si/ste zainteresovane/i za podrobnije informacije, obratite nam se, veoma rado ćemo vam izaći u susret.

Ulične akcije
U ovom periodu akcije su bile vezane za: za komemoracije važnih datuma – zločina počinjenih u naše ime, ali i akcije pamćenja i obeležavanja 15 godina važnih činova i datuma iz istorije antiratnog otpora u Srbiji, 15 godina Žena u crnom - ženskog vidljivog otpora ratu i agresije srpskog režima.
U ovom periodu organizovale smo i akcije vezane za važne međunarodne datume, kao i za akcije globalne solidarnosti.

8. oktobra: akcija podsećanja na 15 godina antiratnog otpora u Beogradu 'Paljenje sveća' (8.oktobar 1991 – 8. oktobar 2006.) na istom mestu (ispred Predsedništva Srbije i Skupštine grada Beograda)gde su tokom šest meseci, u jesen 1991 i zimu 1992) svakodnevno održavane antiratne akcije solidarnosti sa svim pobunjenicima protiv rata, sa svim poginulim u ratu, itd. Ovu akciju su organizovale Žene u crnom zajedno sa Fondom za humanitarno pravo.
18. oktobra: 'U spomen dezerteru' performans izveden u Beogradu povodom 15 godišnjice antiratnog nenasilnog otpora u Srbiji.
9. novembar: 'Zaustavimo fašizam - pokrenimo solidarnost', performans povodom 9. novembra –Međunarodnog dana akcija protiv fašizma i antisemitizma; performans je realizovan zajedno sa Centar Querria iz Beograda.
18. novembra: prisustvo komemoraciji u Vukovaru i učešće u Mimohodu povodom 15 godišnjice pada Vukovara; tom prilikom aktivistkinje Mreže Žena u crnom položile su venac sa natpisom 'Oprostite nam'; posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime predstavlja izuzetno važan segment suočavanja s prošlošću i tranzicione pravde sa feminističkog stanovišta; u ovoj akciji učestvovalo je 42 aktivistkinje i aktivista Mreže Žena u crnom iz Srbije i to iz sledećih gradova: Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Niša, Leskovca, Vlasotinca, , Kruševca, Kraljeva, Tutina, Novog Pazara, Velike Plane.
2. decembra: Stop opsadi Gaze! – na Trgu Republike u Beogradu, akcija organizovana u desetine gradova u celom svetu na poziv Žena u crnom, Koalicije žena za mir (Women and Peace Coalition); akcijom smo izrazile solidarnost kako sa ugroženim palestinskim civilnim stanovnoštvom tako i sa izraelskim ženskim mirovnim pokretom.
10. decembar: povodom Međunarodnog dana ljudskih prava; akcija je organizovana zajedno sa Centar Querria, grupom za angažovanu žensku umetnost Act Women iz Beograda i Novog Sada, Autonomnim ženskim centrom, Labris, kao i drugim nevladinim organizacijama; pored protesta protiv kršenja ljudskih 'prava u Srbiji, deljenja letaka izveden je i performans protiv nasilja nad ženama u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Suočavanje s prošlošću – feministički pristup
Nastavak edukativnog projekta koji sadrži mnoštvo segmenata; u ovom izveštajnom periodu
realizovane su sledeće aktivnosti:
Ulične akcije- 8 i 18. oktobra, kao i 18. novembra, već navedene u prethodnom pasusu
Politika pamćenja kao građanska odgovornost – sećanje na otpor:: kao pozitivna dimenzija suočavanja, kao vid kreiranja alternativnog modela tranzicione pravde i u okviru ovog 'novog' segmenta organizovale smo sledeće aktivnosti:
- Uvek neposlušne – naših 15 godina: konferencija 7. i 8. oktobra 2006. godine povodom 15 godina Žena u crnom; konferencija se sastojala iz sledećih panela i radionica:
- Naših 15 godina – sećamo se 91': podsećanje na istoriju otpora Žena u crnom, nastanak grupe, ali i antiratnog otpora u Srbiji čiji su najvažniji elementi bili antiratne građanske inicijative, ženske mirovne akcije, kao i pobune muškaraca (dezertera, prigovarača savesti) koji su odbijali da idu u rat, itd. U podsećanju na ovo važno istorijsko nasleđe Žena u crnom i uopšte civilnog društva u Srbiji učestvovale su antiratne aktivistkinje - pokretačice kako Žena u crnom ali i pokretačica brojnih antiratnih inicijativa iz 1991. godine i to ne samo iz Beograda već i iz Vojvodine.
- Radionice Uvek aktivne i Uvek neposlušne predstavljaju nastavak rada iz panela.
U ovom delu rada učestvovale su 83 aktivistkinje Mreže žena u crnom iz :Beograda, Novog Sada, Vrbasa, Bečeja, Kikinde, Novog Pazara, Boljevca, Leskovca, Vlasotinca, Pirota, Dimitrovgrada, Kruševca, Kraljeva, Pančeva, Bora, Niša, kao i iz Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Kosova(Prištine) i Hrvatske (Zagreba).
Pored toga, u sklopu obeležavanja 15 godina Žena u crnom održane su i druge aktrivnosti:
Uvek neposlušne: promocija filma o Ženama u crnom u režiji Jasmine Tešanović i Jelene Marković, u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, iste večeri 7. oktobra prikazan je i audio-vizuelni rad umetničke grupe Škart o principima mirovne politike Žena u crnom.
Izložba fotografija i izdavačke delatnosti Žena u crnom: u centru za kulturnu dekontaminaciju.
U gore navedenim aktivnostima, kao i na 'žurci' i druženju u dvorštu Centra za kulturnu dekontaminaciju, 7. oktobra uveče, učestvovalo je preko 250 osoba.
'Žene pitaju': ženska mirovna inicijativa pokrenuta oktobra 2006. ne samo kao podsećanje na antiratni otpor već se prvenstveno zahteva od svih nadležnih institucija u Srbiji da odgovore na bilans politike koja je u presudnoj meri obeležila devedesete godine 20 veka, a koju i danas institucije relativizuju, pa i negiraju. To su, između ostalog, pitanja vezana za broj civilnih žrtava u ratovima 1991-91, broj: nasilno mobilisanih, muškaraca koji su odbili nasilne i nezakonite mobilizacije, mobilisanih izbeglica, mladića koji su napustili zemlju kako bi izbegli mobilizacije, kao i broj invalida, žrtava u masovnim grobnicama u Srbiji, itd. Nažalost, do kraja 2006. godine samo je nekoliko institucija odgovorilo na zahteve.
15 godina ženskog mirovnog aktivizma - 15 godina nenasilnog otpora u Srbiji: serija razgovora/tribina, projekcije filma 'Uvek neposlušne' i audio-vizuelnog rada grupe Škart o mirovnoj politici i principima politike Žena u crnom. Tribine na kojima su učestvovale kako aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda, organizovane su uz pomoć lokalnih grupa iz Mreže kao i drugih srodnih organizacija.
U sledećim gradovima se odvijala ova aktivnost:
- Kikinda, 17. oktobra, u Narodnoj biblioteci, zajedno sa grupom ŽAR (Ženska alternativna radionica); ovom prilikokom prikazana je i izložba fotografija o aktivnostima Žena u crnom;
- Zaječar, 20. oktobra u organizaciji mirovne grupe 'Neda';
- Leskovac, 27. oktobra u organizaciji Ženskog centra iz Leskovca; u prostorijama istoimenog centra;
- Zrenjanin, 10. novembra u Centru za kulturu, u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava;
- Bečej, 13. novembra, u zgradi Skupštine opštine Bečej, u zajedno sa Centrom za antiratnu akciju Bečej; nakon projekcije filmova i tribine organizovana je i akcija 'paljenja sveća' kao podsećanje na veoma snažan antiratni otpor u Bečeju početkom 90-tih godina;
- Novi Sad, 28. novembra, u prostorijama i u organizaciji NLO (Novosadske lezbejske organizacije);
- Kruševac, 5. decembra u organizaciji ženske grupe 'Peščanik';
- Kraljevo, 8.decembra u Domu kulture, u organizaciji lokalne ženske grupe Fenomena iz Kraljeva;
- Tutin, 9. decembra, u Centru za kulturu, u organizaciji lokalne nevladine organizacije 'Impuls'; pored tribine organizovan je i koncert antiratne pank grupe 'Hoću-Neću' iz Kraljeva.
Gore navedenim aktivnostima prisustvovalo je oko 300 osoba, a lokalni mediji, posebno elektronski su izveštavali o događajima.
Tranziciona pravda sa feminističkog stanovišta: u ovom izveštajnom periodu održana su sledeće tribine, predavanja i radionice:
Vlasotince, 14. septembra, u Muzeju grada: tribina 'Civilno društvo i odgovornost: zašto nam je neophodno suočavanje s prošlošću? na kojoj su govorili Nenad Dimitrijević, profesor Odelenja za političke nauke Centralnoevorpskog univerziteta u Budimpešti (CEU) i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Tribinu je organizovao SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, a prisustvovale su i aktivisktinje Ženskog centra iz Leskovca, kao i Žena u crnom iz Beograda. Tribini je prisustvovalo oko 25 osoba.
Vlasotince, 11. decembra: celodnevni seminar u okviru kojeg su aktivistinje Mreže Žena u crnom iz Beograda, Niša i Vlasotinca koordinirale dve radionice o krivici i odgovornosti, suočavanju sa rodnog stanovišta; ovom seminaru u organizaciji SOS telefona za žene i decu prisustvovale su 23 žene iz Vlasotinca.
Kažnjivost zločina – put do pravednog mira: praćenje suđenja u Specijalnom sudu – pred Većem za ratne zločine u Beogradu. Aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Srbije od samog početka (decembra 2005.) organizovano prate suđenje optuženima iz srpske formacije 'Škorpioni' za ubistvo civila bošnjačke nacionalnosti, jula 1995. u okviru genocida u Srebrenici. U ovom periodu održana su sledeća ročišta:
- 5. septembra: prisustvovalo je 6 aktivistkinja i to iz Beograda i Zaječara;
- 25. i 26. septembra: prisustvovalo je 6 aktivistkinja iz Zaječara i Beograda
- 1. novembra: prisusvovalo je pet aktivistkinja iz Beograda
- 5. decembra: prisustvovalo je 8 aktivistkinja Mreže i to iz Kruševca, Beograda, Vlasotinca i Dimitrovgrada.
Suđenje za zločin Suva Reka: pripadnici MUP-a Srbije 26. marta 1999. ubili su 46 pripadnika/ca albanskog civilnog stanovništva u Suvoj Reci (Kosovo). Ovaj proces je počeo 2. oktobra 2006. godine i aktivistkinje Žena u crnom su prisustvovale svim do sada održanim ročištima:
- 2.-6. oktobar: pet aktivistkinja iz Beograda
- 7.- 9. novembar: osam aktivistkinja iz Beograda, Leskovca i Vlasotinca
- 4.- 8. decembar: devet aktivistkinja iz Beograda, Vlasotinca, Kruševca, Dimitrovgrada i Niša.
Tokom praćenja suđenja, aktivistkinje Mreže žena u crnom pružaju podršku porodicama žrtava, susreću se njima i nakon suđenja, pišu izveštaje sa suđenja, itd.
Da vidim, da saznam, da menjam: video projekcije dokumentarnog materijala o ratnim zločinima počinjenim na prostoru bivše Jugoslavije, a nakon projekcija organizuju se razgovori o suočavanju s prošloću – tranzicionoj pravdu sa feminističkog stanovišta. U ovom periodu ova aktivnost je organizovana u Kruševcu, i to 20. septembra i 4. oktobra gde su prikazani filmovi 'Lora' i 'Kolutovi dima' autora iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Mreže, koalicije, kampanje u Srbiji: aktivnosti u ovom periodu koje su Žene u crnom realizovae samostalno ili zajendo sa drugim srodnim organizacijama
Razgovor o Kosovu: G8 - Grupa nevladinih organizacija iz Beograda (Beogradski krug, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom) i Žene u crnom organizovale su 27. septembra u Medija centru javni dijalog o budućnosti Kosova i Srbije; kao panelisti/kinje učestvovalo je deset aktivista/kinja iz Beograda, Novog Sada, Leskovca, Vrbasa, Kovina a celom događaju prisustvovalo je oko trideset osoba.
Mreža Žena u crnom Srbije: 8. oktobra 2006. održan je celodnevni sastanak u Beogradu, u prostorijama Žena u crnom; ovom sastanku prisustvovale su 42 aktivistkinje Mreže iz iz 16 gradova Srbije. Na sastanku Mreže dogovorene su zajedničke aktivnosti za sledeće tromesečje.
Žene pitaju: ženska mirovna inicijativa i kampanja o kojoj je bilo reči u prethodnom odeljku; kampanja se inače odvijala i u vidu deljenja letaka u petnaest gradova Srbije unutar Mreže Žena u crnom, praćena nastupima na lokalnim medijima.
Apel 'Građanke i građani': Koalicija za laičku državu (Beogradski centar za ljudska prava, Centar za mir i rzvoj demokratije, Centar za unapređenje pravnih studija, Glas razlike i Žene u crnom) i Mreža Žena u crnom Srbije: pokrenule su oktobra inicijativu protiv nedemokratskog i diskriminatorskog Ustava Republike Srbije, akcija poziva na bojkot referenduma o Ustavu održanom 27. i 28. oktobra; akcija je organizovana u preko četrdeset gradova uglavnom deljenjem letaka.
Rezolucija 'Žene, mir, bezbednost': povodom šeste godišnjice istoimene Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti OUN (31. oktobar 2000), Žene u crnom su predale Skupštini Republike Srbije 31. oktobra 2006. ponovni zahtev za implementacijom pomenute Rezolucije, ali i zahtev za usvajanjem Rezolucije 'Žene, mir, bezbednost' Žena u crnom podržane od strane grupe narodnih poslanica građanske orijentacije a koje su 9. novembra 2005. godine pokrenule parlamentarnu procedudu za usvajanje Rezolucije. I pored ponovljenih zahteva, Narodna Skupština Republike Srbije do sada nije pružila nikakav odgovor.
Feministička koalicija: koju čine autonomne ženske grupe iz Beograda (Autonomni ženski centar, Glas razlike, Incest Trauma centar, Rekonstrukcija Ženski fond, Ženske studije i Žene u crnom) održala je u uvom periodu tri radna sastanka u cilju što bolje međusobne saradnje i uzajamne podrške.

Uzajamna podrška – ženska solidarnost na delu: obuhvata raznovrsne aktivnosti, uglavnom edukativne aktivnosti koje Žene u crnom organizuje zajedno sa drugim srodnim organizacijama u cilju jačanja civilnog društva, širenja prostora za žensku autonomiju, podrške autonomnim ženskim grupama u nastajanju ili osnaživanju, itd.
Navešćemo neke od tih aktivnosti:
- Militarizam i alternative: celodnevni seminar održan u Leskovcu 28. oktobra u organizaciji Ženskog centra, Leskovac a uz učešće 22 žene iz Leskovca i Vlasotinca; održane su dve radionice: militarizacija svakodnevnog života i feminističko-antimilitaristički otpor u koordinaciji aktivistkinje Žena u cnrom iz Beograda i aktivisktinje iz Leskovca.
- Iza kulisa: Kikinda, 24. novembra, radionica o 'nevidljivom' ženskom mirovnom radu koju su koordinirale tri aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda; radionicu je realizovana u organizaciji ŽAR-a a prisustvovalo joj je 12 aktivistkinja.
- Konzervativne tendencije i nasilje nad ženama - feministički odgovori: tribina održana u Kikindi 1. decembra povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama; na tribini u organizaciji ŽAR-a govorile dve aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda.
- Menjamo sebe da bismo promenile svet: projekcija feminističkih filmova u Tutinu tokom oktobra, novembra i decembra; program je osmišljen u vidu tematskih ciklusa filmova zajedno sa Ženama crnom iz Beograda, a projekcije organizuje 'Impuls'. Do sada su prikazani filmovi iz ciklusa: Zloupotreba običaja, tradicije, vere...odgovori žena, a nakon svake projekcije organizuje se razgovori.

Međunarodna politika
Učešće na međunarodnim konferencijama (oficijelnim i alternativnim), kontakti sa međunarodnim institucijama, aktivističke posete i razmene, itd.
Učešće na alternativnim i oficijelnim konferencijama - navešćemo one na kojima smo imale izlaganje, predavanje, koordinaciju:
31. avgusta do 3. septembra 2006, Struga (Makedonija), Konferencija Žene, mir, bezbednost - Rezolucija 1325, u organizaciji Ženske mirovne koalicje (Mreža Žena Kosova i Mreža Žena u crnom, Srbija). Konferenciji je prisustvovalo 57 aktivistkinja iz 12 gradova iz Srbije i isto toliko sa Kosova. Teme: Istorija odnosa Žene Kosova i Žene u crnom (Power Point na albanskom i srpskom koji su pripremile Žene u crnom); Suočavanje sa prošlošću – ženski pristup- panel diskusija; Ne u naše ime – feministička etika i suočavanje sa prošlošću; Lično svedočenje o suočavanju sa prošlošću; Razvoj ženskog pokreta; Regionalno povezivanje; Ja i odgovornost; Iskustva, šta smo proživljavale; Regionalno povezivanje; Rezolucija 1325 SB UN – Žene grade mir;. Šta za mene znači bezbednost; Aktivnosti ŽuC-a vezane za bezbednost; Politički status i bezbednost; Reproduktivna prava i bezbednost; Reproduktivna prava i bezbednost; Politički status Kosova. Prikazani su dokumentarni filmovi o Rezoluciji 1325 SB UN – RTV21 i ‘’Uvek neposlušne’’- dokumentarni film o Ženama u crnom. Na konferenciji je Ženska mirovna koalicija je usvojila zajedničku deklaraciju.
U okviru Ženske mirovne koalicije realizovane su i druge aktivnosti: 9. septembra na konferenciji u Beču prezentacija aktivnosti konferencije u Strugi; 24. oktobra zajednički nastup na međunarodnoj konferenciji u San Sebastijanu, kao i 25. oktobra prilikom audijencije u Baskijskom parlamentu.
- 1. septembar, Brisel: nominacija za nagradu Evropskog parlmenta Saharov za ljudska prava a protiv represije i nepravde.
- 18. i 19. avgust, Brisel, Evropska feministička inicijativa za drugu Europu, IFE-EFI okupila je u prostorijama Europskog parlamenta u Briselu šezdeset feminističkih aktivistica s Balkana i ostalih evropskih regija te neke članove i članice mirovnog pokreta na konferenciji „Sigurnost u Evropi - za koga?“ Konferenciji je prisustvovala jedna aktivistkinja Žena u crnom iz Beograda.
- 9. i 10. septembar, Beč: ženski samit o održivom miru u Jugoistočnoj Evropi na kojem su učestvovale članice Ženskog regionalnog lobija za mir i pravdu (Women's Regional Lobby for Peace and Justice): u organizaciji Unifem-a; na sastanku je učestvovalo 15 članica lobija; pomenuti lobi je pokrenut jula 2006. od strane aktivisktinja nevladinih organizacija (među kojima i Žena u crnom) i političkih partija građanske porijentacije iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije.
- 14. - 17. septembra, Sarajevo: konferencija '78 Revisted – Pitchwise -ženski pokret u regiji bivše Jugoslavije u organizaciji fondacije Cure; na konferenciji su učestvovale četiri aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Beograda, Velike Plane i Zaječara.
- 21. septembar, Beograd: radni sastanak u kancelariji Visokog predstavnika UN za ljudska prava (OHCHR) o doprinosu civilnog društva u vezi sa budućim statusom Kosova; na sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e devet nevladinih organizacija iz Srbije. Žene u crnom su 1. oktobra 2006. poslale dokument OHCHR-u, tj. preporuke za budući status Kosova.
- 20. i 21. septembar, Sarajevo: seminar 'Žene, mir i sigurnost' u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.
- 23. i 24. oktobar, San Sebastijan, Španija: međunarodna konferencija Žene stvaraju mir u organizaciji Instituta za žene pri vladi Baskije (Emakunde-Instituto vasco de la Mujer).
- 25. - 30. oktobra, Gruzija i Azerbejdžan: serija predavanja i radionica dve aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda u više gradova pomenutih zemalja o mirovnom aktivizmu Žena u crnom, u organizaciji fondacije Heinreich Beoll Stiftung i lokalnih ženskih grupa. U obe zemlje održalo se javno prikazivanje filma Uvek neposlušne o Ženama u crnom. Teme radionica su bile: „Od uloge žrtve do odgovorne građanke“ i „Uloga ženskih inicijativa u izgradnji civilnog društva, mira i demokratije.“
- 25. oktobar, Vitoria, Španija: audijencija za aktivistkinje Ženske mirovne koalicije (Mreže žena Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije) u Parlamentu Baskije.
- 17. - 19. novembra, Valensija: radni sastanak Mreže žena u crnom iz Španije i aktivistkinja nacionalnih Mreža iz Srbije i Italije o pripremama za sledeći skup Međunarodne Mreže Žena u crnom, avgusta 2007. u Valensiji.
- 20. novembra, Barselona: predavanje o mirovnoj politici, etičkim principima, itd. aktivistkinje Žena u crnom na Univerzitetu Barselone (Universidad de Barcelona) pred Istraživačkom grupom za mir.
- 21. novembra, Barselona: predavanje na gore navedenom univerzitetu za studente/kinje i nastavnike/ce, istom prilikom je prikazan i dokumentarni film o Ženama u crnom 'Uvek neposlušne'.
- 22. novembra, Santa Maria de Palautordera (kod Barselone): predavanje o ratu u bivšoj Jugoslaviji, o postkonfliktnoj situaciji; pored aktivistkinje Žena u crnom učestovale i aktivistkinje Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i predstavnica Udružena građana 'Žene Srebrenice' iz Tuzle.
- 23.-25. novembra, Barselona: Međunarodna konferencija o mirovnom aktivizmu u kriznim područjima, o tranzicionoj pravdi, itd. u organizaciji fundacije 'Pau e solidaritat' (Mir i solidarnost) i Univerziteta iz Barselone.
- 24. i 25. novembra, Tuzla (Bosna i Hercegovina): Međunarodni okrugli sto 'Kako do istine' u organizaciji Foruma građana Tuzle.
- 12.-13.decembra, Beograd: radni sastanak Mreže organizacija koje podržava švedska fondacija Kvinna till Kvinna.
Aktivističke posete i razmene: pre svega posete, razmena i dogovori o saradnji aktivistkinja Međunarodne mreže Žena u crnom, ali i drugih mreža, fondacija i organizacija:
17.-21.oktobra: posetile su Žene u crnom dve aktivistkinje Žena u crnom iz Italije, kao i osam aktivistkinja Mreže žena u crnom iz Danske. U sklopu ovih posete organizovane su u Beogradu sledeće aktivnosti:
18. oktobra: u prostorijama Žena u crnom: razgovor o situaciji u Srbiji, problemi i izazovi mirovnih aktivistkinja, uz učešće aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Leskovca, Tutina, Kruševca, Vrbasa, Zaječara i Beograda. Ovom razgovoru su prisustvovale i predstavnice međunarodnih ženskih fondacija: Hands and Hearts iz San Franciska, Global Fund for Women. Istog dana su učestvovale u uličnoj mirovnoj akciji povodom 15 godišnjice Žena u crnom.
20. oktobra: u prostorijama Žena u crnom aktivistkinje iz Beograda i dve aktiviskinje Žena u crnom iz Torina imale su razgovor o ženskoj mirovnoj diplomatiji, politici globalne ženske solidarnosti, itd.
U ovom izveštajnom periodu posetile su nas i aktivistkinje i istraživačice iz Švedske, Austrije, Gruzije, Španije, Nemačke i drugih zemalja.

Izdavačka delatnost
U ovom periodu realizovale smo sledeće izdavačke aktivnosti u cilju promovisanja akcija i ideja Žena u crnom:
* Dokumentarni film 'Uvek neposlušne' o Ženama u crnom u trajanju od 35 minuta.
* Audio video rad grupe Škart o principima Ženske mirovne politike Žena u crnom u trajanju od 20 minuta.
* Ženska mirovna agenda za 2007 godinu, str. 176, ovogidišnja agenda posvećena je 15 godišnjici Žena u crnom, kao 15 godina antiratnog otpora u Srbiji.
* Ženski mirovni kalendar za 2007. godinu koji sadrži principe mirovne politike Žena u crnom.
* Leci: Žene pitaju (ženska mirovna inicijativa), apel povodom referenduma o Ustavu Srbije, kao i liflet na srpskom i engleskom – kratak prikaz aktivnosti 'Naših 15 godina'.
* Uvek neposlušne, brošura o 15 godina aktivnosti Žena u crnom, na srpskom, str. 80.
Pored toga, održavale smo redovne sastanke, interne radionice, kao i mnoge druge aktivnosti.

Izveštaj priredilI: Miloš, Ljilja i Staša

Beograd, 10. januar 2007.


Štampa   El. pošta