Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

SPC iznad države


Protest NVO zbog oslobađajuće presude vladici Pahomiju

Beograd - Grupa nevladinih organizacija protestuje zbog "najnovije presude kojom je drugostepeni sudski organ u Nišu proglasio Tomislava Gačića, vranjskog vladiku Pahomija, nevinim, oslobodivši ga optužbi za gnusna krivična dela kojima je povređivan elementarni integritet većeg broja maloletnika". Tokom procesa bio je evidentan pritisak izvršne vlasti na pravosuđe. Ovaj pritisak je svoj vrhunac dostigao pozivanjem optuženog Gačića u članstvo visoke državne komisije. Urodio je i sistematskim odugovlačenjem sudskog procesa koje je dovelo do zastarevanja dela zločina koji su se optuženome stavljali na teret.

Ova ocena naročito dobija na važnosti ako se uzme u obzir način na koji deo izvršne vlasti tretira osumnjičene za ratne zločine. Oslobađajuća presuda je potvrda totalno poremećenog vrednosnog sistema u ovoj zemlji. Ujedno, ova presuda pokazuje da je Srpska pravoslavna crkva iznad države i da izvršna vlast aktivno radi na transformaciji Srbije u teokratsku državu, ocenjuje se u saopštenju grupe NVO, među koji­ma su Žene u crnom, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava" Incest trauma centar, Autonomni ženski centar, Jukom i druge NVO iz Niša, Kraljeva, Leskovca, Tutina, Kikinde, Novog Pazara, Pirota...

R.D.

Objavljeno u listu Danas 16.06.2006.


Štampa   El. pošta