Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Solidarnost sa porodicom Milojević iz Lučana

U znak solidarnosti sa porodicom Milojević iz Lučana i njihovom hrabrom i odlučnom borbom za pravdu aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda prisustvovaće sudskim postupcima 15. novembra 2019. godine pred Osnovnim sudom u Ivanjici.

Tog dana se održavaju sledeći sudski postupci:

  • Ročište po privatnoj tužbi Radoša Milovanovića protiv Mirjane Milojević, sestre poginulog radnika Milomira Milojevića zbog “narušavanja ugleda” Radoša Milovanovića.
  • Ročište po privatnoj tužbi Radoša Milovanovića protiv Milovana Milojevića, oca poginulog Milomira, zbog učešća u TV emisiji “Život priča”.
  • Krivični postupak protiv generalnog direktora Radoša Milovanovića i dvojice rukovodilaca Vladimira Lončarevića i Tome Stojića, iz fabrike ‘‘Milan Blagojević-Namenska’ iz Lučana, zbog sumnje da su izvršili teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. Naime, 14. jula 2017. godine, nakon eksplozije baruta poginuli su radnici Milomir Milojević i Milojko Ignjatović.

Na prethodnom ročištu, održanom 3. oktobra 2019. godine, direktor R. Milovanović i oni koji stoje iza njega, naterali su radnike fabrike ‘‘Milan Blagojević-Namenska’ iz Lučana da na zverski način vređaju porodicu poginulog radnika Milomira Milojevića. Na taj način, organizatori tog sramotnog okupljanja iskoristili su strah od odmazde i prisilili radnike da se povinuju ucenama da će dobiti otkaz ukoliko nisu spremni da optuženom pruže podršku.

Očigledno je da takvi poput optuženog uživaju podršku režima Aleksandra Vučića, koji na njima gradi svoj legitimitet. Radnici su, usled straha i terora kojem su kontinuirano izloženi, pristali na gubitak elementarne ljudskosti, i svedeni na robovsku radnu snagu služe za nemilosrdnu eksploataciju u svrhu sticanja profita trgovaca oružjem.

Pružajući podršku hrabroj borbi porodice Milojević protiv nekažnjivosti zločina, zahtevamo da:

  • Nadležni organi onemoguće organizovano i prisilno dovođenje radnika i huškanje na njihovo zversko ponašanje protiv porodice Milojević;
  • Sud i Tužilaštvo u Ivanjici i organi javnog reda i mira spreče ometanje sudskog postupka koje se ogleda u organizovanom i prisilnom dovođenju ucenjenih radnika, kao i da onemoguće pritisak na porodicu Milojević;
  • Sud i Tužilaštvo omoguće uslove za bezbedno odvijanje sudskog postupka u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.

Solidarnost je naša snaga!

Beograd, 14. novembar 2019.


Štampa   El. pošta