Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima 15. april -15. jul 2005.


U ovom periodu Žene u crnom bile su zajedno s drugim nevladinim organizacijama koje imaju nedvosmislen i jasan stav u odnosu na odgovornost srpskog režima do 2000. za rat i ratne zločine, kao i u odnosu na odgovornost sadašnjih vlasti nakon oktobra 2000. godine, za nepostojanje političke volje za raskid sa zločinačkom politikom režima S.Miloševića, bile su predmet veoma žestokih napada. U slučaju Žena u crnom, ti napadi su imali kako institucionalni karakter (informativni razgovori, policijska ispitivanja, finansijske kontrole, itd. sve u cilju diskreditovanja i kriminalizacije), kao i „vaninstitucionalni karakter (permanentna telefonska uznemiravanja, telefonske pretnje, kao i putem interneta, anonimne i javne ), da bi kampanja javnog linča prešla sa reči na delo: 10. jula tokom akcije „Da ne zaboravimo - genocid u Srebrenici“ grupa neonacista, fašista, šovinista bacila je suzavac na učesnice/ke manifestacije. Srećom, nije bilo povređenih, ali se to ne može smatrati „incidentom“ već logičnom posledicom i kontinuitetom politike institucionalnog tolerisanja kleronacionalizma, klerofašizma, ukratko, političke, socijalne, kulturne klime koja je proizvela rat a sada se manifestuje kroz opravdavanje, relativizovanje, minimiziranje odgovornosti za rat i ratne zločine. A posledice takve politike za buducnost Srbije, a posebno mladih su ogromne.

U periodu od 15. aprila do 15. jula realizovan je veliki broj akcija na ulici (protesta, performansa, itd.), kao i kampanja pritiska na institucije u pravcu donošenja mera za prevladavanje posledica zločinacke prošlosti. Naime, u navedenom periodu navršila se deseta godišnjica genocida u Srebrenici izvršenog od strane Vojske Republike Srpske uz podršku režima S. Miloševića, tako da se najveći deo javnih akcija odnosio na genocid u Srebrenici, ali i na druge tragične događaje iz nedavne prošlosti (1991.- 1999.).


JAVNE - ULIČNE AKCIJE

SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU: akcije protiv poricanja zločinačke prošlosti - činovi saosećanja i solidarnosti sa žrtvama genocida u Srebrebnici - akcije nenasilnog otpora zločinima počinjenim u naše ime - posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime - zahtevi za odgovornošću za rat i ratne zločine...

 • 25. maj – Tuzla (Bosna i Hercegovina) - Povodom desete godišnjice zločina (25. maja u 1995. u 20.55h bačena je granata na šetaliste Korzo, u centru Tuzle, granata koja je usmrtila 71 osobu, uglavnom mladih), koji su počinile srpske vojne i paravojne formacije, dvadesetak aktivista/kinja Žena u crnom iz Beograda i drugih gradova Srbije odali/le su, mirovnom akcijom “Pamtimo” i polaganjem cveća na mestu zločina, poštu ubijenima, uz izraze saosećanja i solidarnosti sa porodicama ubijenih. Istog dana, zajedno sa predstavnicima Inicijative mladih iz Beograda, Žene u crnom su položile venac na Spomen kompleks Slana banja, gde je sahranjena većina ubijenih.
 • 30. maj – Deklaracija o Srebrenici - o obavezama države Srbije da preduzme sve mere zaštite prava žrtava ratnih zločina, posebno žrtava genocida u Srebrenici dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srbije od strane poslanice Nataše Mićić i poslanika Žarka Koraća. Pomenutu Deklaraciju je predložila grupa od osam nevladinih organizacija: Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Žene u crnom, Beogradski krug, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava. Premda Deklaracija nije čak ni uvrštena u dnevni red, izazvala je ogromno interesovanje javnosti i publicitet i predstavlja veoma važan dokument civilnog društva protiv poricanja zločinačke prošlosti.
 • 10. jun – Beograd, izložba “Srebrenica –sećanje za budućnost” - u organizaciji nemačke Fondacije Hajnrih Bel za jugoistočnu Evropu, u Centru za kulturnu dekontaminaciju uz podršku brojnih nevladinih organizacija iz Srbije, između ostalog i Žena u crnom.
 • 10. jul – Da ne zaboravimo – povodom deset godina genocida u Srebrenici - protest na Trgu Republike u Beogradu, u crnini i ćutanju, u protestu su učestvovale/i preko dve stotina aktivista i aktivistkinja svih nevladinih organizacija iz Beograda, brojne javne ličnosti, predstavnici političkih partija građanske orijentacije, aktivistkinje Žena u crnom iz dvadesetak gradova iz Srbije, kao i predstavnice Međunarodne mreže Žena u crnom iz Italije, Nemačke, SAD-a, učesnici/e Međunarodnog mirovnog karavana “Karavan za Palestinu – Karavan za ljudska prava - 2005” koji je krenuo 4.jula 2005. iz Strazbura. Tokom protesta neonacisticke, klerofašisticke grupe su bacile suzavac na učesnice i učesnike
 • 10 i 11. jul – Da ne zaboravimo – Nikad više – povodom deset godina genocida u Srebrenici, u više desetina gradova u Evropi (Italiji, Španiji, Danskoj, Nemačkoj, Francuskoj), SAD-u, Aziji (Indija i Filipini) Međunarodna mreža Žena u crnom, u koordinaciji Žena u crnom iz Beograda, održane su protestne akcije, akcije saosećanja i solidarnosti sa porodicama žrtava.
 • 11. jul – Da ne zaboravimo - komemorativni skup u Potočarama blizu Srebrenice- povodom deset godina genocida, preko šezdeset aktivistkinja Žena u crnom iz svih delova Srbije, kao i Međunarodne mreže Žena u crnom iz Italije, Nemačke, Izraela, SAD-a, učestvovalo na komemoraciji, tokom akcije u crnini i ćutanju odata pošta žrtvama genocida, uz izraze solidarnosti sa porodicama ubijenih.
 • 28. maj – “Raspolažemo svojim telom – raspolažemo svojim novcem”- feminističko-antimilitaristički performans izveden na Trgu Republike u Beogradu povodom 24. maja / Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje i 28. maja – Međunarodnog dana za reproduktivna prava i žensko zdravlje.

U navedenom periodu osam organizacija za mir i ljudska prava iz Beograda: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradski krug, Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji nastavile su zajedničke aktivnosti protiv poricanja zločinačke prošlosti, uspostavljanja vladavine prava i demokratije pritiskom na institucije putem kampanja, javnih saopštenja, zahteva za pokretanjem krivične i drugih vidova odgovornosti predsavnika vlasti.


ŽENSKA MIROVNA MREŽA – širenje i osnaživanje

Od brojnih edukativnih aktivnosti veoma heterogenog sadržaja i forme (radionice, predavanja, tribine, seminari, treninzi, itd.), realizovanih u ovom periodu, izdvajamo sledeće:

Suočavanje s prošlošću – feministički pristup: u martu i aprilu 2005. održana je prva i druga faza projekta (edukativni treninzi/instruktaža za osposobljavanje članica aktivističkog jezgra Žena u crnom iz Srbije i Crne Gore) dok trećoj fazi započela primena stečenih znanja. U okviru toga realizovani su sledeći regionalni seminari:

 • 13, 14 i 15. maj – regionalni seminar u Sijarinskoj banji - prisustvovalo je 30 aktivistkinja iz Južne Srbije. Tokom seminara u vidu kombinacije/prožimanja teorijsko- aktivistkčkih znanja, održane su sledeće radionice i predavanja:

1.O suočavanju-uvod u temu,

2. Od uloge žrtve do odgovorne građanke,

3. Ja i odgovornost,

4. Kako zadovoljiti pravdu – o tranzicionoj pravdu – o modelima suočavanja s prošlošću,

5. Suočavanje s prošlošću kao ženska solidarnost-otpor fašizaciji-kontinuitet ženskog nenasilnog otpora.


Pored toga, prikazani su video dokumetarni materijali o ovoj temi.

 • 24, 25 i 26. jun – regionalni seminar za Vojvodinu kojem je prisustvovalo 38 aktivistkinje iz oko desetak gradova. Program ovog seminara je bio identičan regionalnom seminaru u Sijarinskoj banji.

Žene, mir, demokratijaedukativni projekat zapocet januara 2005. realizovane su sledeći seminari/treninzi regionalnog i međunarodnog karaktera, kao i javne tribine:

 • 27, 28 i 29 maj – “Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje” – međunarodna konferencija povodom 24.maja- Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje i 28.maja-Međunarodnog dana akcija za reproduktivna prava i žensko zdravlje. Na ovoj konferenciji/treningu učestvovale su, pored aktivistkinja Ženske mirovne mreže/Mreže Žena u crnom iz Srbije učestvovale i predavačice/aktivistkinje iz Grčke, Hrvatske i SAD-a, održane su sledeće radionice i predavanja:

1.Panel diskusija: Ženski aktivizam naspram retrogradnih tendencija,

2.Izveštaj sa terena - rezultati ankete o abortusu koja je sprovedena u oko dvadesetak gradova u Srbiji,

3.Predavanja: Između koncepta državne i humane bezbednosti,

4.Predavanje: O konceptu humane bezbednosti,

5.Predavanje: O Rezoluciji 1325 Saveta bezbednosti OUN (“Žene, mir, bezbednost”),

6.Radionica: O “beloj kugi” i nacionalnoj bezbednosti,

7.Predavanje: Bezbednost je odsustvo nasilja nad ženama – bezbednost je ulaganje u zdravstvo i

8.Predavanje: Orodnjavanje nacije: politička demografija i politika roda.

Pored toga, tokom ove međunarodne konferencije/treninga prikazan je i dokumentarni materijal o ženskim akcijama za reproduktivnim prava i abortus, mir i razoružanje. Konferenciji je prisustvovalo 47 aktivistkinja

 • 1, 2 i 3. jul - Žene, mir, bezbednost – regionalni seminar/trening: održan na Borskom jezeru uz učešće 39 aktivista/kinja iz deset gradova Istočne i Jugoistočne Srbije. Tokom ovog seminara realizovane su sledeće radionice i predavanja:

1.Pripadanje:nametnuta kategorija ili izbor?,

2.Jednake a različite - o stereotipima i predrasudama,

3.Bezbednost je odsustvo straha, nasilja, bede...

4.O identitetima- o rodu i naciji i

5.O Rezoluciji 1325.

 • 20. jun – Civilno drustvo i ženska ljudska prava:

Vlasotince: tribina na kojoj su govorili aktivista i aktiviskinja Žena u crnom iz Beograda, održana je u Gradskoj biblioteci, u organizaciji SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja i Skupštine grada Vlasotinca.

 • 21. jun – Civilno drustvo i zenska ljudska prava:

Dimitrovgrad: tribina održana u Domu kulture, uz podršku Centra za afirmaciju kulture iz Dimitrovgrada.


UZAJAMNA PODRŠKA – ženska solidarnost na delu

Edukativne aktivnosti (predavanje, radionice) u cilju širenja prostora ženske autonomije, kulture feminizma i pacifizma, osnaživanja autonomnih ženskih grupa odvijaju se ili u organizaciji Žena u crnom ili srodnih grupa:

 • 12. maja – Odgovornost civilnog društva u suočavanju s prošlošću – feministički pristup: predavanje aktivistkinje Žena u crnom u organizaciji Ženskih studija iz Beograda, na Fakultetu političkih nauka.
 • 4. i 5. jun – “Reproduktivna prava su ženska ljudska prava: tri radionice u Tutinu, u koordinaciji aktivistkinja Žena u crnom iz Beograda, a u organizaciji NVO “Impuls” iz Tutina.
 • 10. jun – “Višestruki subjekti: feministička pesnikinja i/li sociološka istrazivačica”- predstavljanje poezije Jasenke Kodrnje iz Zagreba, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u organizaciji Žena u crnom.
 • 17 i 18. jun – Ženski mirovni pokret, Žene u crnom i kultura otpora i Mirovni pokret i globalizacija – tri predavanja aktivistkinje Žena u crnom u Kotoru u organizaciji Ženskih studija, Kotor

Slobodan pristup informacijama i korupcija – regionalni projekat Hrvatskog helsinškog odbora iz Zagreba, Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda (YUCOM), Centra za slobodni pristup informacijama iz Sarajeva u kojem učestvuju Žene u crnom, koje su tokom juna, u koordinaciji sa ostalim NVO, postavile zahteve državnim organima Srbije vezanim za finansije, zdravstvo, školstvo, kulturu, Rezoluciju 1325, itd.


MEĐUNARODNA ALTERNATIVNA POLITIKA

Od brojnih međunarodnih aktivnosti realizovanih u ovom periodu (učešća na međunarodnim konferencijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, susreta, kontakata, razmene...) izdvajamo sledeće:

 • 22. - 26. aprilSaradnja Istoka i Zapada na civilnom rešavanju sukoba – Kluž, Rumunija, godišnji skup Nenasilnih mirovnih snaga –Evropska mreža za civilna mirovna tela (Nonviolent Peaceforce - NP and European Network for Civilian Peace Services).
 • 22. april“Žene i rat: Italija – civilni otpor žena (43’ i 44’ i Balkan 91’-99’)“, Padova, predavanje aktivistkinje Žena u crnom, Beograd, u organizaciji Žena u crnom, Padova povodom 60 godina pobede nad fašizmom u Evropi.
 • 23. april“Civilni otpor žena” – Skio (Schio) predavanje aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda.
 • 26. april – Verona u predavanje aktivistkinje Žena u crnom, Beograd u organizaciji Žena u cnrom, Verona.
 • 27. april - “Nenasilni otpor žena u sukobima u bivšoj Jugoslaviji” , Udine, predavanje aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda u organizaciji Žena u crnom, Udine u saradnji sa kulturnim centrom Arci.
 • 5.- 8. maj – Brioni, Hrvatska, međunarodna konferencija Foruma za slobodu odgoja iz Zagreba/Hrvatska.
 • 18. -21. maj“Medijacija žena – praksa mira”, Barselona/Španija “učešće na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Vlade i Instituta za žene, Katalonija.

Aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom su u navedenom periodu aktivno ucestvovale/i na međunarodnim konferencijama na temu suočavanja s prošlošću organizovanim u Beogradu:

3.jun - konferencija u organizaciji Fondacije Hajnrih Bel,

11.jun - konferencija „Srebrenica – van osnovane sumnje” u organizaciji Fonda za humanitarno pravo i kancelarije Haškog tribunala u Beogradu i 26.-29.juna - “Tranziciona pravda u bivšoj Jugoslaviji” u organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju i Beogradskog kruga.

29. jun – Nominacija “1000 žena za Nobelovu nagradu za mir” – Staša Zajović, aktiviskinja Žena u crnom iz Beograda je među nominovanima.

5. jul – 19. jul “ Karavan za Palestinu – Karavan za ljudska prava 2005.”- krenuo iz Strazbura i oko 100 automobila je prešlo Švajcarsku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i 10. jula učesnice/e su se priključile/i protestu Žena u crnom povodom desete godišnjice genocida u Srebrenici. Aktivistkinja Žena u crnom se pridružila Karavanu, kao jedina iz Srbije i Crne Gore i planirano je da Karavan stigne u Jerusalim 19. jula 2005.

10. jul – susret i razgovor aktiviskinja Žena u crnom iz Srbije i predstavnica Međunarodne mreže Žena u crnom iz Italije, Nemačke, SAD-a, u prostorijama Žena u crnom, u Beogradu.


Pored navedenog, Žene u crnom su ostvarile brojne druge kontatke, susrete tokom posete Beogradu velikog broja aktivistkinja, istrazivacica iz vise evropskih zemalja.

IZDAVAČKE AKTIVNOSTI


U ovom periodu je štampan veliki broj lifleta, letaka o Rezoluciji 1325, kao i povodom desete godišnjice genocida u Srebrenici. Takođe je nastavljen rad na izdanju knjige “ Osnažene kroz pobunu” autorke Džejn Beri (Jane Barry), SAD koja će biti objavljena avgusta 2005. godine.

Beograd, 20. jul 2005.
Izveštaj priredila: Staša Zajović


Štampa   El. pošta