Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima januar - april 2005.JAVNE - ULIČNE AKCIJE

U ovom periodu uradile smo mnoštvo akcija na ulici koje možemo podeliti na sledeći način: Suočavanje s prošlošću - akcije protiv poricanja zločinačke prošlosti Izručite ih! – ovo je nastavak akcije koju smo započele 10. decembra 2004. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Ovim akcijama obratile smo se nadležnim organima kao i celokupnoj javnosti sa sledećim zahtevima:

potpuna i bezuslovna saradnja sa Haškim tribunalom;
hitno i neodložno izručenje svih osumnjičenih za ratne zločine;
hitno ukidanje Zakona o finansijskoj pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama;
hitno i neodložno pokretanje istrage o masovnim grobnicama u Srbiji.

Takođe, od januara do aprila održale smo javne akcije u sledećim gradovima u Srbiji:

1 februara – u Novom Sadu, zajedno sa NVO „Esperanca“, Ženske studije „Mileva Marić- Ajnštajn“ i „NLO­-Novosadska lezbejska grupa“;
3.februara – u Leskovcu sa „Ženskim centrom“
4.februara – u Nišu zajedno sa „Odborom za građansku inicijativu“;
8.februara – Akcija Haški tribunal je antizločinački u Beogradu u organizaciji „Incijative mladih za ljudska prava“;
8. februara – u Vlasotincu u saradnji sa „SoS telefonom za žene i decu žrtve nasilja“;
11. februara – u Dimitrovgradu sa „Centrom za afirmaciju mladih“;
27. februara – u Prijepolju sa „Forumom žena Prijepolje“ i KC «DamaD» iz Novog Pazara; istog dana organizovana je mirovna akcija Pamtimo povodom godišnjice zločina otmice u Štrpcima (27.februar 1993.), kao i tribina u Prijepolju;
5. marta – u Novom Pazaru sa KC «DamaD»
8. marta – u Beogradu.

Prekinimo zaveru ćutanja - akcije prikupljanja potpisa protiv rastućeg antisemitizma u Srbiji. Ovu akciju je pokrenulo osam nevladinih organizacija iz Beograda, a Žene u crnom su organizovale prikupljanje potpisa u Beogradu: 8, 15, 21, 24, 29. marta, kao i 8. aprila. Ovom akcijom se zahteva usvajanje antidiskriminacionog zakona u Srbiji.


ANTIMILITARISTIČKE AKCIJE

Ne vojsci! - građanska inicijativa sakupljanja potpisa za peticiju tj. zahtev za ukidanje obaveznog vojnog roka; akcija je organizovana u Beogradu : 8, 15, 21, 24, 29 marta, kao i 8. aprila. Ovu akciju građanske neposlušnosti (zahtev za totalni prigovor savesti) nastavljamo i u narednom periodu.


ŽENSKI MIROVNI MARŠEVI - NEĆEMO NAZAD - TRAŽIMO SVOJA PRAVA!

Ove akcije su organizovane povodom 8.marta – Međunarodnog dana žena, i bile su posvećene reproduktivnim pravima, borbi protiv klerikalizacije društva i rastućih fundamentalističkih tendencija. Sem toga, u ovom periodu organizovan je, zajedno sa drugim autonomnim ženskim organizacijama :

3. februar–Solidarnost je naša snaga-Solidarnost sa Anitom–protest i ženski maršu Surdulici zbog političkog seksualnog nasilja (južna Srbija);

5. mart–u Novom Pazaru; istog dana u N.Pazaru otvorena je izložba Žena u crnom Estetika antipatrijarhalnog, antiratnog otpora–aktivističke majice, Dekonstrukcija kuhinjskog prostora i sadržaja, kao i pozorišna predstava Unutrašnja mandala Dah teatra iz Beograda. U okviru 8.marta organizovane su brojne aktivnosti, kako na ulici tako i u vidu obaveštavanja javnosti. Održana je i akcija „I više od toga - Peking plus 10“ (Beijing plus 10 and beyond) povodom desete godišnijice Četvrte konferencije o OUN ženama);

8. marta – u Beogradu izveden je performans Nosim vaš plod u saradnji sa Institutom za angažovano pozorište i umetnost. Akcije pod istim sloganima organizovane su i u drugim gradovima Srbije, u okviru Ženske mirovne mreže/Mreže Žena u crnom.

21. marta – Međunarodni dan protiv rasizma: pored prikupljanja potpisa za pomenute inicijative izveden je performans Fašistički mrak u budžak – drugi deo.

U navedenom periodu osam organizacija za ljudska prava iz Beograda: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradski krug, Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih, Građanske inicijative, Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava, pokrenule su niz zajedničkih inicijativa protiv poricanja zločinačke prošlosti – zahteva upućenih najvišim državnim organima za pokretanje istrage o masovnim grobnicama u Srbiji, kao i zahtev za istragu o ubistvu vojnika u Topčideru, itd.


ŽENSKA MIROVNA MREŽA – širenje i osnaživanje

Od edukativnih aktivnosti veoma raznovrsnog sadržaja (međunarodni i regionalni skupovi, treninzi, predavanja, radionice, itd.), realizovanih u ovom periodu, izdvajamo sledeće:

 • Žene, mir, demokratija - regionalni seminar/trening održan 18,19 i 20. februara 2005. na Zlataru (Sandžak) posvećen ulozi ženskog aktivizma u izgradnji civilnog društva i mira, humanom konceptu bezbednosti, feminističko-antimilitaristikom konceptu bezbednosti, itd. Ovom seminaru/treningu je prisustvovalo 38 aktivstkinja civilnog društva iz Sandžaka i Beograda.
 • Žene , mir, demokratija - Ženska ljudska prava, mir, solidarnost – međunarodna konferencija u organizaciji Žena u crnom iz Beograda i Kulturnog centra «DamaD» iz Novog Pazara. Ova konferencija je održana povodom 8.marta Međunarodnog dana ženske solidarnosti, uz prisustvo oko sedamdesetak aktivistkinja iz oko dvadesetak gradova Srbije, kao i aktivistkinja iz SAD-a. Održane su tri panel diskusije o miru i bezbednosti, o ženskoj solidarnosti protiv konzervativnih klerofašističkih i fundamentalističkih tendencija, kao i osam radionica (o reproduktivnim pravima, demilitarizaciji, ženskim ljudskim pravima, ženskom siromaštvu, itd.).
 • Suočavanje s prošlošću – feministički pristup. U okviru prve i druge faze ove edukativne aktivnosti do sada je realizovano:
 • 25, 26 i 27. marta – osam interaktivnih predavanja i tri radionice na sledeće teme: Teorije odgovornosti; Feminističke prakse i teorije odgovornosti; Od etike brige do građanske odgovornosti; Etički principi ženske mirovne politike; Feminističko-antimilitaristička odgovnosti za mir; Posledice poricanja zločinačke prošlosti; Odgovnornost civilnog društva za suočavanje s prošlošću, itd.

 • 15, 16 i 17. aprila – održana su dva predavanja (Uloga i odgovornost medija i Institucije kulture i suočavanje s prošlošću), kao i četiri radionice (Prevazilaženje uloge žrtve-feministička etike odgovornosti; Ženska neposlušnost, odgovornost, suočavanje; Feministički doprinos međunarodnoj pravdi; Modeli tranzicione pravde....

Predavačice i koordinatorke su bile istaknute teoretičarke i aktivistkinje civilnog društva (istoričarke, pravne stručnjakinje, feminističke teoretičarke i aktivistkinje) a učesnice su bile aktivistkinje Ženske mirovne mreže/Mreže Žena u crnom u Srbiji i Crnoj Gori.

 • 1, 2. aprila- radionica Ženska solidarnost – početak kraja patrijarhata, u organizaciji NVO „Impuls“ iz Tutina (Sanžak) uz koordinaciju aktivistkinja Žena u crnom iz Beograda.


IZDAVAČKA DELATNOST

U ovom periodu objavile smo:

 • Zbornik Suočavanje sa prošlošću-feministički pristup. Ovaj zbornik ima 230 stranica i tri poglavlja : Od žrtava rata i nasilja do subjekata mira i međunarodne pravde; Krivica i odgovornost i Modeli suočavanja s prošlošću- metodi priznavanja zločinačke prošlosti.
 • Takođe smo štampale brojne druge materijale: letke, brošure, postere, nalepnice o reproduktivnim pravima, brošuru o prigovoru savesti na vojne troškove, itd.


MEĐUNARODNA ALTERNATIVNA POLITIKA

Od brojnih međunarodnih skupova, konferencija, predavanja, izdvajamo sledeće:

 • 9.-16.januar - aktivistička turneja po Nemačkoj (Berlin i Bremen) prezentacija aktivnosti Žena u crnom;
 • 24. januar – prezentacija aktivnosti Žena u crnom u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu/Hrvatska;
 • 24.- 27. februar- Forum protiv rata u Firenci;
 • 28. februar - 8. mart- konferencija u Njujorku (OUN)- Deset godina Četvrte svetske konferencije o ženama – «Beijing plus 10»
 • 24.- 28. mart- poseta aktivistkinja Međunarodne mreže Žena u crnom/Žene u crnom iz Italije Beogradu, tokom koje je ostvaren niz zajedničkih aktivnosti;
 • učešće na brojnim međunarodnim konferencijama u Beogradu, kao i susreti sa brojnim aktivistima/kinjama koji su posetili Beograd, itd.

U ovom periodu održane su, pored redovnih aktivnosti, radionice u prostorijama Žena u crnom u Beogradu posvećene pitanjima ženskog zdravlja, itd.

Beograd, 19. april 2005.
Izveštaj priredila: Staša Zajović


Štampa   El. pošta