Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Stop teroru nad migrantima i izbeglicama u Srbiji!

Saopštenje podovom dovođenja Vojske Srbije u Šid

Najoštrije osuđujemo angažovanje Vojske Srbije u izbegličkim centrima u Šidu, Principovcima i Adaševcima. Smatramo da ne postoje nikakvi razlozi za tako nešto i da slanje pripadnika Ministarstva odbrane dodatno militarizuju izbegličku tragediju u Srbiji.

Dovođenje Vojske Srbije u izbegličke centre na zapadu Srbije podstiče klimu rasizma i fašističkih napada učestalih i pre uvođenja vanrednog stanja, a koji su tokom ovog perioda kulminirali nedavnim napadom u Obrenovcu.

Uvođenjem vanrednog stanja 15. marta, migrantima, izbeglicama i tražiocima azila u prihvatnim centrima i centrima za azil oduzeta su elementarna ljudska prava, a sve u ime navodne zaštite od epidemije Kovida-19.

Dolazak u Šid i nastupi ministra odbrane, Aleksandra Vulina i zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije, Petra Cvetkovića, kao i prisustvo načelnika Uprave vojne policije, generala Rajka Milovanovića, 17. maja, samo su podigli već visoki stepen militarizacije državnih organa i potpuno nepotrebnog podgrevanja već postojeće atmosfere „traženja krivca“. Pozivanje ministra i generala na naređenja od „vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića“, posle ukidanja vanrednog stanja, pokazuje da je ono, faktički, i dalje na snazi.

"Nimalo nije jasno šta je povod objašnjenu Ministarstva odbrane da je vojska u migrantskom kampu angažovana da bi „pomogla policiji“, jer od ukidanja vanrednog stanja policija nije identifikovala nijedan incident koji su na području te opštine izazvali migranti." Rečeno je da su te najviše bezbednosne mere uvedene kao neka vrsta prevencije i radi toga da se građani Šida, ali i sami stanovnici migrantskog kampa, osećaju bezbednije. Manifestacija toliko visokog, a očigledno nepotrebnog nivoa državne sile, može samo da pojača osećaj ugroženosti i opasnosnosti kako kod građana Šida tako i među migrantima i izbrglicama koji su na takav način „obezbeđivani“.

U Beogradu, 19.05.2020.
Žene u crnom
A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Info Park


Štampa   El. pošta