Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima avgust – decembar 2007.


Ulične akcije
U ovom periodu akcije su bile vezane za: komemoracije važnih datuma – zločina počinjenih u naše ime, protiv rastuće klerikalizacije u Srbiji, kao i fašističkih tendencija.
U ovom periodu organizovale smo i akcije vezane za važne međunarodne datume, kao i za akcije globalne solidarnosti.

7. oktobar – Novi Sad – Antifašistički marš: Žene u crnom uz podršku Komiteta pravnika za ljudska prava, Inicijative mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo organizovali su odlazak u Novi Sad na Antifašistički marš koji su organizovale nevladine organizacije, među njima i Žene u crnom.
Na protestnom skupu organizovanom na gradskom trgu pre početka marša, govorile/i su, između ostalih: Pavel Domonji iz Novog Sada (Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji), Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada, Janja Beč, sociološkinja, Marija Perković, aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Vrbasa i drugi. Na skupu od više hiljada građana učestvovalo je i oko pedesetak aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz cele Srbije.

8. oktobar - Ženska solidarnost sa sestrama po miru Anom Politkovskajom i Aung San Su Ći: protest povodom godišnjice ubistva (8.oktobar 2006.) ruske novinarke i kritičarke represivnog režima V. Putina, sa zahtevom da se kazne naredbodavci i izvršioci ovog zločina; istog dana izražena je solidarnost sa Aung San Su Ći, burmanskom opozicionom liderkom, uz zahtev da je vojne vlasti u toj zemlji bezuslovno puste na slobodu.

22. oktobar – Novi Pazar – „Sačuvajmo mir u Sandžaku“: akciju su organizovale Žene u crnom iz Beograda i Urban-In iz Novog Pazara, uz podršku brojnih nevladinih organizacija. Akcija se sastojala u obeležavanju petnaest godina od zločina u Sjeverinu (22. oktobar 1992. oteto 16. putnika iz autobusa bošnjačke nacionalnosti), kao i protestnom skupu na glavnom gradskom trgu protiv političkog nasilja u Sandžaku izazvanom verskim podelama unutar Islamske zajednice i manipulisanju centralnih državnih vlasti tim podelama.
Na skupu su govorile su: Nataša Kandić (Fonda za humanitarno pravo), Biljana Kovačević Vučo, (Komiteta pravnika za ljudska prava, Staša Zajović (Žene u crnom) iz Beograda, Dženeta Agović, (Impuls iz Tutina), Zibija Dervišhalitović Šarenkapić, (Damad iz Novog Pazara), Aida Ćorović, (Urban-in iz Novog Pazara). Na skupu je učestvovalo oko pedesetak aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz cele Srbije. Održan je i mirovni marš ulicama Novog Pazara.

31. oktobar – „Bezbedne smo kada možemo da biramo“, u performansu održanom povodom sedmogodišnjice Rezolucije SB UN 1325 „Žene, mir, bezbednost“ ispred Skupštine Srbije učestvovalo je više desetina aktivistkinja iz Mreže Žena u crnom iz cele Srbije. Sve aktivnosti vezane za performans osmislila i koordinirala Nađa Duhaček, aktivistkinja ŽuC-.a
Istom prilikom predata je poslanicama Liberalno demokratske partije (LDP) u Narodnoj skupštini Srbije Rezolucija Žena u crnom 'Žene, mir, bezbednost', kao i istoimena Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti UN.

9. novembar – ulična akcija „Ima uši da ti iščupam ako budeš fašista“: akcija povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, ksenofobije, antisemitizma održana je na Trgu Republike u Beogradu i tom prilikom su deljeni leci na kojima je pisalo „Ima uši da ti iščupam ako budeš fašista“. Akcija održana zajedno sa grupom Queeria i Inicijativom mladih za ljudska prava iz Beograda.

16. novembar –Stop zidu /„Stop the Wall“: Akcija međunarodne solidarnosti sa mirovnim pokretom Palestine i Izraela protiv podizanja zida aparthejda na okupiranoj Zapadnoj obali.

10. decembar – „Stop klerikalizaciji“: konferencija u Media centru, prilikom koje je prezentovana brošura „Šta svaka građanka i građanin treba da znaju o Srpskoj pravoslavnoj crkvi“, kao i rezultati ankete o stavovima građana/nki o SPC-u. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava na Trgu Republike održan performans hora Proba „Nećemo nazad“. Akciji prisustvovale aktivistkinje Žena u crnom, hora Probe, grupe Škart, Centra za mir i razvoj demokratije, Inicijative mladih za ljudska prava. Tokom celog izvođenja performansa program su ometale klerofašističke organizacije.

11. decembra – Tuzla (Bosna i Hercegovina), učešće aktivistkinja Žena u crnom iz Beograda na protestnom maršu koji svakog 11 u mesecu organizuje Udruženje Žene Srebrenice.

Suočavanje s prošlošću – feministički pristup
Nastavak edukativnog projekta koji se kontinuirano odvija od 2005. godine i sastoji se od više segmenata:
Kažnjivost zločina – put do pravednog mira: praćenje suđenja u Specijalnom sudu – pred Većem za ratne zločine u Beogradu.
Suđenje za zločin Suva Reka: pripadnici MUP-a Srbije 26. marta 1999. ubili su 48 pripadnika/ca albanskog civilnog stanovništva u Suvoj Reci (Kosovo). Ovaj proces je počeo 2. oktobra 2006. godine i aktivistkinje Žena u crnom su prisustvovale svim do sada održanim ročištima:
- septembar – 10. – prisustvovalo tri aktivistkinja/sta Žena u crnom
- novembar – 5. – prisustvovao jedan aktivista Žena u crnom
- decembar – 3, 4, 5, 6. 7. – prisustvovalo četiri aktivistkinja/sta Žena u crnom iz Beograda.
Tokom praćenja suđenja, aktivistkinje Mreže žena u crnom pružaju podršku porodicama žrtava, susreću se njima i nakon suđenja, pišu izveštaje sa suđenja, itd.

Posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime: jedan od modela tranzicione pravde Žena u crnom, koji obuhvata javne zahteve za kažnjivost zločina počinjenih u naše ime, činove uvažavanja dostojanstva žrtava zločina, podsticanja i razvijanja feminističke etike brige i feminističke etike odgovornosti:

19. septembar – poseta Memorijalnom centru – žrtvama genocida u Srebrenici u Potočarima (Bosna i Hercegovina), zajedno sa Marieme Helie-Lukas (iz mreža Žene koje žive pod muslimanskim zakonima/WLUML i Sekularizam je žensko pitanje /SIAWI), istom prilikom realizovan je i susret sa članicama Udruženja Žena Srebrenice.

11. decembar – Tuzla, susret aktivistkijna Žena u crnom iz Beograda sa članicama Udruženja Žene Srebrenice u prostorijama istoimenog centra. Susret je nastavak stalne podrške i saradnje između dva udruženja.

Da vidim, da saznam da menjam: video projekcije dokumentarnog materijala i igranih filmova o ratnim zločinima, o ženskom otporu ratu i zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, ali i u drugim delovima sveta.
Filmske projekcije i diskusije o suočavanju sa prošlošću sa feminističkog stanovišta održane su u raznim gradovima u kojima deluju aktivističke grupe u okviru Mreže Žena u crnom:

- Vlasotince: 9.09. – „Bog spava u Ruandi' Bog Spava u Ruandi (God sleeps in Rwanda), dokumentarni film u produkciji A Women Movies Realease, SAD, u režiji Kimberli Akvaro (Kimberlee Acquaro) i Stasi Šerman ( Stasy Sherman), projekcija i razgovor organizovale su aktivisktinje SOS telefona
- Kruševac: 20. 8. - Uvek neposlušne, film o aktivnostima Žena u crnom, autorki Jelene Marković i Jasmine Tešanović,
- 20.08. – „Bog spava u Ruandi“, projekciji u organizaciji Žena za mir, Leskovac
- Leskovac, 10.08. – Kompilacija filmova autorke Jasmile Žbanić (BiH)
- Leskovac: 17.08. – „Uvek neposlušne“ u organizaciji Žene za mir
- Beograd - 14.11. – film „Vukovar-poslednji rez“. Dokumentarni film reditelja

Janka Baljka govori o opsadi i padu Vukovara, o zločinu na Ovčari i o suđenju za taj zločin pred Većem Specijalnog suda za ratne zločine u Beogradu.
Projekcijama prisustvuje u proseku između deset i dvadeset žena, uglavnom aktivisktinja lokalnih grupa, političkih partija demokratske orijentacije, aktivistkinja civilnog društva, građanki.

Pored toga, u ovom izveštajnom periodu realizovane su i druge brojne aktivnosti međunarodnog karaktera (predavanja, radionice, konferencijama) vezane za ovu temu, o čemu će biti reći u okviru ovog izveštaja.

Preteći znaci fundamentalizama – feministički odgovori
Ovaj edukativno-aktivistički projekat je nastavak aktivnosti Žena u crnom, koje od počekta svog djelovanja (1991) organizuje razne aktivnosti protiv retrogradnih kleronacionalističkih fundamentalističkih pokreta i tendencija.
U okviru ovog edukativnog projekta, započetog 2006. godine u navedenom periodu realizovane su sledeće aktivnosti:

Preteći znaci fundamentalizama – feministički odgovori- regionalni seminar održan je:
– Totovo selo, Vojvodina – 5, 6. i 7. oktobar; - 31 aktivistkinja/sta iz 13 gradova (Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bečej, Bačka Topola, Trešnjevac, Subotica, Kikinda, Zaječar, Leskovac, Vlasotince, Zagreb, Pljevlja)
Na ovom, kao i na prethodnih pet seminara, održane su četiri radionice i četiri predavanja o zloupotrebi religije, etniciteta, kulturnog nasleđa u političke svrhe, sa naglaskom na fundamentalističko nasilje nad ženama, ali i na demokratske i feminističke alternative; tokom seminara prikazana su dva igrana filma, kao i dve video projekcije dokumentarnog karaktera, promocija izdanja Žena u crnom o ovoj temi, kao i izložba 'Kuvarice' – dekonstrukcija kuhinjskog prostora i sadržaja.

FUNDAMENTALIZMI DANAS – FEMINISTIČKI I DEMOKRATSKI ODGOVORI
Projekat je nastao i kao rezultat saradnje, uzajamne podrške i solidarnosti između, dve autonomne feminističke organizacije - Žena u crnom, Beograd i Žena i društvo, Sarajevo.
Projekat je realizovan septembra u saradnji sa sa brojnim NVO u gradovima u kojima se realizuje ovaj aktivističko-edukativni projekat:
- Peščanik, Kruševac, Urba -In, Novi Pazar, Impuls, Tutin, Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS), Sarajevo, Zeničke sveske (Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku) u prostoru novootvorenog Narodnog Muzeja, Zenica.

Realizovane su sledeće aktivnosti u okviru projekta:
- Promocija zbornika: 'Fundamentalizmi danas – demokratski i feministički odgovori' autorke Marieme Heli-Lukas, zbornik ima stranica 128 stranica i objavljen je dvojezično: na bosanskom i srpskom jeziku.
- Predavanja, javne tribine, razgovori o temi održani su u Srbiji i Bosni i Hercegovini:
- Beograd - 16. septembra
- Kruševac – 17. septembra
- Novi Pazar - 18. septembra
- Tutin - 18. septemba
- Sarajevo - 20. septembra
- Zenica - 21. septembra
Na navedenim promocijama i predavanjima prisutvovalo je preko 200 osoba.
Pored autorke navedenog zbornika Marieme Heli-Lukas/Marieme Helie Lucas, osnivačica globalne feminističke sekularne mreže ’Žene koje žive pod muslimanskim zakonima’ (Women Living under Muslim Laws) na promociji i predavanjima učestvovale/e su:
Latinka Perović, istoričarka i publicistkinja, saradnica Instituta za savremenu istoriju, Beograd;
Staša Zajović, osnivačica i aktivistkinja Žena u crnom, Beograd, filološkinja, ko-urednica publikacije 'Fundamentalizmi danas – feministički i demokratski odgovori'
Aida Ćorović, osnivačica i koordinatorka Urban In, Novi Pazar
Dženeta Agović, osnivačica i koordinatorka 'Impuls', Tutin;
mr Esad Bajtal, sociolog iz Bosne i Hercegovine
Nada Ler-Sofronić, Sarajevo, feministička teoretičarka, aktivistkinja Centar 'Žene i društvo', ko-urednica publikacije 'Fundamentalizmi danas – feministički i demokratski odgovori', Sarajevo;
dr Zilha Šiljak, muslimanska feministička teološkinja, Sarajevo
Venita Popović, urednica Zeničkih svesaka', Zenica.

Menjamo sebe da bismo promenile svet: video projekcije igranih filmova i dokumentarnog materijala o svim vidovima fundamentalizama i ženskim alternativama fundamentalizmima. Nakon projekcija održanih u raznim gradovima u Srbiji, u okviru aktivističkih grupa Mreže Žena u crnom odvijaju se diskusije o ovoj temi.
Leskovac: u organizaciji Žene za mir, u saradnji sa Ženama u crnom, Beograd organizovane su sledeće projekcije i diskusije:
- 7.09. – „Put u Kabul(Viaggio a Kabul), autorke su Žene u crnom iz Milana
- 5.11. – „Voda“ (Water), indijske rediteljke Dipa Mehta (Deepa Mehta)
- 24.11. – „Sestre Magdalene“ (The Magdalene Sisters, u režiji Petera Mullan, Velika Britanija)
- 1.12. – „Kraljica Bandita“ (Bandit Queen u režiji Shekar Kapur, Indija)
- Vlasotince: 12.12. – „Sestre Magdalene', u saradnji SOS telefona i ŽuC Beograd;
- Kruševac: 9.11. – „Sestre Magdalene“, u saradnji 'Peščanika' i ŽuC-a Beograd.
- Beograd, 7.11. – dokumentarni film „Kuvarice“, u režiji grupe Škart i Sebastijana Bodriskog. Film govori o dekonstrukciji patrijarhalne tradicije i kulturnog nasleđa u Srbiji – ručnog veza žena - u angažman za ženska ljudska prava. O ovaj politički angažovanom umetničkom projektu govorili/e su autori/rke: Dragan Protić-Prota iz Škarta', Lenke Zelenović, aktivistkinje ŽuC-a. Projekcija i razgovor održani su u prostorijama ŽuC-a.
Svakoj od navedenih projekcija prisustvovalo je u proseku između deset i petnaest žena.

Žene, mir, bezbednost – Rezolucija 1325
Od početka delovanja Žene u crnom se zalažu za razne vidove demilitarizacije, kako na institucionalnom tako i na kulturno-duhovnom planu i to putem edukacije, uličnih akcija, edukacije (konferencija, seminara, radionica), zakonodavnih inicijativa, izdavačkih poduhvata. Poslednjih godina problemu bezbednosti posvećujemo posebnu pažnju promovisanjem Rezolucije 1325 'Žene, mir, bezbednost' Saveta bezbednosti UN,
kao i kreiranjem feminističko-antimilitarističkog koncepta bezbednosti.

Kampanje –Rezolucija 1325
Istraživanje 'Žene, bezbednost, reproduktivna prava i tranziciona pravda'
: realizovano je tokom perioda jun – oktobar 2007.u celoj Srbiji; anketarski i istraživački tim je u ovom izveštajnom periodu održao više radnih sastanaka vezanih za obradu prikupljenih podataka – ukupno 894 ispitanica iz svih dlova Srbije. Dobijeni podaci prezentovani 31. oktobra 2007. pružili su uvid u stavove društveno i politički aktivnog dela ženske
populacije u Srbiji u vezi sa rodnom aspektu bezbednosti, kao i stepenu informisanosti o osnovnim pojmovima i činjenicama relevantnim za ljudsku bezbednost žena, repropduktivna prava i tranzicionu pravdu.
Valja napomenuti da su u okviru aktivnosti vezanih za ovo istraživanje anketarski i istraživački tim održao više predavanja i prezentacija aktivnosti Žena u crnom, a posebno Rezolucije 1325 UN.

Žene, mir, bezbednost: rezolucija Žena u crnom podneta prvi put povodom pete godišnjice (31. oktobar 2005) istoimene Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti OUN. Pored zahteva za implementacijom ove Rezolucije, grupa poslanica građanske orijentacije u Skupštini Srbije predala je našu rezoluciju. Ona sadrži osnovne zahteve iz Rezolucije 1325. ali smo u našu rezoluciju unele zahteve specifične za političku zajednicu u kojoj živimo. 31. oktobra 2006.godine podnet je zahtev Skupštini Srbije, koja čak nije uzela u razmatranje rezoluciju 'Žene, mir, bezbednost', što potvrđuje nedemokratski karakter sadašnjih vlasti u Srbiji.
31. oktobar 2007: posredstvom poslaničkog kluba Liberalno demokratske partije (LDP). ponovljen zahtev Skupštini Srbije iz 2006. godine, kao i zahtev da se usvoji Deklaracija o zaštiti braniteljki ljudskih prava UN. Istog dana organizovan je susret dve poslanice LDP, Vesne Pešić i Nataše Mićić sa grupom aktivistkinje Mreže Žena u crnom dogovorene zajedničke aktivisnosti u pravcu ispunjavanje legitimnih zahteva Žena u crnom.

31. oktobra: konferencija za štampu u Medija centru na kojoj su prezentovane aktivnosti Žena u crnom o feminističkom pristupu bezbednosti, rezultate istraživanja 'Žene, bezbednost, reproduktivna prava, tranziciona pravda' prezentovale su koordinatorke istraživačkog projekta Maja Pešić, Nevena Kostić i Marina Nikolič. Zahteve iz Plaforme o braniteljkama ljudskih prava Žena u crnom, Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) i Antitrafiking centra (ATC), uz podršku Mreže Žena u crnom Srbije, kao i desetine nevladinih organizacija iz cele Srbije prezentovala je Biljana Kovačević Vučo, Istom prilikom Staša Zajović promovisala je publikacija Žena u crnom 'Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti – Rezolucija 1325'.

Mreže, koalicije i savezi
Žene u crnom su pokretačice ili aktivne učesnice brojnih regionalnih mreža, koalicija i saveza. U ovom periodu realizovane su sledeće aktivnosti:

Mreža Žena u crnom Srbije: pored stalnih kontakata, konsultacija, zajedničkih aktivnosti pomenutih u prethodnim segmentima izveštaja, osvrnućemo se samo na sastanke Mreže i zajedničke edukativne aktivnosti (radionice, predavanja, tribine):
31. oktobar - Sastanak mreže Žena u crnom Srbije – Sastanku prisustvovalo 23 aktivistkinja iz 10 gradova: (Beograd, Kruševac, Vlasotince, Leskovac, Zaječar, Velika Plana, Kraljevo, Vrbas, Kikinda, Pljevlja).
8. oktobar – Kruševac – Predavanje i tribina o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji na kojoj je učestovala Vesna Pešić, poslanica LDP i aktivistikinja civilnog društva iz Beograda u organizaciji grupe 'Peščanik' iz Kruševca i Žena u crnom iz Beograda. Tribini je prisustvovalo 45 žena.
16. oktobar – Kruševac- predavanje 'Kulturna politika danas u Srbiji' Borke Pavićević, dramaturškinje i koordinatorke Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda u organizaciji 'Peščanika' iz Kruševca i Žena u crnom iz Beograda. Tribini je prisustvovalo 50 žena.
27. i 28. oktobar – Leskovac i Vlasotince - poseta i radni sastanci aktivistkinja Žena u crnom iz Beograda i aktivističkih grupa Žene za mir iz Leskovca i SOS telefona iz Vlasotinca.
3. decembar – Kruševac – Predavanje „ Civilno društvo- prepreke i izazovi'“ u organizaciji grupe Peščanik iz Kruševca uz učešće Biljane Kovačević Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Bobana Stojanović, Queeria, Beograd i Staše Zajović, aktivistkinje Žena u crnom; na ovom interaktivnom predavanju učestvovalo je oko pedesetak žena.
13. decembar – Velika Plana – Radionica „Ženska mirovna politika“ u organizaciji grupe Žene u akciji iz Velike Plane. Radionicu facilitirale Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom iz Beograda i Snežane Đorđević iz Kruševca. Radionici prisustvovalo 16 aktivistkinja.
15. i 16. decembar 2007. Menjamo sebe da bismo promenile/i svet - edukativni seminar za mir, ljudska prava, feminizam; ovaj edukativno-aktivistički susret organizovale su Žene u crnom iz Beograda za mlade aktivistkinje i aktiviste - srednjoškolke/ce obučene za vršnjačku edukaciju iz Vlasotinca i Velike Plane. U okviru seminara realizovane su sledeće aktivnosti: Čas ljudskih prava i poseta Univerzitetu 'Union', Saša Gajin;
Uvek neposlušne' - projekcija dokumentarnog filma o Ženama i crnom, razgovor o aktivnostima ŽuC-a uz učešće aktivistkinje i aktivista ŽuC-a; o govoru mržnje predavača Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda; interaktivno predavanje o fašizmu i manjinama Bobana Stojanovića iz Queeria i Žena u crnom i predavanje/radionica o feminizmu uz koordinaciju Adrijane Zaharijević.
Seminaru je prisustvovalo 24 aktivista/kinje: iz Vlasotinca (11), Velike Plane (4), Leskovac (1), i iz Beograda (6).
Pored toga, u okviru aktivističke razmene realizovane su i posete Ženama u crnom brojnih aktivistkinja iz grupa iz Mreže.

Ženska mirovna koalicija: koju čine aktivistkinje Mreža Žena u crnom Srbije i Mreže žena Kosova održala je drugu godišnju konferenciju pod nazivom 'Ženskom solidarnošču do pravednog mira', u Strugi (Makedonija) od 31. avgusta do 3. septembra 2007. Na ovoj konferenciji učestovalo je 30 aktivisktinja Mreže ŽuC-a iz cele Srbije (Beograd, Novi Sad, Vrbas, Leskovac, Vlasotince, Preševo, Kruševac, Velika Plana, Zaječar, Kraljevo, Niš) i 30 aktivistkinja iz Mreže Žena Kosova iz sledećih gradova: Pristine, Skenderaj/Srbica, Prilužje, Peć, Prizren, Has, Djakovica, Klina, kao i deset gošći iz Bosne i Harcegovine, SAD, Austrije. Aktivistkinje Mreže Žena u crnom prezentovale su svoja znanja i iskustva vezana za pitanja suočavanja s prošlošću/tranzicionu pravdu sa feminističkog stanovišta, kako na plenarnim sesijama, tako i na radionicama i to o sledećim pitanjima: tranziciona pravda- feministički pristup; modeli tranzicione pravde kroz iskustvo Žena u crnom; feministička etika brige; posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime; politika oproštaja; uloga civilnog društva u tranzicionoj pravdi: prepreke i izazovi. Premda je to bila centralna tema konferencije, aktivisktinje Mreže Žena u crnom dale su aktivan doprinos sledećim temama: solidarnost: dobra iskustva i prepreke; žene i bezbednost.
Istovremeno, aktivisktinje Mreže žena Kosova predstavile su svoja iskustva o ovim pitanjima, kao i o rodnom aspetku bezbednosti a dogovorene su brojne aktivnosti vezane za saradnju.
Horizontalno umrežavanje: u okviru aktivistkičkih razmena i poseta aktivistkinja Kosova i Srbije, Mreža Žena u crnom je organizovala višednevni boravak i razmenu (17. 9 – 19. 9.2007.) aktivistkinja Mreže Žena Kosova u Kruševcu i Novom Pazaru.

Koalicija za sekularnu državu: pokrenuta je aprila 2006. i na inicijativu Žena u crnom od oktobra do polovine decembra 2007. organizovano je mnoštvo aktivnosti, od kojih napominjemo sledeće:
- Od 9. oktobra Koalicija za sekularnu državu je održala osam plenarnih sastanaka kojima je prisustvovalo dobar deo aktivista/kinja – članica Koalicije; mnoštvo sastanaka radnih grupa angažovanih na izradi brošure 'Šta svaka građanka i građanin treba da znaju o Srpskoj pravoslavnoj crkvi', na izradi transparenata za performans; tri probe za izvođenje performansa, itd.
Na svakom od sastanaka je prisustvovalo od deset do dvadest aktivista/kinja ljudi iz sledećih grupa: Centar za mir i razvoj demokratije; Beogradski centar za ljudska prava; Socijaldemokratska partija (SDU); Škart/Proba; Incijativa mladih za ljudska prava; Queeria; časopis Republika; LDP; CUPS i Žene u crnom.
Svi plenarni sastanci, sastanci radnih grupa kao i probe održane su u prostorijama Žena u crnom.
Manifest o sekularizmu: koji je Koalicija za sekularnu državu pokrenula oktobra 2007. podržale su 53 organizacije iz preko 20 gradova iz cele Srbije, ali i iz Crne Gore i Hrvatske. Manifest je podržalo takođe preko 80 istaknutih javnih ličnosti građanske orijentacije najviše iz Srbije, ali i iz BiH, Crne Gore, Hrvatske.
Medijska promocija Koalicije: 07.12. u Medija centra u Beogradu održana press-konferencija na kojoj su govorili/e:Vesna Rakić Vodinelić, Vera Marković, Boban Stojanović, Tanja Matić, Staša Zajović, Marija Perković. O aktivnostima Koalicije izveštavali su brojni štampani i elektronski mediji.
Performans: 10.12. na Trgu Republike u 18.30 izveden performans Koalicije, uz prisustvo jakog policijskog obezbeđenja i pripadnika klerofašističke grupe „Obraz“ koji su pokušavali da naprave incident većih razmera.

Koalicija za tolerancij protiv zloćina mržnje: pokrenuta je avgusta 2007. godine na inicijativu Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) i u njoj aktivno učestvuju sledeće organizacije iz Beograda: Pravnici za demokratiju, Helsinški odbor za ljudska prava, Žene u crnom, Inicijativa mladih za ljuska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju. Koalicija se zalaže za uvođenje zločina iz mržnje kao specifičnog dela u krivičnom zakonu u cilju iskorenjivanju diskriminacije prema drugima i različitima. Koalicija za toleranciju održala je brojne radne sastanke a konferencija za štampu na kojoj su prezentovane aktivnosti i planovi održana je 29. novembra 2007.

Koalicija G8: za kažnjivost ratnih zločina i tranzicionu pravdu koju čine nevladine organizacije za ljudska prava i mir iz Beograda obratila se javnosti i nadležnim institucijama sa zahtevima za izručivanjem ratnih zločinaca Haškom tribunalu, protiv represije nad braniteljkama ljudskih prava u Srbiji, itd.

Mreža o bezbednosti: neformalna mreže nevladinih organizacija pokrenuta od strane Centra za civilno vojne-odnose iz Beograda, koja okuplja organizacije civilnog društva i eksperte/kinje zainteresovane za bezbednosne temu; Žene u crnom su učestvovale na dva radna sastanka ove mreže održanim 18. septembra i 18. decembra 2007.

Solidarnost sa Peščanikom: emisijom na radiju B92 i Beograda koja je kontinuirano izložena napadima od strane klerofašističkih organizacija i pojedinaca:
3. decembar – Aranđelovac – Organizovani odlazak aktivistkinja Žena u crnom, zajedno sa građankama i građanima na tribinu i promociju knjige „Peščanik“. Odlazak predstavlja akciju solidarnosti sa autorkama emisije „Peščanik“ Svetlanom Lukić i Svetlanom Vuković. Tribina je bila sprečena od strane pripadnika kleronacionalističke partije Nova Srbija.
10. decembar – „Ne plašim se“ – Veče organizovano u Centru za kulturnu dekontaminaciju i predstavlja akciju solidarnosti sa radio emisijom „Peščanik“ u organizaciji Queeria, Žena u crnom, Centra za mir i razvoj demokratije; organizovana je i tribina na kojoj su govorile/i: Boban Stojanović, Queeria, Vera Marković iz Socijaldemokratske unije, Biljana Kovačević Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, Staša Zajović i Marija Perković, aktivistkinja Žena u crnom i novinar Teofil Pančić.

Antimilitarizam:
Antimilitarizam prožima celokupnu aktivnost Žena u crnom, prepliće se u svim edukativnim programima , tako da ovde napominjemo još neke antimilitartističke akcije:
- Stop prodaji i izvozu oružja: javni zahtevi nadležnim institucijama, pre svega Ministarstvu odbrane Srbije da prestane sa prodajom i izvoza vojnom režimu u Mjanmaru i da se kazne odgovorni.
- Solidarnost sa građankama i građanima Paraćina: sa njihovom zahtevima da se uspostavi civilna kontrola nad uništavanjem municije, budući da detonacije koje se izbvode već 14 meseci na vojnom poligonu blizu Paraćina ugrožavaju pravo na život, na zdravu okolinu i bezbednost žitelja.
- Akcija solidarnosti sa Zatočenicima mira/Prisoners of Peace: u okviru ove međunarodne akcije Međunarodne internacionale protivnika/ca rata (WRI- War Resister's International) poslato je 28 pisama zatočenicima mira i prigovarčima savesti koji se nalaze u zatvoru zbog svoje nenasilne i antimilitarističke aktivnosti u sledećim zemljama: Eritreja, Finska, Portoriko, Rusija, Južna Koreja, SAD.

Međunarodna politika

Učešće na međunarodnim konferencijama (oficijelnim i alternativnim), kontakti sa međunarodnim institucijama, aktivističke posete i razmene, itd.
Učešće na alternativnim i oficijelnim konferencijama - navešćemo one na kojima smo imale izlaganje, predavanje, koordinaciju:

Međunarodni skup Međunarodne Mreže Žena u crnom – 16.-20. avgust 2007. Skup je održan u Valensiji (Španija) uz prisustvo oko 400 aktivistkinja iz Evrope, Azije, Afrike, Severne i Južne Amerike. Na skupu je učestvovalo 18 aktivistkinja/sta Mreže Žena u crnom iz Srbije (16), dve iz Bosne i Hercegovine.
Aktivistkinje Mreže Žena u crnom prezentovale su na plenarinim sesijama i u radionicama teorijska i praktična iskustva vezana za tranzicionu pravdu sa feminističkog stanovišta, bezbednosti – feminističko-antimilitaristički pristup, demilitarizacija svesti putem dekonstrukcija maskulinuteta, itd.

17. septembra susret sa Hinom Jilani: specijalnom predstavnica Generalnog sekretara OUN za položaj branitelja i braniteljki ljudskih prava tokom njene posete Beogradu.

Pravne, političke i istorijske konsekvence haških presuda: Tuzla, Bosna i Hercegovina – 29.- 30. septembar: u organizaciji fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.

20. - 30 oktobra – aktivistička poseta Gruziji i Abhaziji: aktivistkinje Žena u crnom Zorica Trifunović i Lidija Pajović posetile su ženske organizacije u četiri grada, tri u Gruzili (Tbilisi, Kutaisi i Zugdidi i Sukhumi i Abhaziji. Poseta je nastavak razmene između Žena u crnom i ženskih grupa dve pomenute zemlje a u organizaciji nemačke fondacije Heinrich Boell Stiftung.

23. - 26. oktobra 2007. – Aktivistkinja Žena u crnom Nevzeta Josifović učestvovala na II Međunarodnoj konferenciji “Žene u borbi” ( “Mujeres en lucha”) održanoj u Rimu, Italija. Organizatorke konferencije su SIMA Solidarieta Italiana con le Madri di Plaza de Mayo.

29. oktobra- Regionalne konsultacije sa organizacijama ljudska prava o instrumentima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji: u Beogradu, u organizaciji Dokumenta iz Zagreba, Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.

23. i 24. novembra – Kotor, Crna Gora: Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, predavanja i radionice o tranzicionoj pravdi – feministički pristup održala Staša Zajović.

Žene Bosne i Hercegovine u tranziciji socijalnih konflikata’ – regionalna konferencija održana u Sarajevu 27.- 29.novembra u organizaciji Žene ženama iz Sarajeva. Staša Zajović, Žene u crnom, zajedno sa Sonjom Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, održale su niz radionica i predavanja o civilnom društvu, tranzicionoj pravdi, bezbednosti sa naglaskom na rodni aspekt bezbednosti.

Susret sa poslanicima/ama iz Partije PDS u prostrorijama ŽuC-a u Beogradu 12. decembra 2007.

30. novembra – susret sa poslanicima Partije Zelenih iz Nemačke Jirgenom Tritinom (Jurgen Trittin) i Mariluize Bek (Marieluise Beck).

Reparacije – pravna i moralna obaveza države prema žrtvama’ - međunarodna konferencija održana 14. decembra 2007. u Beogradu u organizaciji Fonda za humanitarno pravo.
U ovom periodu posetile su nas desetine istraživača/ica iz cele Evrope, ali i iz SAD-a zainteresovanih za naše aktivnosti.

Izdavačka delatnost

U ovom periodu realizovale smo sledeće izdavačke aktivnosti u cilju promovisanja akcija i ideja Žena u crnom:

Women For Peace, izdanje na engleskom, str. 389; ovo je jedanaesti zbornik istoimenog naziva koje Žene u crnom objavljuju od 1993; sadrži sedam poglavlja vezanih za teorijska znanja i aktivističko iskustvo Žena u crnom.
Žene za mir, izdanje na sh jeziku, str. 379; jedanaesti zbornik Žena u crnom koji je pored izdanja na sh engleskom jeziku, imao i dva izdanja na italijanskom, i četiri na španskom jeziku. Kao i gorepomenuta verzija na engleskom, ima sedam poglavlja posvećenih aktivističkom i teorijskom iskustvu Žena u crnom.
Tranziciona pravda – feministički pristup - iskustva Žena u crnom’- str. 100, autorka Staša Zajović, ima tri dela: 1. Instirucionalni mehanizmi tranzicione pravde, 2. Tranziciona pravda – inicijative civilnog društva i 3. Tranziciona pravda – iskustva Žena u crnom
Transitional justice – a feminist approach - Women in Black experience – str. 104, autorke Staše Zajović
Doprinos Žena u crnom Srbije konferenciji Međunarodne mreže Žena u crnom: održanom avgusta 2007. u Valensiji; brošura od 57 stranica na srpskom i 60 na engleskom jeziku sadrži 11 radova aktivistkinja – učesnica plenarnih sesija i radionica.
Fundamentalizmi danas – feministički i demokratski odgovori, str. 123, na srpskom i bosanskom jeziku, autorke Marieme Helie Lukas, u izdanju Žena u crnom, Beograd i Žena i društvo, Sarajevo
• “Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti – Rezolucija 1325” – str. 96; ima dva poglavlja: Od tradicionalnog koncepta bezbednosti do rodne dimenzije bezbednosti i Ka feminističkom konceptu bezbednosti – iskustva Žena u crnom.
• “Šta svaka građanka i građanin treba da znaju o Srpskoj pravoslavnoj crkvi” – u izdanju Koalicije za sekularnu državu, str. 40, prezentuje izjave velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve o relevantnim društvenim pitanjima: ženama, ratu i ratnim zločinima, odnosima prema državi, itd. a ukazuju na klerofašističke i kleronacionalističke tendencije pomenute crkve.
Ženska mirovna agenda za 2008, str. 178, ove godine je posvećena tranzicionoj pravdi – feministički pristup
Kalendar za 2008. pod nazivom ‘Kuvarice – dekonstrukcija kuhinjskog prostora i sadržaja’
Sekularizam i žene: str. 81; sadrži tri poglavlja: 1. Sekularizam: pojam, vrednosti, međunarodni dokumenti; 2. Preteći znaci fundamentalizama – feministički odgovori i 3. Stop klerikalizaciji: civilne inicijative

Pored toga, objavljenu su i leci, lifleti o aktivnostima Žena u crnom, kao i o pitanjima kojima se bavimo.

Interne radionice: predavanje, projekcije...
Pored redovnih radnih sastanaka, susreta, aktivističke razmene, u prostorijama Žena u crnom organizovale smo i sledeće aktivnosti:
16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama:

- 24.10. – film „Anđeli čeličnih čeljusti“. Film govori o borbi sifražetkinja za žensko pravo glasa u SAD tokom Prvog Svetskog rata. Posle filma održano je i predavanje Adrijane Zaharijević na temu „Feminizam i pacifizam“.
- 28.11. – film „Sve pet“. Film je dokumentaran u režiji Nenada Puhovskog i govori o prvoj ženi iz Hrvatske i njenom radu u seks industriji. Tom prilikom održano je i predavanje Jelene Đorđević na temu „Feministički pristup prostituciji“.
- 12.12. – film „Grad na granici“. Film govori o femicidu, ubistvima žena u gradu Huarez u Meksiku. Tom prilikom održano je i predavanje volonterke Žena u crnom iz SAD Keti o „Gradu Huarezu“ koja je tamo bila volonterka četiri meseca i radila sa ljudima koji su bili ilegalni emigranti.

Ovo je kratak pregled aktivnosti Žena u cnrom od avgusta do kraja decembra 2007. a ukoliko ste zainteresovani za detaljne informacije o svim navedenim aktivnostima obratite nam se direktno ili putem e-mail-a.

(Izveštaj priredila: Staša Zajović)
Beograd, 8. januar 2008
.


Štampa   El. pošta