Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima januar – april 2008.


Kao i do sada, predstavljamo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom realizovanim u navedenom periodu. Ukoliko te/vas zanima više informacija o navedenim aktivnostima, biće nam drago da nam se obratite.

Ulične aktivnosti: protesti, komemoracije, performansi...
27. februara: u okviru obeležavanja 15 godina od zločina u Štrpcima (otmice osoba bošnjačke nacionalnosti) organizovale smo komemoraciju u Prijepolju, kao i Štrpcima, mestu zločina.
15. mart: budući da nam su nam vlasti zabranile obeležavanje 100 godina 8. marta, akciju smo izvele uz podršku desetine nevladinih organizacije iz Srbije perfomansom na Trgu Republike u Beogradu pod nazivom 'Dosta zabrana, nasilja i straha', kao i istoimenim uličnim maršem u Beogradu.
21. marta: akcija deljenja letaka povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma.

Suočavanje s prošlošću/tranziciona pravda – feministički pristup
Kao jedna od najvažnijih aktivnosti Žena u crnom, sastoji se od mnoštva segmenata: uličnih akcija, radionica, javnih ribina/predavanja, promocija izdanja o ovoj problematici.
Kažnjivost zločina – put do pravednog mira: praćenje suđenja u Specijalnom sudu – pred Većem za ratne zločine u Beogradu
Suđenje za zločin Suva Reka: pripadnici MUP-a Srbije 26. marta 1999. ubili su 48 pripadnika/ca albanskog civilnog stanovništva u Suvoj Reci (Kosovo). Ovaj proces je počeo 2. oktobra 2006. godine i aktivistkinje Žena u crnom su prisustvovale svim do sada održanim ročištima:
- januar: 14, 15, 16, 17, 18.
- februar: 5, 6, 7, 8.
- mart: 3, 4, 5, 6, 7.

Suđenje prate aktivisktinje Mreže Žena u crnom Srbije i o tome izveštavaju kako organizacije u okviru Mreže tako i međunarodne mreže sa kojima sarađujemo. U ovom periodu porodice ubijenih sa Kosova nisu prisustvovale suđenjima zbog tenzija u Srbiji vezanih za proglašavanje nezavnosnosti Kosova. U ovom izveštajnom periodu suđenja je pratilo desetak aktivistkinja Mreže ZUC-a.

Edukativne aktivnosti: radni sastanci/konsultacije o nastavku edukativnog programa 'Tranziciona pravda – feministički pristup' u okviru Mreže Žena u crnom Srbije
26. februar: radni sastanak o nastavku segmenta programa 'Da vidim, da znam, da menjam – projekcije igranih i dokumentarnih filmova“, sastanak je održan u prostorijama Žena u crnom, Beograd.
Radnom sastanku je prisutvovalo deset koordinatorki ovog segmenta edukativnog programa iz sledećih gradova: Kikinde, Novog Sada, Velike Plane, Niša, Beograda, Vlasotinca, Leskovca, Vrbasa, Kruševca
8. i 9. marta: Trening/instruktaža „Tranziciona pravda – feministički pristup“ u prostorijama Žena u crnom o novom ciklusu radionica pod nazivom 'Istina –odgovornost – pravda – poverenje u tranzicionom periodu – feministički pristup'; ovaj program biće realizovan u Mreži ŽuC-a u celoj Srbiji.

Posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime
27. februar: Štrpci – povodom petnaest godina od zločina u Štrpcima/otmice devetnaest putnika Bošnjaka iz voza Beograd-Bar, 27. februara 1993. organizovan je odlazak na komemoraciju u Prijepolje i mesto otmice - Štrpce i polaganje venaca sa natpisom „Da se ne zaboravi zločin u Štrpcima“; u ovom komemorativnom činu u organizaciji Žena u crnom, Fonda za humanitarno pravo i Helsinškog odbora za ljudska prava i Inicijative mladih za ljudska prava, učestvovalo je 26 aktivistkinja iz Beograda, Leskovca, Velike Plane, Niša, Pljevalja, Prijepolja, kao i dvadesetak članova i članica porodice ubijenih.

Predavanja/tribine, promocije izdanja o tranzicionoj pravdi:
13. februar: Razgovor o knjizi Florans Artman „Mir i kazna“ u prostorijama Žena u crnom; razgovoru je prisustvovalo deset aktivistkinja.
18. februara: promocija knjige „Tranziciona pravda – feministički pristup“, autorke Staše Zajović održana je u Kikindi, u prostorijama Ženske alternativne radionice.
24. februara: promocija knjige „Tranziciona pravda – feministički pristup“ u Vlasotincu, u organizaciji SOS telefona za žene i decu.
25. februara: promocija knjige „Tranziciona pravda – feministički pristup“ u Leskovcu, u organizaciji NVO 'Žene za mir'.
Sve gore navedene promocije, praćene su razgovorima o suošavanju s prošlošću sa feminisitčkom stanovišta uz prisustvo sedamdesetak žena.
26. februar: promocija knjige „Ženska strana rata“ u Međunarodnom pres centru u Beogradu; tokom promocije izveden je performans Dah teatra iz Beograda u režiji Dijane Milošević; ovom činu angažovane umetnosti u suočavanju s prošlošću prisustvovalo je oko sedamdesetdeset osoba iz Beograda i iz gradova u kojima deluju aktivisktinje Mreže ŽuC-a.
11. mart: tribina „Zašto nam je neophodno suošavanje s prošlošću' u Alternativnom kulturnom centru u Nišu. Ovoj tribini, na kojoj su uvodničari bili/e: Biljana Kovačević- Vučo (Jukom) iz Beograda, Lino Veljak (Filozofski fakultet, Zagreb), Gordana Stoilković (Žene za mir, Leskovac) i Staša Zajović, Beograd) prisutvovalo je pedeset osoba.

Seminari, konferencije, konsultacije o suočavanju s prošlošću: u organizaciji srodnih nevladinih organizacija u kojima su aktivno učestvovale aktivistkinje Mreže Žena u crnom:
11. i 12. februar: Treći regionalni forum o mehanizmima za utvrđivanje istine o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji u organizaciji Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Dokumenta iz Zagreba i Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.
10. mart: Okrugli sto „Budućnost odnosa Srba i Albanaca“ u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u Medija centru u Beogradu.
27. mart: Tribina „Zaboravljeni svet – enklave na Kosovu“ u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Sećanje na otpor – pamćenje kao građanska odgovornost:
17. februar: Sećanje na Nedu Božinović, jedn u od osnovačica i aktivisktinja Žena u crnom (preminula 2001.) promocijom izdanja o njenom mirovnom i feminističkom angažmanu.
Sećanje na otpor obuhvata i obeležavanje godišnjica smrti poznatih antiratnih, antinacionalističkih, antifašističkih aktivista/kinja u Srbiji.


Mreže, koalicije i savezi
Žene u crnom su pokretačice ili aktivne učesnice brojnih regionalnih mreža, koalicija i saveza. U ovom periodu realizovane su sledeće aktivnosti:
Mreža Žena u crnom Srbije: pored gore navedenih, realizovane su i druge brojne aktivnosti:
31. januar: Sastanak Mreže Žena u crnom Srbije. Sastanku je prisustvovalo 24 žena iz sledećih gradova: Beograd, Leskovac, Kruševac, Velika Plana, Vlasotince, Vrbas, Kikinda, Kraljevo, Novi Pazar, Pljevlja.
1. i 2. februara: Razgovor sa Jolandom Agilar/Yolanda Aguilar, aktivistkinjom iz Gvatemale „Iskustva ženskog mirovnog aktivizma“; u razgovoru i radionicama učestvovalo je 28 aktivistkinja iz deset gradova iz Mreže ŽuC-a Srbije.

'Neko je rekao feminizam' - promocija knjige u izdanju Žena u crnom, Ženskih studija i Rekonstrukcija Ženski fond, promociju po Srbiji su organizovale grupe koje deluju u Mreži Žena u crnom Srbije:
20. februar: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; knjigu su promovisali/e: Lino Veljak, Paola Petričević (Kotor), iz Beograda Daša Duhaček, Predrag Šarčević, Adriana Zaharijević (urednica) a učestvovalo je oko 70 aktivistkinja, istraživača/ica i građana/ki.
23. februar: Niš, u Alternativnom kulturnom centru u Nišu; knjigu promovisale autorke radova iz knjige: Marija Perković, Nađa Duhaček, Hana Ćopić, Diana Miladinović. Promociji prisustvovalo oko 80 osoba.
7. mart: Sremski Karlovci, knjigu je u gradskoj biblioteci promovisala Marija Perković, jedna od autorki i aktivisktinja Žena u crnom, prisustvovala 21 osoba.
8. mart: u Beogradu, u REX-u; knjigu promovisalo osamnaest autorki radova iz knjige (Marija Perković, Hana Čopić, Lidija Vasiljević, Marija Mladenović, Tijana Krstec, Dragana Obrenić, Jelena Višnjić, Mirjana Mirosavljević, Katarina Lončarević, Nađa Duhaček, Ana Bukvić, Jasmina Stevanović, Nataša Zlatković, Diana Miladinović, Jelena Miletić, Iva Nenić, Adriana Zaharijević).
11. mart: Zrenjanin, gradska biblioteka: Katarina Lončarević, Mirjana Mirosavljević, JelenaVišnjić i Adriana Zaharijević. Promociju je organizovala lokalna NVO 'Ženski alternativni centar“, prisutno bilo preko 40 aktivistkinja.
19. mart: Kruševac, gradska biblioteka u organizaciji ženske grupe 'Peščanik'; na promociji govorile autorke radova: Nađa Duhaček, Jelisaveta Blagojević, Lidija Vasiljević, Marija Mladenovic.
Gore navedenim promocijama bilo je prisutno preko 50 osoba a među njima najviše žena.
27. mart: Velika Plana, gradska biblioteka, na promociji govorile Hana Ćopić, Dragana Obrenić, Mirjana Mirosavljević, Adriana Zaharijević. Promociju je organizovala grupa 'Žene u akciji' iz V. Plane, prisustvovalo je 15 osoba.

Navedenim promocijama prisustvovalo je oko 400 osoba.

Žene, mir, bezbednost – Rezolucija 1325:
9. marta: radni sastanak aktivisktinja Mreže Žena u crnom na kojem je evaluirane aktivnosti vezanih za bezbednost sa feminističko-pacifističkog stanovišta kojim se bavimo sistematski duži niz godina; takođe su dogovorene zajedničke aktivnosti u narednom periodu: radionice, predavanja, treninzi, promocije, itd. U ovom periodu Žene u crnom su izdale više saopštenja vezanih za bezbednost braniteljki ljudskih prava u Srbiji koje su u ovom periodu izložene javnim napadima i političkoj represiji, posebno posle proglašenja nezavisnosti Kosova.
30. marta: aktvistkinje ŽuC-a su učesvovale na okruglom stolu „Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti – praksa Evropskog suda za ljudska prava“ u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava.

Preteći znači fundamentalizama – feministički odgovori
Reproduktivna prava i retradicionalizacija – istraživačko-aktivistički projekat
Istraživanje obuhvata žene raznih pripadnosti: generacijske, etničke, obrazovne, etničke i to u skladu sa prosečnim presekom žena u Srbiji; namera je da se istraži impakt klerikalizacije društva na stavove žena u vezi sa reproduktivnim pravima i izborom (posebno vezanim za abortus i kontracepciju). Istraživanje realizuje u svim regionima Srbije, u periodu od 8. marta do kraja maja 2008. Istraživački tim koji se sastoji od deset anketarki – aktivisktinja Mreže Žena u crnom, kao i dve ekspertkinje za ovu problematiku započelo je aktivnosti na realizaciji projekta.
Ženska mirovna koalicija: koju čine aktivistkinje Mreža Žena u crnom Srbije i Mreže žena Kosova održavale je stalne kontakte, konsultacije, dogovore o narednim aktivnostima, razmenjivale izveštaje o situaciji u Srbiji i na Kosovu, posebno u svetlu proglašavanja nezavisnosti Kosova. Prvi sastanak Ženske mirovne koalicije održan je početkom aprila u Prištini, što će biti obuhvaćeno narednim izveštajem.

Koalicija G8: za kažnjivost ratnih zločina i tranzicionu pravdu koju čine nevladine organizacije za ljudska prava i mir iz Beograda obratila se javnosti i nadležnim institucijama sa zahtevima za izručivanjem ratnih zločinaca Haškom tribunalu, protiv represije nad braniteljkama ljudskih prava u Srbiji, itd. Pored brojnih zajedničkih saopštenja, Koalicija G8 je održala i konferencija za štampu „Apel predsedniku Srbije Borisu Tadiću povodom drugog kruga predsedničkih izbora“ u Medija centru, Beograd. Na konferenciji su govorile/i predstavnici G8: Biljana Kovačević-Vučo (Komitet pravnika za ljudska prava-Jukom), Borka Pavićević (Centar za kulturnu dekontaminaciju), Andrej Nosov (Inicijativa mladih za ljudska prava), Miljenko Dereta (Građanske inicijative), Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo) i Staša Zajović (Žene u crnom).

Koalicija za toleranciju protiv zloćina mržnje:: pokrenuta je avgusta 2007. godine na inicijativu Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) i u njoj aktivno učestvuju Žene u crnom. Koalicija se zalaže za uvođenje zločina iz mržnje kao specifičnog dela u krivičnom zakonu u cilju iskorenjivanju diskriminacije prema drugima i različitima. Koalicija za toleranciju održala je brojne aktivnosti, od kojih navodimo sledeće:
25. marta: Javna tribina „Pravni standardi: sloboda izražavanja, njihova primena u Srbiji i značaj etike i samoregulacije u novinarskoj profesiji“ u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava
26. i 27. marta: Trening za praktičnu primenu međunarodnih standarda iz oblasti ljudskih prava u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava na Paliću/Subotica.
31. mart: Javna tribina „Međunarodni pravni standardi u oblasti zabrane govora mržnje i njihova primena u Srbiji“ u Medija centru u Beogradu u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava.

Koalicija za sekularnu državu: pokrenuta je aprila 2006. i na inicijativu Žena u crnom.
U prostorijama ŽuC-a u Beogradu održan je 3. marta radni sastanak Koalicije na kojem je dogovorene izdavačke i druge aktivnosti i njihova realizacija je u toku.
Među feminističke aktivnosti u organizaciji srodnih grupa učestvovale smo:
17. marta: Okrugli sto „Zabrana diskriminacije i uznemiravanje žena“ u organizaciji Centra za mir i razvoj demokratije u Medija centru
22. marta: Radni sastanak „Dalji koraci nakon CEDAW izveštaja“ u organizaciji Ženskog prostora iz Niša i Glasa razlike iz Beograda.

Interne radionice i razgovori – u prostorijama Žena u crnom
Pored redovnih sastanaka, održane su i sledeće aktivnosti:
30. januara: Razgovor sa Zagorkom Golubović, sociološkinjom na temu „Politika i svakodnevni život sa osvrtom na aktuelnu političku situaciju“ u prostorijama Žena u crnom, razgovoru prisustvalo petnaestak aktivistkinja.


Izdavačke aktivnosti:

Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka: zbornik u izdanju Žena u cnrom, Ženskih studija i Rekonstrukcije Ženski fond iz Beograda sadrži dvadesetšest (26) radova feminističkih teoretičarki i aktivistkinja mlađe generacije uredila je Adriana Zaharijević, filozofkinja iz Beograda, zbornik ima 433 stranice i između ostalog sadrži radove o svim relevantnim pitanjima prožetim feminizmom: od prava glasa, obrazovanja, prava na razvod preko reproduktivnih prava do ženske mirovne politike, jezika, medija, umetnosti, antropoligije do globalizacije, itd.

Ženska strana rata: zbornik sa 120 svedočenja, zapisa i sećanja žena o ratovima koji su vođeni na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. -1999; zbornik ima 14 poglavlja (Vukovar, Pred zidom šutnje, Muškarac je zastrašujuća sila nasilja i bola, Sve su odnijeli, Opsada Sarajeva, Bježim sklanjaj djecu, Žene Krajine, Srebrenica, Glasovi nestalih, Svjetla u tunelu, Žene obnavljaju sjećanja, Kosovo, 'Humanitarna' intervencija, Prelazeći liniju. Zbornik ima 425 stranica i rezultat je jednogodišnjeg istraživanja Žena u crnom i sotvaren je uz regionalnu saradnju sa ženskim organizacijama i organizacijama za ljudska prava, kao i pojedinkama i pojedincima. Zbornik su uredile. Lina Vušković i Zorica Trifunović.

Edicija 'Feminizam, pacifizam, nenasilje': pokrenuta 2006. godine sa namerom da na sažet i jednostavan način predstavi važna pitanja za teorijsko-aktivistički angažman. Dosada su u okviru ove edicije izašla sledeća izdanja na srspkom jeziku: Ženska mirovna politika, Mirovni aktivizam u religijama, Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti – Rezolucija 1325, Sekularizam i žene. U ovom periodu objavljene su i sledeće publikacije u okviru edicije:

Neda Božinović – Kontinuitet borbe za mir i ženska prava: publikacija posvećena feminističko-pacifističkom angažmanu Nede Božinović; ima 44 stranice.

100 borbe za ženska prava: publikacija povodom 100 godina 8. marta sadrži četiri poglavlja: Žene i građanska prava, Žene i radnički pokreti, Žene u socijalizmu i Žene u crnom i 8. mart; publikacija ima 75 stranica i uredila je Marija Perković. U ovom periodu smo štampale i veliki broj letaka, lifleta, postera.


Međunarodne aktivnosti
Učešće na međunarodnim konferencijama (oficijelnim i alternativnim), kontakti sa međunarodnim institucijama, aktivističke posete i razmene, itd.
Učešće na alternativnim i oficijelnim konferencijama - navešćemo one na kojima smo imale izlaganje, predavanje, koordinaciju:
Milano: 3. februar u kasnim večernjim satima neformalni sastanak, sa aktivistkinjama ŽuC-a Milano.
4. februar: tribina pod nazivom 'Tranziciona pravda – feministički pristup, u organizaciji Žena u crnom iz Milana i Slobodnog ženskog univerziteta (Universita libera delle donne) na kojoj je učestvovala Staša Zajović (ŽuC) i Marieme Helie Lukas, Alžir/Francuska (iz međunarodnih mreža SIAWI (Sekularizam je žensko pitanje) i WLUML (Žene koje žive pod muslimanskim zakonima).
5. februar: sastanak sa aktivistkinjama ŽuC-a i drugih mirovnih udruženja iz Milana, Rima i Verone
Torino: 6. februar: 'Nacionalizmi i fundamentalizmi – refleksije i stavovi žena' predavanje Staše Zajović i Marieme Helie Lukas.
28. i 29. februara: Konferencija 'Tranzicija u regionu' u organizaciji Igmanske incijative i Foruma građana Tuzle održana je u Tuzli (Bosna i Hercegovina).

Pored toga, u ovom izveštajnom periodu boravile su tokom marta 2008. u poseti i istraživači/ice Londona (Laura Mc Leod), grupa od 14 studenata/kinja iz SAD-a, predstavnici fondacije MOTT (Walter Veirs), Michel Lessac, kao i UNHCR-a, kao i predstavnici medija iz Španije, Hrvatske, Francuske, Michel Lessac, brojne umetnički angažovane ličnosti, od kojih izdvajamo Michel Lessac, pozorišnog režisera iz Njujorka. U svim ovim susretim i razgovorima bilo je reči o aktivnostima Žena u crnom, o zajedničkim aktivnostima, o aktuelnoj situaciji u zemlji, itd.

Beograd, april 2008.
(Izveštaj priredile: Ljilja, Miloš,Marija, Nataša, Staša)


Štampa   El. pošta