Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima 15. april - 31. jul 2006.


ULIČNE AKCIJE ( Protesti, performansi, kampanje)

U ovom periodu akcije su bile vrlo raznovrsnog sadržaja, a možemo ih klasifikovati na sledeći način:

Za suočavanje s prošlošću – protiv poricanja zločinačke prošlosti i zločina počinjenih u naše ime- protiv fašizacije društva

10. jul: Da ne zaboravimo – genocid u Srebrenici – protestno stajanje na Trgu republike u Beogradu povodom jedanaeste godišnjice genocida u Srebrenici;

11. jul: prisustvo komemorativnom skupu u Potočarama (Bosna i Hercegovina)
Povodom jedanaeste godišnjice genocida u Srebrenici; tom prilikom odale smo počast žrtvama genocida polaganjem venca sa natpisom 'Oprostite nam – Žene u crnom'; komemorativnom skupu prisustvovale su 44 aktivistkinje/aktivista Mreže Žena u crnom iz Srbije i to iz Beograda, Kraljeva, Leskovca, Niša, Novog Sada, Novog Pazara, Pirota, Velike Plane, Vlasotinca, Zaječara, kao i iz Pljevalja (Crna Gora), SAD-a, Portugala i Nemačke;

9. maj: miting na Trgu republike u Beogradu povodom Dana pobede nad fašizmom:
sa sloganom 'Srbiju u Evropu – protest moderne, demokratske Srbije-protiv novog Miloševića-Vojislava Koštunice'; miting je održan u organizaciji Liberalno demokratske partije, Građanskog saveza Srbije, Socijaldemokratske unije i 9 nevladinih organizacija iz Beograda, među kojima su i Žene u crnom.

Akcije protiv klerikalizacije društva, protiv Zakona o crkvama i verskim zajednicama
28. aprila: 'Hoćemo demokratiju – ne teokratiju' – protest i performans na Trgu republike u Beogradu protiv usvajanja Zakona o crkvama i verskim zajednicama; akciji su prisustvovale aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz svih delova Srbije.

21. juna: Ni kurve ni svetice – nego žene – ženski performans u organizaciji Dah teatra i Žena u crnom protiv Zakona o crkvama i verskim zajednicama, protiv zloupotrebe religije u političke svrhe, za laičku državu (potpunu odvojenost crkve od države), za ženska ljudska prava.

Akcije međunarodne solidarnosti –protiv rata i nasilja
9. jun: ' Stop okupaciji'- akcija globalne solidarnosti sa ženama Izraela i Palestine povodom 39. godišnjice okupacije Palestine od strane izraelske armije; akcija su sazvale Žene u crnom i Ženska mirovna koalicija iz Izraela; protest u Beogradu održan je na Trgu republike.

23. jula: 'Stop ratu u Libanu', akcija protiv rata u Libanu, ovoj međunarodnoj akciji solidarnosti sa žrtvama rata u Libanu, a na poziv Žena u crnom i Ženske koalicije za mir iz Izraela pridružile smo se protestom i performansom na Trgu republike u Beogradu.

Feminističko/antimilitarističke akcije
27. maj: 'Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje'- performans na glavnom trgu u Novom Sadu u organizaciji Žena u crnom iz Beograda i mirovne grupe 'Esperanca' iz Novog Sada povodom 24. maja – Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje i 28. maja – Međunarodnog dana akcija za žensko zdravlje i reproduktivna prava. Istog dana održana je u Novom Sadu i konferencija za štampu.

'Mi rađamo ako hoćemo, s kim hoćemo i kada hoćemo' - akciju deljenja letaka povodom gore navedenih datuma realizovale su aktivistkinje Mreže Žena u crnom u dvadeset gradova u Srbiji, i ujedno sprovele anketu o abortusu i reproduktivnim pravima; akcija je usmerena i protiv klerikalizacije društva, propagande kleronacionalističkih institucija i klerofašističkih snaga koje zagovaraju zabranu abortusa, pronatalitetnu politiku u Srbiji, itd.


SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU – FEMINISTIČKI PRISTUP

U nastavku ovog edukativnog projekta započetog početkom 2005.godine u centar pažnje stavljena su pitanja uspostavljanja tranzicione pravde sa feminističkog stanovišta.

Kažnjivost zločina – put do pravednog mira: praćenje suđenja pred Specijalnim sudom – Veće za ratne zločine u Beogradu. Aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Srbije prate suđenje pripadnicima jedinice 'Škorpioni' za zločine počinjene u okviru genocida u Srebrenici jula 1995. nad civilima bošnjačke nacionalnosti u Trnovu (BiH); aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Srbije prate suđenje od početka – decembra 2005. godine, a u ovom izveštajnom periodu održana su sledeća ročišta:
11. i 12. maj: suđenje je pratilo deset aktivistkinja Mreže ŽuC iz Beograda, Pirota, Zaječara.
19. -22.jun: suđenje je pratilo osam aktivistkinja iz Beograda, Pirota, Zaječara.
3. – 5. jula: suđenje je pratilo sedam aktivistkinja Mreže iz Beograda, Leskovca, Pirota.
Pored praćenja suđenja i slanja dnevnih izveštaja sa suđenja lokalnim, regionalnim i međunarodnim mrežama, aktivkistkinje Mreže Žena u crnom održavaju kontakte sa srodnicama žrtava genocida u Srebrenici koje takođe prisustvuju suđenju, pružajući im emotivnu i moralnu podršku, solidarnost i saosećanje.

Da vidim, da znam, da menjam: video projekcije, svedočenja, dokumentarni materijal o ratnim zločinima uglavnom na prostoru bivše Jugoslavije, stradanjima u ratu, ali i o načinima prevazilaženja patnje i bola. Autorke i autori sa prostora bivše Jugoslavije ustupili su Ženama u crnom svoje radove uz dozvolu prikazivanja. Nakon projekcija održanih u raznim delovima Srbije u kojima deluje Mreža žena u crnom, organizovani su i diskusioni kružoci/radionice o suočavanju s prošlošću, o tranzicionoj pravdi sa feminističkog stanovišta, itd.
Ženske autonomne grupe u okviru Mreže organizovale su, zajedno sa aktivistkinjama Žena u crnom iz Beograda, video projekcije, razgovore/radionice u sledećim gradovima:
- 20. maj, Leskovac (Ženski centar): prikazani filmovi 'Lora' Nenada Puhovskog (Hrvatska) i 'Kolutovi dima' – svedočenja žena iz Srebrenice.
- 21. maj, Tutin (Impuls): prikazan film 'Smrt i devojka' režisera R. Polanskog, nakon čega je organizovan razgovor o drami 'Smrt i devojka' čileanskog autora A. Dorfmana.
- 26. maja, Velika Plana (Žene u akciji): prikazan film 'Kolutovi dima'.
- 30. maja, Leskovac (Ženski centar), prikazan film 'Kolutovi dima'
- 30. maj, Zaječar (Mirovna grupa 'Neda'): prikazan je film 'Kolutovi dima';
- 1. juna, Velika Plana (Žene u akciji): prikazan film 'Lora';
- 9. juna, Kikinda (ŽAR): prikazan film 'Kolutovi dima'.

Tranziciona pravda sa feminističkog stanovišta: radionice i predavanja koje su održale aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda unutar Mreže Žena u crnom:
- 10. maj, Ženske studije, Beograd (Odgovornost civilnog društva i suočavanje s prošlošću - tranziciona pravda sa feminističkog stanovišta)
- 20. maj, Ženski centar, Leskovac (Suočavanje s prošlošću i ženska solidarnost);
- 30. maj, Mirovna grupa 'Neda', Zaječar (Suočavanje s prošlošću sa feminističkog stanovišta);
- 7. jula, Žene u akciji, Velika Plana (Ja i odgovornost).

Pored navedenih aktivnosti, aktivistkinje Žena u crnom prisustvovale su i konferenciji/ svedočenjima žrtava zločina u Prijedoru, Bosna i Hercegovina (gde je tokom 1992. godine više od 7.000 civila uglavnom bošnjačke nacionalnosti bilo zatvoreno i mučeno u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje) u organizaciji Fonda za humanitarno pravo, u Beogradu, 24. juna 2006. kao i drugim konferencijama o ovoj temi održanim u Beogradu u ovom periodu.


PRETEĆI ZNACI FUNDAMENTALIZMA – FEMINISTIČKI ODGOVORI

28, 29. i 30. april: druga faza seminara/instruktaže u okviru edukativnog projekta istoimenog naziva.
Prva faza je održana 7, 8. i 9. aprila, takođe u Beogradu. U okviru ove instruktaže održane su sledeće radionice i predavanja:
- Fundamentalizmi – ukidanje laičke države i sekularnog društva;
- Fundamentalizam Srpske pravoslavne crkve i feminističke alternative;
- Žene između patrijarhata i religije – upotreba religije u političke svrhe;
- Patrijarhat, fundamentalizam i rat u Italiji – mnogo koraka unazad za kratko vreme
- Radionice o fundamentalizmima
- Religiozna levica – alternative fundamentalizmima;
- Žene i fundamentalizmi – od zloupotrebe prava na izbor, prava na razlike do feminističke alternative fundamentalizmima
Predavanje i radionice su držale/i stručnjakinje i stručnjaci, aktivistkinje Mreže žena u crnom iz Srbije, Italije, SAD-a, Hrvatske.
U radu ovog seminara učestvovalo je 57 žena iz 14 gradova iz Srbije (Beograd, Dimitrovgrad, Kikinda, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Novi Sad, Novi Pazar, Tutin, Velika Plana, Vlasotince, Vrbas, Zaječar, Zrenjanin), iz Crne Gore (Kotor i Pljevlja), iz Bosne i Hercegovine (Sarajevo); iz Italije (L'Akvila, Milano, Napulj, Piaćenca, Rim, Torino).

2, 3 i 4. juna, Sijarinska Banja, Južna Srbija: Preteći znaci fundamentalizama – feministički odgovori
Ovo je prvi u nizu regionalnih seminara u kojima su primenjena znanja i iskustva stečena tokom dve faze instruktaže. U okviru ovog seminara održana su sledeća predavanja i radionice:
- Fundamentalizmi -. Ukidanje laičke države i sekularnog društva;
- Srpska Pravoslavna crkva i raspad bivše Jugoslavije: prikazivanje filma istoimenog naziva Helšinskog odbora za ljudska prava u Srbiji a nakon toga diskusija na istu temu;
- O identitetima: nametnuta kategorija ili izbor?
- Fundamentalizmi – napad na ženska ljudska prava, represija nad reproduktivnim i seksualnim pravima;
- Feminističke alternative fundamentalizmima; pored radionice prikazan je i film 'Put u Kabul', čije su autorke Žene u crnom , Milano.
Na ovom seminaru učestvovale su 34 žene iz 8 gradova (Leskovac, Lebane, Kraljevo, Vlasotince, Vranje, Vrbas, Beograd).

Koalicija za laičku državu: U okviru aktivnosti koalicije pokrenute povodom donošenja Zakona o crkvama i verskim zajednicama, krajem aprila 2006. nastavljene su aktivnosti i konsultacije radi pokretanja zahteva za ocenu ustavnosti pomenutog zakona.


Širenje i osnaživanje: Mreža Žena u crnom, Srbija:
Kao jedan od stalnih segmenata rada Žena u crnom, pored gore navedenih aktivnosti, uključuje i druge sadržaje:

Edukativni (seminari, radionice u cilju podsticanja rada, širenja i osnaživanja Mreže Žene u crnom u Srbiji u skladu sa specifičnim zahtevima, potrebama ženskih autonomnih grupa koje deluju u okviru Mreže:
- 24. jun: celodnevni seminar 'Ženska mirovna politika' u Leskovcu u organizaciji Ženskog centra Leskovac i Žena u crnom, Beograd; u radu seminara je učestvovalo 35 aktivistkinja iz Leskovca, Beograda, Vlasotinca, Kraljeva.
- Pirot, 22. jul: radionica 'Ženska ljudska prava' u organizaciji aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Leskovca i Vlasotinca radi osnaživanja tek osnovane ženske grupe iz Pirota 'Žene za mir'.

Sastanak Mreže Žena u crnom Srbije: 9. i 10. jula, u Beogradu, redovni radno- konsultativni sastanak na kojem je učestvovalo 27 aktivistkinja Mreže iz svih delova Srbije; na ovom sastanku su analizirane aktivnosti nakon prethodnog sastanka Mreže (februar 2006.), takođe su dogovorene zajedničke aktivnosti u narednom periodu a organizovane su i diskusije o aktualnim političkim pitanjima.
Tokom ovog perioda održano je i više internih radionica u prostorijama Žena u crnom u Beogradu.

Horizontalno povezivanje: posete i konsultacije grupa koje čine Mrežu; posete i boravci aktivistkinja Mreže iz raznih delova Srbije Ženama u crnom u Beogradu radi osnaživanja, konsultacija, podrške, dogovora o zajedničkim akcijama, itd.


UZAJAMNA PODRŠKA I SOLIDARNOST

Obuhvata razne vidove podrške i saradnje, pokretanje zajedničkih akcija, koalicija:
Koalicija za laičku državu (Beogradski centar za ljudska prava, Centar za mir i demokratiju, Centar za unapređenje pravnih studija, Glas razlike, Žene u crnom, uz podršku desetinedrugih nevladinih organizacija): radno-konsultativni sastanci u prostorijama Žena u crnom tokom maja, izrada zajedničkih saopštenja povodom Zakona o crkvama i verskim zajednicama

GrupaG8: grupa nevladinih organizacija (Beogradski krug, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Građanske inicijative, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava, Inicijativa mladih, Komitet pravnika za ljudska prava i Žene u crnom) održala je u izveštajnom periodu više radno-konsultativnih sastanaka i dogovora; izdata su brojna zajednička saopštenja uglavnom vezana za odgovornost za rat, ratne zločine, za realizaciju tranzicione pravde.

Prisustvo suđenju Biljani Kovačević- Vučo, iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Yukom), optužene za delo klevete od strane direktora RTVS; prisustvom na ročištu 1. juna u Opštinskom sudu Beograd iskazuje se podrška optuženoj braniteljki ljudskih prava, a ovo suđenje, koje se vodi od početka godine, predstavlja deo je kampanje dela sadašnjih vlasti protiv civilnog društva, posebno protiv onih nevladinih organizacija koje se zalažu za odlučan raskid sa zločinačkom prošloću.

Feministička koalicija: autonomne ženske grupe iz Beograda (Astra, Autonomni ženski centar, Glas razlike, Incest trauma centar, Romski ženski centar i Žene u crnom) priredile su zajednički dokument 'Spisak kritičnih pitanja'; ovaj dokument priređen je za sesiju CEDAW (Konvenciju o eliminaciji diskriminacije nad ženama); dokument je poslat Komitetu CEDAW, 24. jula 2006.


ANTIMILITARIZAM (seminari, radionice, izdavačke delatnosti)

U ovom periodu antimilitiristički angažman je, pored prethodno navedenih akcija ovog tipa, bio je usredsređen na rad sa mladima oba pola.

DRUGI – Od patrijarhalne konstrukcije do alternativne politike: seminar od 14. do 18. aprila u Banji Vrujci (Srbija) u kojem je učestvovalo 21 mladih iz Srbije i to iz sledećih gradova: Beograda, Kraljeva, Leskovca, Niša, Novog Sada, Novog Pazara, Požarevca, Zaječara.
Tokom seminara održane su radionice o sledećim temama: Povezanost muških rodnih uloga i militarizacije; analiza posledica militarizacije rodnih uloga; homofobija kao rezultat militarizovanog društva; alternative militarizmu i militarizaciji.

DRUGI - Od patrijarhalne konstrukcije do alternativne politike: zbornik radova u izdanju Querria i Žena u crnom, Beograd; zbornik je na srpskom jeziku i bavi se pitanjima roda, militarizma, homofobije; zbornik ima tri poglavlja, ukupno 208 stranica.

Mirovni kamp mladih: održan je u Divčibarama (Srbija) od 14. do 19.jula, bio je regionalnog karaktera jer su u njemu učestvovali devojke i mladići od 18 do 25 godina iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Srbije (ukupno 41); rad se odvijao u vidu radionica i predavanja o više tema:
Suočavanje s prošlošću (Genocid u XX veku; Odgovornost civilnog društva za mir i tranzicionu pravdu; Ja danas .-. teret prošlosti i odgovorornost za budućnost; Teret zločina i mladi; Institucionalni pravni sistem – Haški tribunal; Alternativni pravni sistem – ženski tribunali);
Militarizam i alternative (dve radionice i predavanja istoimenog naziva; Uticaj militarizacije društva na seksualnu eksploataciju žena; Konstrukcije prošlosti –fašizacija sadašnjosti-slučaj udžbenika istorije; Novi desničarski omladinski pokreti).


MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Od brojnih aktivnosti posebno izdvajamo sledeće:

Međunarodne ženske, mreže i koalicije: konferencije, radno/konsultativni sastanci, akcije u ovom periodu:
Ženska mirovna koalicija: Žene u crnom, Srbija i Mreža Žena Kosova pokrenule su marta 2006. zajedničke inicijative a Koalicija je formalizovana maja 2006; u sklopu aktivnosti Koalicije održana su dva radna/konsultativna sastanka i to: 6. i 7. maja u Prištini, a 21. i 22. juna u Beogradu; u okviru zajedničkih aktivnosti, Koalicija je priredila i dokumente o pregovorima o statusu Kosova (saopštenje povodom pregovora o očuvanju i zaštiti kulturnog nasleđa); Koalicija je inače nastavak mirovnih aktivnosti koje ženske autonomne grupe sa Kosova i Mreža žena u crnom intenzivno održavaju više od deset godina. Pripreme za konferenciju Koalicije koja će se održati 1.-3. septembra u Strugi (Makedonija) odvijaju se tokom jula i avgusta.

Međunarodna mreža Žena u crnom: učešće na radnom sastanku održanom u Madridu, 21. maja u organizaciji Žena u crnom iz Španije u okviru priprema za narednu konferenciju Međunarodne mreže (Španija, leto 2007);održavani su veoma česti kontakti (najviše elektronskim putem) sa mrežama Žena u crnom iz više zemalja, posebno Italije, Španije, Izraela, SAD-a, itd.

Ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi/Women's Lobby for Peace, Security and Justice in South East Europe): pokrenut je jula 2006. na konferenciji u Zagrebu i čine ga aktivistkinje civilnog društva i demokratskih političkih partija (ukupno 13) iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije (3 predstavnice i to iz Žena u crnom, Fonda za humanitarno pravo i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji). Lobi se zalaže za unapređenje mira i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi, kao i za primenu Rezolucije 1325 Saveta Bezbednosti UN 'Žene, mir, bezbednost'.

Rodna jednakost i reforma sistema Ujedinjenih nacija: dokument su priredile ekspertkinje i aktivistkinje globalnih mreža: Centar za Žensko globalno liderstvo (Center for Women's Global Leadership) i Ženska organizacija za razvoj i ekologiju (WEDO-Women's Environment and Development Organization); ovaj dokument je predat 17. jula 2006. generalnom sekretaru UN; Mreža Žena u crnom iz Srbije jedna je od globalnih mreža koje su podržavateljke i potpisnice ovog značajnog dokumenta.

Učešće na međunarodnim konferencijama i seminarima:
- Femfest- feministički festival, Zagreb, 19.-21.5; iz Mreže Žena u crnom, Srbija učestvovalo 9 aktivistkinja i to iz Beograda, Babušnice, Novog Sada, Leskovca.
- Celodnevno predavanje o aktivnostima Žena u crnom, Madrid, 19. maj. Održano je na Autonomnom univerzitetu u organizaciji inicijative GAC (Grupo apoyo comunitario);
- Žene protiv fundamentalizma- međunarodna konferencija, Đenova, 26.-29.- maj;
- Pravda za žrtve – 11. jun, Potočari-Srebrenica, BiH, u organizaciji Pokreta 'Majke enklave Srebrenice i Žepe';
- Grožnjan, Hrvatska, 12 -18. juna
- Ženske mirovne koalicije i Feministički pristup suočavanju s prošlošću –radionice i predavanja koje su aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda održale 16. - 18. juna, Kotor (Crna Gora) u organizaciji Anima - centar za žensko i mirovno obrazovanje;
- Zagreb Pride International: Zagreb, 24. jun, akcije povodom Dana ponosa LGBT; u aktivnostima je učestvovalo osam aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Srbije;
- Postkonfliktno stanje na Balkanu: prepreke pravednom i stabilnom miru: Barselona, predavanje aktivistkinje Žena u crnom, održano 29. juna u organizaciji Međunarodnog instituta za mir;
- Uloga žena u procesu tranzicije na Balkanu: međunarodna konferencija održana u Tivtu (Crna Gora) od 7. do 9. jula u organizaciji SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, kao i ženskih organizacija iz Albanije i Italije.
- Bezbednost žena i prava u regiji koja se menja': Zagreb 16.-19. jul u organizaciji Unifem-a.

Međunarodne posete: od brojnih izdvajamo sledeće:
- Deset aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Italije (Akvila, Milano, Napulj, Piaćenca, Rim, Torino) boravilo jr u Beogradu i Novom Sadu od 26. aprila do 2. maja; tokom posete održale su više predavanja i radionica u okviru redovne razmene i aktivnosti Mreže Žena u crnom iz Italije i Srbije;
- Aktivistkinja Mreže Žena u crnom Španije Konča Martin iz Madrida boravila je u regiji od 8. do 18.juna, održala više radionica i predavanja, učestvovala zajedno sa aktivistkinjama iz Beograda na konferenciji u Potočarima/Srebrenica, itd.
- Aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Danske Toni Liversage posetila je Žene u crnom, Beograd, maja meseca i dogovorene su naredne zajedničke aktivnosti.

U ovom periodu bilo je mnoštvo drugih radnih poseta, susreta sa istraživačicama, aktivistkinjama srodnih mreža, medijima iz SAD-a, Holandije, Nemačke, Italije, itd.

Beograd, 1. avgusta 2006.
Izveštaj priredila: Staša Zajović


Štampa   El. pošta