Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Stop teroru nad migrantima i izbeglicama!

Žene u crnom najoštrije osuđuju rasističku mržnju ovih nezakonitih patrola, nastalih kao plod političke klime, režimskih medija, neonacističkih organizacija i profašističkih političkih partija koji svi nesmetano deluju uz podršku režima. Širenje lažnih informacija pokreće kampanju progona kojoj su izloženi migranti i izbeglice koji beže od rata i traže privremeno utočište u Srbiji.

Grupa okupljena oko Inicijative „Nema predaje Kosova i Metohije“ organizuje noćne patrole, presreće migrante i izbeglice i ograničava im kretanja.

Grupa deli letke na arapskom, engleskom i srpskom jeziku na kojima piše: „Zbog učestalih bolesnih napada na srpske žene i devojke, zabranjeno vam je kretanje izvan migrantskih centara od 22:00 do 6:00 sati ujutro i kretanje više od tri osobe u grupi tokom dana. Napadi na naše građane vam neće proći nekažnjeno.“

Ukoliko se ovoj grupi dozvoli nesmetano delovanje, time se društvu šalje jasna poruka da se u Srbiji toleriše nekažnjivost. Imamo razloga da verujemo da, koristeći se dominantnom antimigracionom retorikom, određene političke partije zloupotrebljavajući migrantsku krizu da bi lako i brzo pridobile pristalice i buduće glasače.

Žene u crnom zahtevaju od nadležnih državnih institucija da se odmah zaustavi i spreči delovanje ovih patrola; kao i da se pronađu i procesuiraju njihovi organizatori i nalogodavci. Smatramo da je neprihvatljivo da ova grupa ljudi „uzima zakon u svoje ruke“. Ukoliko se ovo nezakonito i nehumano nasilje ne spreči, smatraćemo da ih štiti režim u Srbiji.

Solidarnost sa izbeglicama!

U Beogradu, 24. februar 2020.


Štampa   El. pošta