Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima januar - april 2006.


Kao i do sada, ovim izveštajem pružamo kratak pregled aktivnosti realizovanih u prethodnom tromesečju a za šire informacije možete nam se obratiti ili posetiti naš web site.

ULIČNE AKCIJE (protesti, performansi, kampanje za prikupljanje potpisa, itd.)

27. februara – Prijepolje, komemorativni mirovni marš 'Pamtimo' povodom 13. godina zločina u Štrpcima, počinjenog nad bošnjačkim civilima 27. februara 1993.
U ovoj akciji su učestvovale aktivistkinje i aktivisti Mreže Žena u crnom iz više gradova Srbije, kao i druge organizacije za ljudska prava.

8. mart – Beograd: Međunarodni dana žena-akcije za žensku solidarnost i ženska ljudska prava i povodom toga organizovano je više akcija:
- predaja potpisa Ambasadi SAD-a u Beogradu 'Žene kažu NE ratu – Stop ratu u Iraku – u okviru međunarodne ženske akcije koju su pokrenule aktivistkinje iz SAD-a ( Code pink) za povlačenje trupa iz Iraka; ovoj akciji prethodilo je prikupljanje potpisa u celoj Srbiji u okviru Mreže Žena u crnom.
- predaja protestnog pisma Ambasadi Rusije u Beogradu povodom davanja garancije za lečenje S. Miloševića, kao i zahtev za prestanak vojnog i policijskog nasilja u Čečeniji.
- Ženski mirovni performans na Trgu Republike u Beogradu protiv klerikalizacije društva u Srbiji Naučila sam lekciju; u performansu u izvođenju Instituta za angažovanu umetnost učestvovale su aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz oko dvadesetak gradova Srbije, kao i aktivistkinje autonomnih ženskih grupa iz Beograda.
- Nećemo nazad – branimo svoja prava – Ženski mirovni marš glavnim gradskim ulicama;
- Akcije pred Skupštinom Republike Srbije: predaja pisma u vezi sa našim zahtevom za usvajanjem Rezolucije Žena u crnom Žene, mir, bezbednost (podnete 31. oktobra 2005.) i narodnom inicijativom Ne u naše ime protiv zakona o pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama (inicijativa je realizovana aprila 2004.i još uvek nije uvrštena na dnevni red skupštinskog zasedanja).

1. april – Zaječar: ženska mirovna akcija – performans, deljenje letaka.

6. april – Beograd: Hoćemo demokratiju, ne teokratiju! – protestna akcija i performans Instituta za angažovanu umetnost iz Beograda protiv klerikalizacije društva i nacrta Zakona o crkvama i verskim zajednicama; u akciji su učestvovale aktivistkinje iz Mreže Žena u crnom iz svih delova Srbije.

ŽENSKA MIROVNA MREŽA – širenje i osnaživanje
Obuhvata brojne aktivnosti: edukativne projekte, zajedničke kampanje, pokretanje zajedničkih inicijativa, akcija podrške grupama iz Mreže Žena u crnom u raznim krajevima Srbije u vidu predavanja, radionica, tribina, konsultativni i radni sastanci Mreže, itd. Aktivnosti ćemo navesti hronološkim redom:
- Kraljevo – 28. i 29. januar: u organizaciji ženske grupe 'Fenomena' iz Kraljeva aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda održale su radionice i predavanja o civilnom društvu i njegovoj ulozi u suočavanju s prošlošću; o ulozi ženskog aktivizma u izgradnji civilnog društva i mira; o ženskoj mirovnoj politici; seminaru je prisustvovalo 21 aktivista/kinja.

- Beograd - 4. i 5. februar: sastanak Mreže Žena u crnom Srbije – na ovom radno-konsultativnom sastanku Mreže učestvovalo je 26 predstavnica Mreže iz svih delova Srbije, sastanku su prisutvovale i aktivistkinje iz Crne Gore i Kosova; sastanak je održan u prostorijama Žena u crnom i na njemu su analizirane aktivnosti iz prethodnog perioda (tromesečja), kao i dogovor aktivnosti za naredni period; u okviru razmene informacija o međunarodnoj solidarnosti bilo je reči o Bliskom istoku, Latinskoj Americi, konferenciji Braniteljke ljudskih prava, održanoj u Sri Lanki, kao i o aktivnostima ženskih mirovnih mreža u SAD-u.

12. februar- Beograd: Sećanja žena oblikuju budućnost Balkana – celodnevni seminar u u prostorijama Žena u crnom, realizovan je u vidu radionica koordinirala je aktivistkinja iz Žene u crnom iz Njujorka uz učešće 21 aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Beograda, Novog Sada, Zaječara, Niša, Kruševca, Vlasotinca.

13. i 14. februar – Novi Sad - radno-konsultativni sastanak 'podmlatka' Mreže Žena u crnom o 'Letnjem feminističko-pacifističkom kampu mladih', ovom sastanku u organizaciji grupe 'Esperanca' u Novom Sadu prisutvovale su aktivistkinje i aktivisti iz Novog Sada, Beograda, Prijepolja, Sjenice, Leskovca, Babušnice, itd. Dogovoreno je da se pomenuti kamp regionalnog karaktera održi krajem jula 2006.

4. mart – Leskovac- u organizaciji Ženskog centra iz Leskovca, aktivistkinje iz Beograda i Leskovca, u okviru edukativnog ciklusa Menjamo sebe da bismo promenile svet održale su radionice o solidarnosti i prijateljstvu među ženama kao politici mira.
Ovom jednodnevnom seminaru prisustvovalo je oko tridesetak aktivistkinja iz Leskovca, Vlasotinca i Vučja.

8. mart – Beograd – u okviru dogovora oko zajedničkih aktivnosti Mreže žena u crnom i srodnih autonomnih grupa iz Beograda, u prostorijama Žena u crnom u Beogradu održani su radni sastanci 15. i 23. februara, kao i 1. i 6. marta.

8. marta – BeogradLjudi u ratu – Govore žene: Ne bilo ga nikad i nigdje, promocija knjige u izdanju Dokumentacionog centra Ratovi 1991- 1999; na promociji su govorile svedokinje ratnih priča iz knjige uz prisustvo aktivistkinja Mreža Žena u crnom iz cele Srbije.
8. mart – Beograd: Nismo odlučivale o ratu - hoćemo da odlučujemo o miru, promocija ženske mirovne platforme za pregovore o statusu Kosova, kojom su nastavljene zajedničke aktivnosti Mreže Žena u crnom, Srbija i Ženske mreže Kosova.

1. april – Zaječar: Neda Božinović – Kontinuitet borbe za mir i ženska prava – celodnevni susret posvećen delu Nede Božinović, jednoj od osnivačica Žena u crnom, Beograd, preminuloj 2001. godine. Ovaj susret u organizaciji Žena u crnom, Beograd i Mirovne grupe 'Neda' iz Zaječara obuhvatio je niz aktivnosti:
- Izložba u holu Skupštine opštine Zaječar – fotografije Nede Božinović iz arhive Žena u crnom, kao i izložba 'Junakinje svakodnevnice', antiratne fotografije Lize Kahane (Lisa Kahane) iz Njujorka;
- Prezentacija dela Nede Božinović sastojala se iz više segmenata: Antifašizam i zalaganja za ženska prava; Prosvetiteljski i istraživački rad Nede Božinović; Prijateljstvo i aktivistička strast; govorilo je deset aktivistkinja i aktivista iz Beograda i Zagreba, dok su o Mirovnoj grupi Neda, govorile aktivistkinje iz Zaječara.
Pored aktivistkinja i aktivista iz Begrada i Zaječara, ovom susretu su prisustvovale i aktivisti/kinje iz Istočne i jugoistočne Srbije: Boljevca, Babušnice, Bora, Niša, Negotina.

3. april – Kruševac: interktivno predavanje aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda u organizaciji udruženja žena 'Peščanik' iz Kruševca u prisustvo 37 žena.

SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU – FEMINISTIČKI PRISTUP
Od početka delovanja Žena u crnom, suočavanje s prošlošću predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti Žena u crnom od početka delovanja, uz stalno obogaćivanje sadržaja rada. Od početka 2005. realizovale smo edukativni projekat istoimenog naziva sa posebnim akcentom na feminističku dimenziju i kreiranje novih vidova tranzicione pravde sa feminističkog stanovišta.U ovom periodu u okviru ovog projekta održano je mnoštvo aktivnosti, od kojih izdvajamo sledeće:
- Evaluacija jednogodišnjeg rada na projektu 'Suočavanje s prošlošću – feministički pristup'. održana je 3. februara uz učešće koordinatorki radionica i aktivistkinja iz svih regija Srbije, kao i Crne Gore i Kosova. Prethodno s organizovani evaluacioni sastanci u svim regijama u kojima su realizovani seminari.

U okviru nastavka rada na ovom seminaru, u ovom periodu realizovani su sledeći segmenti:
Kažnjivost zločina preduslov pravednog mira: praćenje suđenja pred Specijalnim sudom- Veće za ratne zločine u Beogradu. U ovom periodu aktivistkinje mreže Žena u crnom su prisustvovale svim ročištima u okviru suđenja 'Škorpionima' za ratni zločin u Trnovu, počinjen jula 1995 (ovaj zločin počinjen nad bošnjačkim civilima čini deo genocida u Srebrenici). Mreža Žena u crnom prati ovo suđenje od samog početka, decembra 2005:
- 23.- 26. januar – prisustvovale aktivistkinje iz sledećih gradova: Leskovca, Beograda, Vrbas, Novi Sad, Pljevlja (Crna Gora);
- 21.- 24. februar – prisustvovale aktiviskinje iz sledećih gradova: Babušnica, Kruševac, Vlasotince, Dimitrovgrad, Novi Sad, Beograd;
- 13.-15. mart: prisustvovale aktivistkinje iz: Beograda, Novog Sada, Pirota, Leskovca;
- 11.-13. aprila: prisustvovale aktivistkinje iz Pirota, Beograda, Zaječara.
Pored praćenja suđenja, aktivistkinje Mreže Žena u crnom izveštavaju o toku suđenja, imaju svakodnevne susrete sa srodnicama/ima žrtava zločina iz Bosne i Hercegovine koje takođe prate suđenje, što ima izuzetan moralni i emotivni značaj.

22. februara - organizovan je i susret u prostorijama Žena u crnom sa srodnicama zločina u Trnovu/Srebrenica.
27. februara – učešće na tribini u Prijepolju povodom 13. godišnjice zločina u Štrpcima.
15. marta – predavanje aktivistkinja Mreže Žena u crnom o suočavanju s prošlošću sa feminističkog stanovišta u Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju u Beogradu.

Javna saopštenja – vezana su za hitno izručivanje haškom tribunalu svih osumnjičenih za ratne zločine, osudu zloupotreba povodom smrti S. Miloševića, kao i uz 6. april – godišnjicu početka rata u BiH.

PRETEĆI ZNACI FUNDAMENTALIZMA – FEMINISTIČKI ODGOVORI
Od početka svog delovanja (1991.) Žene u crnom su u okviru feminističkog angažmana obelodanjivale sve vidove zloupotreba religije, etniciteta, tradicije u političke svrhe a posebno represiju nad reproduktivnim i seksualnim pravima žena. Klerikalizacija društva sve više uzima maha, doveden je u pitanje sekularni karakter države - Srpska pravoslavna crkva postaje jedan od najvažnijih političkih faktora.
U okviru akcija protiv ovih zabrinjavajućih tendencija, organizovale smo više aktivnosti:
Javna saopštenja: u ovom izveštajnom periodu oglasile smo se protiv uvođenja crkvenog poreza, protiv nacrta Zakona o crkvama i verskim zajednicama, itd.
Organizovale smo i javne tribine, panel diskusije, promocije:
8. marta – Beograd: Ženska solidarnost naspram rasta fundamentalizma i represije nad reproduktivnim i seksualnim pravima – panel diskusiji održanoj u Centru za kulturnu dekontaminaciju prisustvovalo je 48 aktivistkinja iz sledećih gradova iz Srbije: Leskovac, Novi Sad, Kikinda, Vlasotince, Kraljevo, Kruševac, Zaječar, Subotica, Babušnica, Novi Pazar, Tutin; kao i aktivistkinje autonomnih grupa i nezavisnog sindikata iz Beograda.

6. aprila: Nove strategije fundamentalizma u Evropi i Severnoj Americi, napad na demokratiju, osnovna ljudska prava, ženska ljudska prava – feminističke strategije protiv fundamentalizama – predavanje Marieme Helie-Lukas, Alžir/Francuska, osnivačice mreže Žene koje žive pod muslimanskim zakonima; predavanje je održano u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.
Istom prilikom je promovisan i zbornik Žena u crnom Preteći znaci fundamentalizama- feministički odgovori.

Koalicija za laičku državu
Povodom Zakona o crkvama i verskim zajednicama, Žene u crnom su odmah pokrenule akciju senzibilizovanja javnosti i stvaranja solidarne koalicije za očuvanje sekularnog karaktera države kao osnovnog demokratskog i ustavnog principa. U tom cilju održano je u prostorijama Žena u crnom šest sastanaka u periodu od 20. marta do 10. aprila, što je dovelo do pokretanja Koalicije za laičku državu, koju čine sledeće organizacije: Beogradski centar za ljudska prava, Centar za mir i demokratiju, Centar za unapređenje pravnih studija, Glas razlike i Žene u crnom. Zajedničkim radom formulisani su amandmani na pomenuti Zakon, lobirana je i poslanička grupa koja će zastupati amandmane u Skupštini Srbije. Koaliciji se kasnije pridružilo više desetina nevladinih organizacija iz cele Srbije, koje u potpunosti podržavaju amandmane.
12. aprila – javna rasprava u o Zakona o crkvama i verskim zajednicama u Centru za kulturnu dekontaminaciju uz učešće eksperata i ekspertkinja, aktivistkinja, medija. Koalicija se u pomenutom periodu oglasila brojnim zajedničkim saopštenjima, izjavama za medije, itd.
Planirane su aktivnosti koalicije i u narednom periodu.

Edukativne aktivnosti
7, 8. i 9. april -seminar 'Preteći znaci fundamentalizma- feminističčki odgovori'– Prva faza instruktaže/treninga za aktivistkinje Mreže žena u crnom sastojao se od deset interaktivnih predavanja o najvažnijim pitanjima vezanih za sve vidove fundamentalizma, oblike delovanja, načine delovanja, kao i odgovore na fundamentalističke pretnje, tendencije, pokrete. Predavanje su držale najistaknutije/i stručnjakinje i stručnjnakinje iz oblasti istorije, sociologije, filozofije pre svega iz Srbije, ali i iz Alžira/Francuske, kao i Hrvatske.
Na ovom seminaru je učestvovalo 57 aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz cele Srbije (20 gradova), kao i sa Kosova i Crne Gore (2). Druga faza instruktaže održava se krajem aprila.

Uzajamna podrška- solidarnost na delu
U ovom periodu prisustvovale smo brojnim suđenjima protiv braniteljki ljudskih prava, pre svega protiv Biljane Kovačević-Vučo, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM) i to u 16. i 18. januara, 1. februara i 1. marta. Ova suđenja imaju za cilj diskreditovanje, iznurivanje pa i kriminalizaciju civilnog društva i predstavlja deo kampanje koju neki elementi iz sadašnje vlade sprovode od dolaska na vlast (krajem 2003.).

17. februar – Civilno društvo i vlast – predavanje aktiviste Žena u crnom na Pravnom fakultetu u Nišu u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava iz Beograda.

Deset godina od smrti Biljane Jovanović (1953-1996), književnice, antiratne aktivistkinje - u okviru brojnih kulturno-političkih aktivnosti realizovanih u periodu od 11. i 18. marta u organizaciji Biljaninih prijateljica i prijatelja, Žene u crnom su učestvovale u raznim segmentima, posebno vezanim za otvaranje ulice Biljane Jovanović, itd.

IZDAVAČKE AKTIVNOSTI
Navešćemo neke od najvažnijih:

Ženska mirovna politika – brošura, 31 stranica

Preteći znaci fundamentalizama- feministički odgovori, čitanka, 244 stranice, 3 poglavlja: Fundamentalizmi: pojam, karakteristike, načini i polja delovanja; Fundamentalizmi: Napad na osnovna ljudska prava, represija nad reproduktivnim i seksualnim pravima; Fundamentalizmi i feministički odgovor. Zbornik sadrži radove 32 autorke i autora sa skoro svih kontinenata.

Neda Božinović: Kontinuitet borbe za mir i ženska prava- zbornik radova, 55 stranica.

U ovom periodu objavile smo brojne liflete, letke, postere povodom 8. marta, kao i materijale vezane za pitanja bezbednosti sa feminističko- pacifističkog stanovišta, kao i letke usmerene protiv svih vidova fundamentalizma.

MEĐUNARODNA POLITIKA
U ovom periodu imale smo brojne susrete sa aktivistkinjama međunarodnih ženskih i mirovnih mreža, pre svega u Beogradu. Takođe smo aktivno učestvovale i u drugim aktivnostima, od kojih navodimo samo neke:
- 19. januar - Zagreb, Centar za mirovne studije, predavanje o feminističko-pacifističkoj politici Žena u crnom.
1. mart, Beograd - Sigurnost u regionu- uključenje žena u mirovni proces- u organizaciji švedske ženske fondacije Kvinna til Kvinna. Tom prilikom dve ženske mreže: Žene u crnom, Srbija i Mreža žena Kosova dogovorile se o zajedničkim aktivnostima vezanim za monitoring pregovora o statusu Kosova.
25. marta – Sarajevo, konferencija Civilno društvo na prekretnici – između nedovršene tranzicije i evropske perspektive – u organizaciji nemačke fondacije Heinrich Boll Stiftung.

Interne radionice
Pored redovnih sastanaka, u januaru i februaru održan je u prostorijama Žena u crnom ciklus radionica (ukupno 4 radionice) o emotivnoj pismenosti i ženskoj aktivističkoj krivici.

Izveštaj priredile/i: Ljilja, Miloš, Staša
16. april 2006.


Štampa   El. pošta