Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima januar - april 2007.


Kao i do sada, donosimo kratak izveštaj o najvažnijim aktivnostima u navedenom periodu.
Ukoliko si/ste zainteresovane/i za podrobnije informacije, obratite nam se, veoma rado ćemo vam izaći u susret.

Ulične akcije
U ovom periodu akcije su bile vezane za: komemoracije važnih datuma – zločina počinjenih u naše ime ali i akcije pamćenja i obeležavanja 15 godina važnih činova i datuma iz istorije antiratnog otpora u Srbiji.
U ovom periodu organizovale smo i akcije vezane za važne međunarodne datume, kao i za akcije globalne solidarnosti.

8. mart: Međunarodni dan žena, ženske solidarnosti, ženskih ljudskih prava – učešće u uličnoj akciji „Imaš pravo“ i „Stop diskriminaciji žena“ sekcije žena sindikata Nezavisost i mladih.

21. mart – Međunarodni dan borbe protiv rasizma – akciju pod sloganom 'Jednakost' sa zahtevom da Srbija usvoji antidiskriminacioni zakon; u akciji koju smo organizovale zajedno sa Queeria centrom iz Beograda, ukazale smo na razne vidove diskriminacije koju su u Srbiji izloženi drugačiji u etničkom, kulturnom, seksualnom pogledu a posebno pripadnici/e romske nacionalnosti.

26. mart: Pravda za žrtve – kazna za počinioce – komemorativni skup na Trgu republike u Beogradu, povodom osam godina od zločina u Suvoj Reci, kada su pripadnici MUP-a Srbije ubili 48 lica albanske nacionalnosti, od toga 46 članova porodice Beriša/Berisha.

U ovom periodu obeležile smo i komemorativne pomene- godišnjice smrti aktivistkinjama i aktivistima antiratnog pokreta u Beogradu: Miladinu Životiću, Biljani Jovanović, Jeleni Šantić. Takođe smo zajedno sa ostalim građankama i građanima prisustvovale obeležavanju treće godišnjice od ubistva premijera Srbije, Zorana Đinđića.

Suočavanje s prošlošću – feministički pristup
Nastavak edukativnog projekta koji sadrži mnoštvo segmenata; u ovom izveštajnom periodu
realizovane su sledeće aktivnosti:

Politika pamćenja kao građanska odgovornostsećanje na otpor: kao pozitivna dimenzija suočavanja, kao vid kreiranja alternativnog modela tranzicione pravde i u okviru ovog 'novog' segmenta organizovale smo sledeće aktivnosti:
- 3. marta: susret povodom desete godišnjice od smrti Miladina Životića, osnivača Beogradskog kruga, antiratnog aktivistu: Sećanje na Miladina Životića u organizaciji Beogradskog kruga, Centra za kulturnu dekontaminaciju i Žena u crnom. Na skupu su bili gosti iz Sarajeva i Zagreba.
- 20. mart: Novi Sad, u muzeju Vojvodine, 15 godina ženskog mirovnog aktivizma – 15 godina nenasilnog otpora: razgovor/tribina, projekcija filma o istorijatu i aktivnostima Žena u crnom 'Uvek neposlušne'; događaj u organizaciji Ženskih studija i istraživanja, Novi Sad odvijao se u okviru desete godišnjice rada

Tranziciona pravda sa feminističkog stanovišta: u ovom izveštajnom periodu održana su sledeće tribine, predavanja i radionice:

- 24. januar - Evaluacija rada na projektnim aktivnostima tranzicione pravde sa feminističkog stanovišta: prisustvovalo 33 aktivistkinje iz 13 gradova Srbije (Beograd, Novi Pazar, Dimitrovgrad, Pirot, Velika Plana, Leskovac, Kruševac, Niš, Kikinda, Zaječar, Tutin, Vrbas, Novi Sad).
- Beograd, 16.-18. mart: Suočavanje s prošlošću – feministički pristup - edukativni seminar- trening za edukatorke; seminar je organizovan na zahtev aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Srbije u cilju daljeg osposobljavanja i usavršavanja za rad na terenu; održane su radionice/predavanja o odgovornosti, feminističkoj etici brige, modelima tranzicione pravde, tranzicionoj pravdi – iskustvo Žena u crnom, itd. U ovom treningu učestvovalo je 22 aktivistkinje iz 8 gradova (Beograd, Novi Sad, Niš, Tutin, Kruševac, Novi Pazar, Zaječar, Vrbas).
- 27. mart – Tranziciona pravda – feministički pristup: dva predavanja aktivistkinje Žena u crnom u organizaciji Ženskih studija u Beogradu.

- 30. i 31. mart i 1. april -Suočavanje s prošlošću- feministički pristup: regionalni seminar održan na Jastrepcu, kod Kruševca; u okviru seminara održane sledeće radionice i pradavanja: Od feminsitičke etike brige do građanske odgovornosti; Ja i odgovornost; Od modela tranzicione pravde do feminističkog pristupa tranzicionoj pravdi; Iskustva Žena u crnom u feminističkom pristupu tranzicionoj pravdi; na seminaru je učestvovalo 30 aktivistkinja civilnog društva, političkih partija iz 9 gradova (Vrbasa, Beograda, Niša, Kraljeva, Velike Plane, Vlasotinca, Kruševca, Novog Pazara, Zaječara).

Kažnjivost zločina – put do pravednog mira: praćenje suđenja u Specijalnom sudu – pred Većem za ratne zločine u Beogradu. Aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Srbije od samog početka (decembra 2005.) organizovano prate suđenje optuženima iz jedinice 'Škorpioni' za ubistvo civila bošnjačke nacionalnosti, jula 1995. u okviru genocida u Srebrenici. U ovom periodu održana su sledeća ročišta:
- 31. januar 2007, prisustvovalo 9 aktivistkinja iz 4 grada (Beograd, Zaječar, Leskovac, Pirot)
- 12. mart 2007, prisustvovalo je 10 aktivistkinja iz Beograda i jedna aktivistkinja iz Kruševca.
Suđenje za zločin Suva Reka: pripadnici MUP-a Srbije 26. marta 1999. ubili su 48 pripadnika/ca albanskog civilnog stanovništva u Suvoj Reci (Kosovo). Ovaj proces je počeo 1. oktobra 2006. godine i aktivistkinje Žena u crnom su prisustvovale svim do sada održanim ročištima:
- 10. - 12. januar 2007, prisustvovalo 5 aktivistkinja iz 2 grada (Beograd, Kruševac)
- 1. – 5. februar 2007, prisustvovalo je 8 aktivistkinja iz 4 grada (Beograd, Leskovac, Dimitrovgrad, Pirot)
- 5. – 9. mart 2007, prisustvovale su 4 aktivistkinje iz 2 grada (Beograd, Kruševac)
Tokom praćenja suđenja, aktivistkinje Mreže žena u crnom pružaju podršku porodicama žrtava, susreću se njima i nakon suđenja, pišu izveštaje sa suđenja, itd.

Da vidim, da saznam, da menjam: video projekcije dokumentarnog materijala o ratnim zločinima počinjenim, ali i o otporu ratu i zločinima, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u drugim regijama. U ovom periodu prikazani su igrani i dokumentarni filmovi filmske rediteljke Jasmile Žbanić iz Sarajeva, kao i dokumentarni film 'Karneval' o zločinu nad bošnjačkim izbeglicama (Crna Gora, 1992) reditelja Šekija Radončića i Alena Drljevića. U ovom ciklusu prikazana su dva filma o genocidu u Ruandi: igrani film 'Hotel Ruanda' i dokumentarni film 'Bog spava u Ruandi' (God sleeps in Rwanda) autorki Kimberlee Acquaro i Stacy Sherman. Nakon projekcija organizuju se razgovori o suočavanju s prošloću – tranzicionoj pravdu sa feminističkog stanovišta. U ovom tromesečju organizovane su projekcije i razgovori unutar Mreže Žena u crnom u sledećim gradovima:

- U Beogradu su prikazani sledeći filmovi:
- Grbavica, 31. januar;
- Kompilacija filmova Jasmile Žbanić, 7. februar;
- Hotel Ruanda, 21. februar;
- Karneval, 28. februar;
Na projekcijama je učestvovalo oko 50 aktivistkinja.

Konferencije Javna svedočenja u organizaciji Fonda za humanitarno pravo aktivistkinje Mreže Žena u crnom oristustviovale su sledećiuh aktivinostima:
- Čelebići, van razumne sumnje: 24. februar 2007. Prisustvovalo je 9 aktivistkinja iz Mreže Žena u crnom, iz Srbije.
- Od nekažnjivosti do odgovornosti: 17. mart 2007. Prisustvovale 3 aktivistkinje Žena u crnom.

Mreže, koalicije...
Mreža Žena u crnom Srbije: 25. i 26. januara 2007. održan je dvodnevni radni sastanak u Beogradu, u prostorijama Žena u crnom; ovom sastanku prisustvovale su 33 aktivistkinje iz 13 gradova Srbije (Beograd, Novi Pazar, Dimitrovgrad, Pirot, Velika Plana, Leskovac, Kruševac, Niš, Kikinda, Zaječar, Tutin, Vrbas, Novi Sad). Na sastanku Mreže dogovorene su zajedničke aktivnosti za sledeće tromesečje.
Feministička koalicija: u ovom periodu autonomne ženske grupe iz Beograda koje čine pomenutu koalicju (Autonomni ženski centra, Incest trauma centar, Glas razlike, Rekonstrukcija ženski fond, Ženske studije i Žene u crnom) održale su tri radna sastanka u cilju dogovora o zajedničkim aktivnostima, pružanju uzajamne podrške i saradnje.
Ženska mirovna koalicija: 28. i 29. mart, Priština/Kosovo, radni sastanak članica Koalicije: Mreže žena Kosova (KWN i)Mreža žena u crnom Srbije. Sastanku je prisustvovalo šest aktivistkinja iz Ženske mreže Kosova i šest aktivistkinja iz Mreže Žena u crnom iz Srbije iz sledećih gradova (Beograd, Kruševac, Tutin, Zaječar, Vrbasa). Na sastanku su dogovorene buduće aktivnosti kao i sledeća konferencija u Strugi (Makedonija).

Preteći znaci fundamentalizama –feministički odgovori:
U ovom tromesečju organizovani su:
- radionice/razgovori o klerikalizaciji društva i njegovom učinnku na ženska ljudska prava unutar Mreže Žena u crnom;
- radni sastanci – pripreme za realizaciju istraživčkog projekta o regionalnim seminarima, o istraživačkom projektu o reproduktivnim pravima, klerikalizaciji i bezbednosti.

Uzajamna podrška – ženska solidarnost na delu: obuhvata raznovrsne aktivnosti koje organizuje zajedno sa drugim srodnim organizacijama u cilju jačanja civilnog društva, širenja prostora za žensku autonomiju, podrške nastajanju autonomnih grupa, itd.

Međunarodna politika
Učešće na međunarodnim konferencijama (oficijelnim i alternativnim), kontakti sa međunarodnim institucijama, aktivističke posete i razmene, itd.
Učešće na alternativnim i oficijelnim konferencijama - navešćemo one na kojima smo imale izlaganje, predavanje, koordinaciju:
- Osnaživanje kapaciteta mladih za LGBTIQ aktivizam , regionalna konferencija u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, Priština, Kosovo, 23. – 26. januar; u okviru ove konferencije koorinatorke Mreže Žena u crnom Srbije i mreže Žena Kosova održale su predavanje o solidarnosti i aktivizmu.
- Utvrđivanje istine o ratnim zločinima i sukobima: 8. i 9. februar, regionalna konferencija u Zagrebu u organizaciji Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Dokumenta iz Zagreba i Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.
- Nekažnjivost i pomirenje – Barselona (Španija). Na konferenciji učestvovala aktivistkinja Žena u crnom Tamara Kaliterna, 15, 16. i 17. februara. Na konferenciji učestvovali/e učesnice/i iz Španije, Srbije, Palestine i Latinske Amerike.
- Učešće žena u društvenim promenama – regionalna iskustva, u organizaciji Centra za regionalizam, Novi Sad i Društva Majka Tereza, Priština/Kosovo. Konferenciji prosistvovala aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Vrbasa Marija Perković, koja je govorila na panelu Žene u mirovnim procesima, 9. februara.
- Ka feminističkoj politici bezbednosti (Towards a Feministic Security Policy) međunarodni seminar u organizaciji švedske fondacije Kvinna till Kvinna, u Stokholmu, 14. i 15. marta.

Aktivističke posete i razmene: pre svega posete, razmena i dogovori o saradnji aktivistkinja Međunarodne mreže žena u crnom, ali i drugih mreža, fondacija i organizacija.
Izdavačke aktivnosti: nastavljen rad na pripremi važnih izdavačkih projekata: zbornika Žene za mir, zbornik o svedočenjima žene o ratu, brošure o tranzicionoj pravdi, itd.
Pored toga, u ovom tromesečju organizovale smo radne sastanke, kao i brojne radionice i razgovore u prostorijama Žena u crnom.
Beograd, 3. april 2007.

Izdavačka delatnost
U ovom periodu realizovale smo sledeće izdavačke aktivnosti u cilju promovisanja akcija i ideja Žena u crnom:
* Dokumentarni film 'Uvek neposlušne' o Ženama u crnom u trajanju od 35 minuta.
* Audio video rad grupe Škart o principima Ženske mirovne politike Žena u crnom u trajanju od 20 minuta.
* Ženska mirovna agenda za 2007 godinu, str. 176, ovogidišnj agenda posvećena je 15 godišnjici Žena u crnom, kao 15 godina antiratnog otpora u Srbiji.
* Ženski mirovni kalendar za 2007. godinu koji sadrži principe mirovne politike Žena u crnom.
* Leci: Žene pitaju (ženska mirovna inicijativa), apel povodom referenduma o Ustavu Srbije, kao i liflet na srpskom i engleskom – kratak prikaz aktivnosti 'Naših 15 godina'.
* Uvek neposlušne, brošura o 15 godina aktivnosti Žena u crnom, na srpskom, od 80 stranica.
Pored toga, održavale smo redovne sastanke, interne radionice, kao i mnoge druge aktivnosti.

Izveštaj priredili: Ljilja, Miloš i Staša
Beograd, 10. januar 2007.


Štampa   El. pošta