Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Pravda za Mariju Lukić!

Saopštenje povodom predstojećeg ročišta

Žene u crnom će 11. marta 2020., zajedno sa udruženjem žena Peščanik prisustvovati ročištu u Osnovnom sudu u Kruševcu, u postupku Marija Lukić protiv Milutina Jeličića Jutke.
Pozivamo Osnovni sud u Kruševcu da sudi nezavisno i nepristrasno, i da izbegne i zanemari sve vrste političkih i interesnih pritisaka vladajućeg režima. Građane i građanke pozivamo da 11. marta izrazimo solidarnost i podršku Mariji Lukić i svim drugim ženama žrtvama seksualnog uznemiravanja.

Krivičnu prijavu za polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje uz zloupotrebu službenog položaja1 protiv Milutina Jeličića, bivšeg predsednika opštine Brus, Marija Lukić podnela je 2018., priloživši kao dokaz 15.000 sms poruka, koje joj je Jeličić slao u kontunuitetu od 2 godine, dok je bila zaposlena kao njegova sekretarica. Osim nje, krivičnu prijavu protiv Milutina Jeličića za isto delo, podnelo je još 6 žena. Te prijave odbačene su, uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza.

Tokom dosadašnjeg postupka, na glavnim pretresima saslušani su svedoci i svedokinje odbrane, koji su se svi od reda trudili da odbrane optuženog relativizujući njegovo ponašanje, a okrivljujući žrtvu za nasilje koje je pretrpela, dovodili su u pitanje njen moralni kredibilitet.

Takođe, saslušana je jedna svedokinja oštećene, Snežana Bojić, žena koja je takoše preživela seksualno nasilje, a koja je imala snage da pred sudom o tome govori, optužujući Jeličića.

Dva glavna pretresa (21. februar i 6. mart) su bila odložena, jer je optuženi bio bolestan, iako se tog dana pojavio na promociji knjige osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja, U Srebrenici nije bilo genocida, održanoj u Kruševcu i zato što je odbrana tražila izuzeće svih sudskih instanci (postupajućeg sudije, predsednika suda u Kruševcu, predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu) i tražila da se o predmetu izjasni Vrhovni kasacioni sud u Beogradu.

Ovo predstavlja pokušaj odugovlačenja sudskog postupka, grubo narušavanje principa suđenja u razumnom roku, a sve sa ciljem ne bi li krivično delo zastarilo, a njegov počinilac dobio imunitet kao poslanik Srpske radikalne stranke, u budućem sazivu Parlamenta, posle održanih izbora.

I ovom prilikom iskazuje duboko poštovanje prema hrabroj Mariji Lukić, koja je odlučila da progovori, ne samo u svoje ime, nego i u ime svih žena koje su izložene seksualnom nasilju – i u javnoj i u privatnoj sferi.

Stop nasilju prema ženama!


 1 Krivični zakonik Republike Srbije, član 182a i član 181, stav 1


Štampa   El. pošta